20180324 195735

25. marca w Niedzielę Palmową zakończyły się parafialne rekolekcje wielkopostne. Nauki rekolekcyjne wygłosił w tym roku ks. Wiesław Burski ze Zgromadzenia Księży Misjonarzy Saletynów.

Ojciec Wiesław pochodzi z Bochni, a pracuje obecnie jako kapelan w Szpitalu Zakonu Bonifratów w Krakowie.

Tematem przewodnim nauk była nasza miłość ujęta w trzech wymiarach: do samego siebie, do drugiego człowieka i wobec Boga. W czasie rekolekcji gościliśmy również rodzinę cudownie uzdrowionej Weroniki, której mama dała nam o tym publiczne świadectwo.

Starajmy się, by usłyszane Boże słowo wydało owoce w naszym życiu.

Galeria zdjęć:

rekolekcje szkolne, świadectwo uzdowienia, nauka dla starszych i chorych.