rekolekcje dorośli

 

Program Rekolekcji Wielkopostnych dla dzieci i młodzieży 3 – 5 IV 2019

ROZPALIĆ MIŁOŚĆ

ŚRODA : 3 IV 2019

8.00   - Liturgia Słowa z nauką rekolekcyjną dla klas IV – VIII

10.00   - Spotkanie rekolekcyjne dla klas „O” - III

10.00  - Spotkanie młodzieży II LO im. Orła Białego oraz Gimnazjum z członkami grupy „Wyrwani z niewoli” (w szkole).

15.00   - Droga Krzyżowa dla wszystkich dzieci szkolnych

CZWARTEK : 4 IV.2019

8.00   - Liturgia Pokutna z nauką rekolekcyjną dla klas IV – VIII

10.00   - Spotkanie rekolekcyjne dla klas „O” - III

11.00   - dla młodzieży II LO im. Orła Białego oraz Gimnazjum.

15.00   - Sakrament pokuty dla dzieci szkolnych

PIĄTEK: 5 IV 2019

9.30 - Msza św. z kazaniem rekolekcyjnym dla wszystkich dzieci szkolnych

11.00 - Sakrament pokuty i Msza św. z kazaniem dla Młodzieży II LO im. Orła Białego i Gimnazjum

 

Program Rekolekcji Wielkopostnych dla Dorosłych 11 – 14 IV 2019

 

„STWORZENIE Z UPRAGNIENIEM OCZEKUJE OBJAWIENIA SIĘ SYNÓW BOŻYCH” Rz 8,19

 

CZWARTEK : 11 IV

 

18.00   - Msza św. z kazaniem ogólnym na rozpoczęcie rekolekcji dla  

             dorosłych

19.15   - Nauka stanowa dla małżonków i rodziców!!!

 

PIĄTEK : 12 IV

 

8.00 - Msza św. z kazaniem rekolekcyjnym dla dorosłych

15.00 - Msza św. z kazaniem dla chorych, samotnych, emerytów i rencistów

17.00 - Nabożeństwo Drogi Krzyżowej z rachunkiem sumienia dla

             dorosłych i młodzieży

18.00 - Msza św. z kazaniem rekolekcyjnym dla dorosłych

20.00 - Msza św. rozpoczynająca Ekstremalną Drogę Krzyżową pod przew. ks.

           Bpa Leszka Leszkiewicza

 

SOBOTA : 13 IV – POJEDNANIE

 

8.00 - Msza św. z kazaniem rekolekcyjnym dla dorosłych

             Spowiedź św.: 8.30 - 12.00 ;   14.00 - 17.30        

             Przerwa w spowiedzi pół godzinna : 10.00   oraz   15.30.

           Uwaga! Na prośbę ks. rekolekcjonisty podczas całodziennej

             Spowiedzi św. nie będzie udzielania Komunii św. Wszystkich

             zapraszamy na wieczorną Eucharystię.

18.00 - Msza św. z kazaniem rekolekcyjnym dla dorosłych

19.30 - Konferencja dla młodzieży – studentów, uczącej się w szkole

           średniej i pracującej

 

 

NIEDZIELA PALMOWA :14 IV

 

6.30; 8.00; 10.00; 11.30; 15.30 – Msze św. z krótką nauką rekolekcyjną

16.30 - GORZKIE ŻALE - ZAKOŃCZENIE REKOLEKCJI i Msza św. bez kazania.