W związku z dekretem ks. bpa Andrzeja Jeża z 24 marca i notą wyjaśniającą z 25 marca w naszym kościele, aż do odwołania obowiązują następujące zasady w związku z pandemią koronawirusa:

1. W każdej Mszy Świętej, aż do odwołania, może uczestniczyć maksymalnie do 5 osób, nie licząc sprawujących posługę (kościelny, organista, kleryk), dlatego osoby zamawiające intencję mszalną, które chciałyby brać udział w liturgii, powinny wcześniej zgłosić ten fakt księdzu Proboszczowi. Zamówione intencje mszalne są odprawione zgodnie z harmonogramem. Na Mszę św. wchodzimy do kościoła wyłącznie bocznymi drzwiami (5 min. przed rozpoczęciem).

2. Przedsionek kościoła parafialnego pozostaje otwarty w ciągu dnia do prywatnej modlitwy, z zachowaniem wymogu, by nigdy nie przebywało w nim więcej niż 5 osób równocześnie.

 

3. Sakrament pokuty możliwy jest wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym skontaktowaniu się z duszpasterzami pod numerem:  14 612 52 53 lub 793 880 818.

4. Do chorych kapłani udają się z posługą sakramentalną wyłącznie w sytuacji zagrożenia życia. 

5. Obrzędy pogrzebu ograniczone zostają wyłącznie do stacji przy grobie. W modlitwie tej może uczestniczyć maksymalnie 5 osób. Msza Święta za Zmarłego zostanie odprawiona po ustaniu pandemii.

6. Kancelaria parafialna jest nieczynna. W sprawach ważnych prosimy o kontakt telefoniczny z kapłanem.

7. Odwołane są wszystkie spotkania formacyjne grup parafialnych.

8. Zachęcamy do modlitwy w rodzinach oraz do otoczenia opieką osób starszych i samotnych. Zwłaszcza do łączności w modlitwie różańcowej o godz. 20.30, którą kapłani odmawiają przed Najświętszym Sakramentem.

9. Rodziców dzieci przygotowujących się do I Komunii świętej zachęcamy do zapoznania się z Komunikatem Kurii (Komunikat).

W tym szczególnym czasie, wszystkich Was, drodzy Parafianie, obejmujemy modlitwą. Życzymy zdrowia, pokoju w sercu i nadziei pokładanej w Bogu na lepsze jutro. Serdecznie pozdrawiamy.

Ks. Kazimierz Kapcia, Proboszcz

wraz z Księżmi Współpracownikami

Bochnia, dnia 26 marca 2020 r.