różne środki transportuDeszczowa pogoda w sobotę 16 września 2017 r nie wystraszyła ludzi o wielkim sercu i dobrej woli, którzy przynieśli i przywieźli różnymi środkami transportu 12 882 kg zużytego papieru. Zbiórka makulatury odbyła się przy kościele św. Jana Nepomucena w Bochni.

Zgodnie z prośbą organizatorów pomiędzy czerwcową, a wrześniową zbiórką kilka osób i instytucji dostarczyło makulaturę bezpośrednio do bazy EKOM-BUD-u w ilości 450 kg. Łącznie zebrano 13 332 kg, co dało kwotę 5 067,20 zł. Ponadto „Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Bochni i Szkoła Podstawowa w Szczurowej przekazały ogółem 715,00 zł za sprzedaną makulaturę.

Tak więc konto budowy zbiorników rozprowadzających wodę do budowanego w najbliższym czasie Centrum Dziecka w Yaounde – stolicy Kamerunu powiększymy o kwotę 5 782,20 zł.

Sobotnia akcja zbiórki makulatury udała się dzięki pomocy i zaangażowaniu grupy z parafii św. Jana Nepomucena. Słowa wdzięczności kierujemy do pań: Aliny, Agaty i Barbary z „Kursu Alpha” i panów: Romana Kamińskiego, Józefa Dziadowca, Andrzej Dygutowicza, Władysława Łyszczarza, Andrzeja Szpunara, Ryszarda Migdała, Edwarda Kukulskiego, Kazimierza Jezioro i Andrzeja Wilka, który służył swoim transportem.

Do wrześniowej zbiórki makulatury oprócz osób prywatnych włączyły się szkoły: Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Szczurowej, Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Strzelcach Wielkich, Szkoła Podstawowa nr 4 im. św. Barbary w Bochni i instytucje: Samodzielny Publiczny Miejski  Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni - ul. Floris 16, „Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Bochni, Starostwo Powiatowe w Bochni i kilka innych, które prosiły o anonimowość.

O naszej akcji dowiaduje się coraz więcej ludzi dzięki wielu instytucjom i portalom internetowym, które bezinteresownie umieszczają nasze plakaty i informacje o zbiórkach.

W imieniu własnym i Zgromadzenia Sióstr Męki Pana Naszego Jezusa Chrystusa zwanych Pasjonistkami składamy gorące podziękowania wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób wspomogli naszą akcję „Makulatura na misje”.

Siostra Kolbena Frąckiewicz założycielka Misji w Yaounde i koordynatorka budowy studni im. dr Filipa Adwenta oraz Centrum Dziecka zapewnia o nieustającej modlitwie w intencji wszystkich ludzi wspomagających te dzieła.

Zapraszamy gorąco do ostatniej w tym roku zbiórki makulatury w sobotę 14 października 2017 r. przy parafii św. Pawła Apostoła w Bochni.

Maria Ślusarz

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich DT

O/Bochnia przy parafii św. Pawła Ap.