DSC1092Mając na uwadze słowa Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego: Przestańmy nareszcie kręcić się wokół siebie, a pomyślmy o niesieniu pomocy innym, wolontariusze ze Szkolnego Koła Caritas ze Szkoły Podstawowej nr 4 im. Świętej Barbary zorganizowali akcję pomocy dla chorego i niepełnosprawnego 5 letniego Filipka.

W dniu Wszystkich Świętych, po każdej Mszy Świętej przy naszym kościele, zbierali ofiary przeznaczone na rehabilitację oraz sprzęt rehabilitacyjny dla chłopca. Za każdą złożoną ofiarę darczyńcy otrzymywali symboliczny znicz lub flagę. Ludzie składali hojne datki, dzięki czemu udało się łącznie zebrać 3.130,37 zł.

Asystent kościelny SKC – Ks. Sławomir Korus zorganizował w salce parafialnej spotkanie wolontariuszy z Filipem i jego mamą. Podczas spotkania zebrani mieli okazję porozmawiać z chłopcem oraz dowiedzieć się więcej o jego chorobie, rehabilitacji. Nie zabrakło również zabawy i śpiewu. Ten wspólnie spędzony czas uwrażliwił wolontariuszy na problemy innych dzieci i zachęcił do otwartości w kontaktach z ludźmi niepełnosprawnymi.