Dzień tygodnia Godz. Intencja Mszy świętej:

Poniedziałek

11.02

630

1) † Marek Gałka – od koleżanek i kolegów z Państwowej Szkoły Podstawowej

w Rzezawie

2) † Andrzej Piechnik – od ucz. pogrz. (Ks. Sławomir-poza Parafią)

900 W int. Parafian zwłaszcza osób chorych i starszych – o umocnienie i siły
1730

1) † Henryka Budzyn – od córki Renaty z dziećmi

2) †† Maria i Stefan Jędryka

3) † Jan Mucha – od Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana

Wtorek

12.02

630

1) † Kazimierz Jankowicz – od szwagra Mariana z Witowic

2) † Danuta Warkocz – od Józefa Warkocz z rodz.

1730

1) † Marcin Kryska – od córki Elżbiety z dziećmi

2) † Marian Kryska – od córki Bożeny z rodz.

3) † Jan Mucha – od kolegów ze STALPRODUKT Wydział Energetyczny - Kotłownia

Środa

13.02

630

1) † Marian Kryska – od rodz. Zugaj z Wyżyc

2) † Jerzy Gąsiorowski

1730

1) † Franciszek Kaczmarczyk – od teściów syna z rodz.

2) †† Julia i Stefan Drabina – od dzieci

3) † Jan Mucha – od sąsiadów z bl. 11 z os. św. Jana oraz byłych sąsiadów

Czwartek

14.02

Św. Cyryla
i Metodego

630

1) † Kazimierz Jankowicz – od sąsiadów z bl. nr 11

2) † Danuta Warkocz – od Jana Warkocz z żoną

1730

1) †† Ignacy, Stefania i Wojciech Stanisławczyk

2) † Marian Kryska – od chrześnicy Teresy

3) † Jan Mucha – od sąsiadów z bl. 11 z os. św. Jana oraz byłych sąsiadów

Piątek

15.02

630

1) † Marian Kryska – od Marii Morzywołek z Łysokań

2) † Joanna Suchodolska – od koleżanek i kolegów z Firmy Consorfurt

1730

1) † Henryka (f.) Budzyn – od syna Krzysztofa

2) † Danuta Warkocz – od kolegów i koleżanek z Urzędu Miasta Bochnia

3) † Jan Mucha – od sąsiadów z bl. 11 z os. św. Jana oraz byłych sąsiadów

Sobota

16.02

630

1) † Jadwiga Zagórska – od chrześnicy Renaty z rodz.

2) † Jadwiga Zagórska – od chrześnicy Bożeny

1730

1) † Kazimierz Jankowicz – od sąsiadów z bl. nr 11

2) † Franciszek Kaczmarczyk – od Janiny Szewczyk z córkami

3) † Jan Mucha – od rodz. Sokalskich

Niedziela

17.02

VI Niedziela Zwykła

630 † Janina Suchodolska – od koleżanek i kolegów z firmy Consorfurt
800 †† Andrzej i Aleksandra Goryczka i ich synowie Marian i Aleksander
1000

1) † Teresa Sokalska – od brata z żoną i synem

2) O zdrowie dla nienarodzonego dziecka Katarzyny i Dominika – od siostry

1130

1) W int. Parafian odwiedzonych w czasie wizyty duszpasterskiej przez ks. Sławomira

2) Marek Gałka – od Doroty i Paulina (m.) Moszczyńskich

1530 † Henryk Kolibabski – w 7 r. śm. – od żony
1730

1) Zofia Talarek z ok. 2 r. ur. – w podziękowaniu za otrzymane łaski i prośbą o dalsze – od rodziców

2) † Jan Mucha – od Elżbiety i Stanisława Nowak