Dzień tygodnia Godz. Intencja Mszy świętej

Poniedziałek

3.08

630

1) † Jan Drzazga – od szwagierki Ireny Siudek z Krakowa

2) † Jan Drzazga – od ucz. pogrz. (Ks. Mateusz – poza Parafią)

1730

1) † Renata Szot – od córki Moniki

2) † Renata Szot – od rodz. Wąsików (Ks. Adrian – poza Parafią)

3) † Roman Riźnik – od ucz. pogrz. (Ks. prof. Józef Łach – poza Parafią)

Wtorek

4.08

Św. Jana Marii Vianneya

630

1) † Jan Drzazga – od Magdaleny i Marka Szpunarów

2) † Jan Drzazga – od ucz. pogrz. (Ks. Mateusz – poza Parafią)

3) † Roman Riźnik – od ucz. pogrz. (Ks. prof. Józef Łach – poza Parafią)

1730

1) † Renata Szot – od córki Anny z rodz.

2) † Renata Szot – od byłych pracowników z ul. Brzeskiej (Ks. Adrian – poza Parafią)

Środa

5.08

630

1) † Jan Drzazga – od Janiny Początko z córkami

2) † Jan Drzazga – od ucz. pogrz. (Ks. Mateusz – poza Parafią)

1730

1) † Renata Szot – od brata Tomasza z rodz.

2) † Renata Szot – od rodz. Tabor i Cabaj (Ks. Adrian – poza Parafią)

3) † Roman Riźnik – od ucz. pogrz. (Ks. prof. Józef Łach – poza Parafią)

Czwartek

6.08

PRZEMIENIENIE PAŃSKIE

I Czwartek miesiąca

630

1) † Renata Szot – od kuzynki Darii z rodz.

2) † Renata Szot – od ucz. pogrz. (Ks. Adrian – poza Parafią)

3) † Roman Riźnik – od ucz. pogrz. (Ks. prof. Józef Łach – poza Parafią)

1730

1) † Jan Drzazga – od brata Czesława z rodz.

2) † Jan Drzazga – od ucz. pogrz. (Ks. Mateusz – poza Parafią)

1830 Murowianka: † Emilia Walczak  – od syna Józefa z żoną i rodz.

Piątek

7.08

I Piątek miesiąca

630

1) † Renata Szot – od Tomasza Szota

2) † Renata Szot – od ucz. pogrz. (Ks. Adrian – poza Parafią)

1730

1) † Jan Drzazga – od siostry z rodz.

2) † Jan Drzazga – od ucz. pogrz. (Ks. Mateusz – poza Parafią)

3) † Magdalena Szpunar – od wnuczek Oli i Ani (Ks. prof. Józef Łach – poza Parafią)

Sobota

8.08

Św. Dominika

630

1) † Jan Drzazga – od rodz. Borowiec z dziećmi

2) † Jan Drzazga – od dawnych sąsiadów z Łazów (Ks. Mateusz – poza Parafią)

3) † Józef Rzepka – od koleżanek z Róży córki Grażyny (Ks. prof. Józef Łach – poza Parafią)

1730

1) † Józef Grzesik – w 8 rocz. śm. od rodz.

2) † Józef Rzepka – od ucz. pogrz. (Ks. Adrian – poza Parafią)

Niedziela

9.08

XIX Niedziela Zwykła

630 Z ok. 75 r. ur. Janiny Święch od córek, zięcia i wnuków
800

1) †† Zofia i Stanisław w 20 rocz. śm.

2) W int. Misji Świętych (Ks. Adrian – poza Parafią)

1000 † Genowefa Litwinek – Rozumska w 9 rocz. śm. – od syna Jana z rodz.
1130

1) †† Franciszka, Grzegorz Kurzywilk oraz ich synowie: †† Michał i Roman

2) W int. Parafian (Ks. prof. Józef Łach – poza Parafią)

1530 † Grażyna Rajca – od męża
1730 † Czesław Nawalaniec – od żony Alfredy