Ksiądz Proboszcz Kazimierz Kapcia

Urodziłem się 30 grudnia 1953 r. w Woli Nieszkowskiej. Mam trzy siostry i trzech braci, w tym braciszka Miecia bliźniaka. Razem z nim chodziłem do szkoły podstawowej i do Liceum Ogólnokształcącego w Bochni.

Po zdaniu matury w 1972 r. wstąpiłem do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. Święcenia kapłańskie przyjąłem 28 maja 1978 r. Pierwszą mszę św. prymicyjną odprawiłem 4 czerwca 1978 r. w rodzinnej parafii pw. Św. Szymona i Judy Tadeusza w Pogwizdowie.

Jako wikariusz pracowałem najpierw w Stróżach przez dwa lata, a od października 1980r. rozpoczęła się długa, bo aż 14 - letnia posługa duszpasterska w Dąbrowie Tarnowskiej jako katechety Liceum Ogólnokształcącego i Liceum Zawodowego. Tam zajmowałem się m.in. prowadzeniem chóru parafialnego, grupą teatralną i formacją lektorów. Moją pasją była zawsze piłka nożna, tenis stołowy a zimą narty.

W 1994 r. zostałem zamianowany proboszczem w Rożnowie, gdzie oprócz duszpasterstwa szlifowałem umiejętności gospodarcze związane z odnowieniem zabytkowego kościółka Św. Wojciecha Bpa oraz upięknieniem całego otoczenia.

Nowe wyzwanie pojawiło się z chwilą otrzymania aplikaty do parafii bocheńskiej pw. Św. Jana Nepomucena. Obowiązki proboszcza w tejże wspólnocie objąłem 26 sierpnia 2002 r. Doszła wspólnota kapłańska, zawsze życzliwa i pomocna, dzięki której rozwija się życie religijne parafian. To młoda wspólnota parafialna, bo przecież powołana dekretem erekcyjnym 15 sierpnia 1987 r. Pierwszym proboszczem był Ks. Kan. Józef Gajda, któremu udało się wybudować nowy kościół i plebanię.

Pragnę w dalszej posłudze duszpasterskiej kontynuować budowanie żywego kościoła i upiękniać Boży dom modlitwy, aby w nim dokonywało się uświęcające spotkanie człowieka z Bogiem oraz rozbrzmiewała chwała Boża, Matki Bożej Anielskiej i przemożnego Patrona parafii Św. Jana Nepomucena.


 

Ksiądz Mateusz Duda, wikariusz

Urodził się 7 stycznia 1987 roku w Nowym Targu. Ochrzczony w kościele Parafialnym w Piwnicznej – Zdroju. Po ukończeniu Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II i Gimnazjum im. św. Kingi w Nowym Sączu, rozpoczął naukę w Liceum Profilowanym im. gen. Józefa Kustronia w Nowym Sączu – na profilu Elektronika.

W 2006 roku złożył egzamin maturalny i rozpoczął przygotowanie do kapłaństwa w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie. Jednocześnie rozpoczął studia wyższe na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II na Wydziale Teologicznym Sekcja w Tarnowie, gdzie uzyskał  stopień magistra teologii na podstawie pracy Problematyka etyczna pozyskiwania i wykorzystywania ludzkich komórek macierzystych napisanej pod kierunkiem Ks. dr hab. Michała Drożdża, prof. UPJPII. Jako diakon, odbył praktykę duszpastersko-katechetyczną w Sanktuarium Pana Jezusa Miłosiernego w Ciężkowicach.

Po ukończeniu sześcioletniej formacji w Wyższym Seminarium Duchownym 26 maja 2012 roku przyjął święcenia prezbiteratu przez posługę JE Biskupa Tarnowskiego Andrzeja Jeża w Bazylice Katedralnej pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Tarnowie.

W posłudze kapłańskiej kieruje się dewizą zamieszczoną na obrazku prymicyjnym: „Mądrzy będą świecić jak blask sklepienia, a ci, którzy nauczyli wielu sprawiedliwości, jak gwiazdy przez wieki i na zawsze”.

Dnia 1 września 2012 roku objął stanowisko wikariusza w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej – Różańcowej w Borkach. W Parafii opiekował się Liturgiczną Służbą Ołtarza, Dziewczęcą Służbą Maryjną, Ruchem Światło – Życie, Katolickim Stowarzyszeniem Młodzieży. Katechizował w Przedszkolu w Borkach i Maniowie, w klasach I – III Szkoły Podstawowej w Maniowie oraz Gimnazjum im. Jana Pawła II w Borkach. Przygotowywał dzieci do przyjęcia I Komunii świętej oraz młodzież do przyjęcia Sakramentu bierzmowania.

Od 1 września 2015 r. skierowany do posługi duszpasterskiej w Parafii św. Jana Nepomucena w Bochni jako katecheta Gimnazjum nr V oraz II Liceum Ogólnokształcącego. Odpowiedzialny w Parafii za Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, Krucjatę Wyzwolenia Człowieka oraz Dziewczęcą Służbę Maryjną. Duszpasterz osób Głuchoniemych i Słabosłyszących okręgu bocheńskiego i brzeskiego. 


Ks. Damian Siciarz, wikariusz

Urodził się 24.01.1990 roku w Limanowej. Został ochrzczony w Pisarzowej, zaś I Komunię Świętą przyjął w Męcinie. Po ukończeniu Szkoły Podstawowej nr 2 i Gimnazjum w Męcinie rozpoczął naukę w I Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Orkana w Limanowej, w klasie o profilu medycznym (biologia, chemia, fizyka).

Po egzaminie maturalnym wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. Tym samym rozpoczął studia na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie, na Wydziale Teologicznym Sekcja w Tarnowie. Studia zakończył uzyskaniem tytułu magistra teologii na podstawie pracy:Jesus – ho hagios tou Theou. Analiza literacko-teologiczna Łk 4,31-37, napisanej pod kierunkiem ks. dr hab. Piotra Łabudy.

W seminarium działał w zespole muzycznym Bethesda i w Ognisku Misyjnym oraz odpowiadał za pracownię ksero.

Jako diakon odbył posługę duszpastersko-katechetyczną w parafii św. Józefa, Oblubieńca NMP w Muszynie.

Święcenia kapłańskie przyjął 30 maja 2015 roku z rąk JE Biskupa Tarnowskiego Andrzeja Jeża w Bazylice Katedralnej w Tarnowie.

Na obrazku prymicyjnym zamieścił słowa, które towarzyszyły mu od momentu rekolekcji przedmaturalnych: Wiem, Panie, że nie człowiek wyznacza swą drogę, i nie w jego jest mocy kierować swoimi krokami, gdy idzie/Jr 10,23/.

Dnia 1 września 2015 roku objął stanowisko wikariusza w naszej parafii. Duszpasterską troską objął Krąg Domowego Kościoła, grupę Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci oraz animatorów misyjnych: Młodzi dla Misji, Kolędników Misyjnych oraz zespół muzyczny. Jest także administratorem parafialnej strony internetowej. Katechizuje najmłodsze dzieci w klasach od 0 do IV w Szkole Podstawowej nr 4 im. św. Barbary w Bochni.


ks. Slawek KorusKs. Sławomir Korus, wikariusz

Pochodzi z Brzozówki koło Tarnowa. W roku 1997 wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie.

Święcenia kapłańskie przyjął 24 maja 2003 roku z rąk JE Biskupa Tarnowskiego Wiktora Skworca w Bazylice Katedralnej w Tarnowie.

Dnia 1 września 2016 roku objął stanowisko wikariusza w naszej parafii. Ostatnio pełnił posługę duszpasterską w Parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Książnicach.

Duszpasterską troską objął Liturgiczną Służbę Ołtarza, Szkolne Koło „Caritas”, Krąg Domowego Kościoła. Przygotowuje również dzieci do I Spowiedzi i I Komunii Świętej. Katechizuje dzieci w klasach od O do VI w Szkole Podstawowej nr 4 im. św. Barbary w Bochni.