20180322 122338Rekolekcje dla dzieci i młodzieży szkolnej już trwają. Zobacz ZDJĘCIA

Dzisiaj wieczorem rozpoczynamy rekolekcje dla dorosłych. Koniecznie skorzystaj z tego czasu łaski. Zapraszamy!

Program Rekolekcji Wielkopostnych 2018:

ŚRODA : 21. 03. 2018

8.00   - Liturgia Słowa z nauką rekolekcyjną dla klas IV – VII

10.00   - Spotkanie rekolekcyjne dla klas „O” - III

11.00   - Liturgia Słowa z nauką rekolekcyjną dla młodzieży II LO im. Orła Białego

               oraz Gimnazjum.

15.00   - Droga Krzyżowa dla wszystkich dzieci szkolnych

CZWARTEK : 22.03.2018

8.00   - Liturgia Pokutna z nauką rekolekcyjną dla klas IV – VII 

10.00   - Spotkanie rekolekcyjne dla klas „O” - III

11.00   - RaePerowanie serca - czyli Mirek Kolah – Kolczyk dla młodzieży II

               LO im. Orła Białego oraz Gimnazjum.

15.00   - Sakrament pokuty dla dzieci szkolnych

18.00   - Msza św. z kazaniem ogólnym na rozpoczęcie rekolekcji dla dorosłych

19.15   - Nauka stanowa dla małżonków i rodziców!!!

PIĄTEK : 23.03.2018

8.00  - Msza św. z kazaniem rekolekcyjnym dla dorosłych

9.30  - Msza św. z kazaniem rekolekcyjnym dla wszystkich dzieci szkolnych

11.00 - Sakrament pokuty i Msza św. z kazaniem dla Młodzieży II LO im. Orła

             Białego i Gimnazjum

15.00  - Msza św. z kazaniem dla chorych, samotnych, emerytów i rencistów

17.00 - Nabożeństwo Drogi Krzyżowej z rachunkiem sumienia dla dorosłych i

             młodzieży

18.00  - Msza św. z kazaniem rekolekcyjnym dla dorosłych i młodzieży

             studiującej, pracującej

20.00 - Msza św. rozpoczynająca Ekstremalną Drogę Krzyżową pod przew. ks.

             bpa Leszka Leszkiewicza

SOBOTA : 24.03.2018

8.00  - Msza św. z kazaniem rekolekcyjnym dla dorosłych

             Spowiedź św.: 8.30 - 12.00 ;   14.00 - 17.30         

              Przerwa w spowiedzi pół godzinna : 10.00   oraz   15.30.

             Uwaga! Na prośbę ks. rekolekcjonisty podczas całodziennej spowiedzi

             nie będzie udzielania Komunii św. Wszystkich zapraszamy na wieczorną

             Eucharystię.

18.00  - Msza św. z kazaniem rekolekcyjnym dla dorosłych

19.30 - Świadectwo Matki cudownie uzdrowionej jej córeczki Weroniki /film

               i świadectwo/

NIEDZIELA PALMOWA :25.03.2018

6.30; 8.00; 10.00; 11.30; 15.30 – Msze św. z krótką nauką rekolekcyjną

16.30 - GORZKIE ŻALE - ZAKOŃCZENIE REKOLEKCJI i Msza św. bez kazania.