20180322 122338

16.02.2020 – Niedziela

Rozpoczęcie Misji Świętych

6.30; 8.00; 10.00; 11.30; 15.30; 17.30 – Msza św. na rozpoczęcie Misji św.

18.30 – Nauka stanowa dla Rodziców i Małżonków poniżej 15 roku małżeństwa

20.30 – Apel Maryjny

 

17.02.2020 – Poniedziałek

Dzień Kościoła

8.00 – Msza św. z kazaniem ogólnym

11.00 – Błogosławieństwo małych dzieci oraz matek oczekujących potomstwa

18.00 – Msza św. z kazaniem ogólnym

19.00 – Nauka stanowa dla Rodziców i Małżonków powyżej 15 roku małżeństwa

20.00 – Apel Maryjny

 

18.02.2020 – Wtorek

Dzień Wiary

8.00 – Msze św. z kazaniem ogólnym (prosimy przynieść świece)

9.30 – Nauka rekolekcyjna dla dzieci Szkoły Podstawowej (kl. 0 – 3)

10.30 – Nauka rekolekcyjna dla dzieci Szkoły Podstawowej (kl. 4-8)

11.30 – Nauka rekolekcyjna dla młodzieży II LO

17.30 – Nabożeństwo za Zmarłych i tych, którzy przekazali nam dar wiary

18.00 – Msza św. za zmarłych (prosimy przynieść świece)

20.00 – Apel Maryjny

 

19.02.2020 – Środa

Dzień Sakramentu Pojednania

8.00 – Nauka rekolekcyjna o pojednaniu i spowiedź św. od 8.30 do 9.30.

9.30 –  Nauka rekolekcyjna dla dzieci Szkoły podstawowej (kl. 0 – 3)

10.30 – Nauka rekolekcyjna dla dzieci Szkoły podstawowej (kl. 4 – 8)

11.30 – Nauka rekolekcyjna dla młodzieży II LO i spowiedź św.

14.15 – Nauka rekolekcyjna o pojednaniu

Spowiedź św. 15.00 – 18.00 (przerwa 16.00 – 16.30)

17.30 – Nabożeństwo przebłagalne i Msza św. z nauką rekolekcyjną

20.00 –  Apel Maryjny w domach   w intencji nawrócenia grzeszników.

 

 

20.02.2020 – Czwartek

Dzień Sakramentu Małżeństwa

8.00 – Msza św. z odnowieniem przyrzeczeń Sakramentu Małżeństwa

9.30 – Msza św. na zakończenie rekolekcji dzieci Szkoły Podstawowej

           (kl. 0 – 8)

11.00 – Msza św. na zakończenie rekolekcji młodzieży II LO

14.30 – 15.00 – Spowiedź św. dla chorych

15.00 – Msza św. dla chorych

18.00 – Msza św. z odnowieniem przyrzeczeń Sakramentu Małżeństwa

20.00 – Apel Maryjny

 

21.02.2020 – Piątek

Zakończenie Misji świętych

8.00 – Msza św. z kazaniem na zakończenie Misji Świętych

Spowiedź św.: 10.30 – 12.00;

Spowiedź św.: 14.30 – 16.00;

Spowiedź św.: 16.30 – 18.00;

18.00 – Msza św. na zakończenie Misji Świętych i procesja do Krzyża Misyjnego

 

Modlitwa w intencji Misji świętych:

Pomnij, o Matko Boża Saletyńska,

Prawdziwa Matko Bolesna,

na łzy wylane za mnie na Kalwarii.

Pomnij także na trudy, których się nieustannie dla mnie podejmujesz,

aby mnie zasłonić przed sprawiedliwością Bożą.

Czyż tedy teraz możesz opuścić dziecko swoje,

skoro dla niego tak wiele uczyniłaś.

Tą pocieszającą myślą ożywiony,

upadam do stóp Twoich,

choć tak niewierny jestem i niewdzięczny.

Nie odrzucaj modlitwy mojej,

o Przeczysta Dziewico, Pojednawczyni grzeszników, lecz nawróć mnie i wyjednaj mi tę łaskę,

bym Jezusa umiłował nade wszystko,

a Ciebie pocieszał życiem świętobliwym,

bym mógł kiedyś oglądać Cię w niebie. Amen.