Spotkania w każdy piątek o godz.19.30

“Zasadniczym celem Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży jest kształtowanie dojrzałych chrześcijan oraz aktywne uczestnictwo we wspólnocie i misji Kościoła przez szerzenie i upowszechnianie katolickich wartości i zasad we wszystkich dziedzinach życia, zwłaszcza społecznego i kulturalnego.”(Statut KSM, par. 13)

KSM funkcjonuje w naszej parafii od 6 lat. Założycielem i pierwszym opiekunem był ks. Władysław Liptak, następcami ks. Krzysztof Ciebień, ks. Roman Krukowski, Ks. Mariusz Wójtowicz, Ks. Paweł Przybyło - a w chwili obecnej asystentem jest ks. Mateusz Duda. KSM zrzesza młodych ludzi w wieku od 14 lat wzwyż. 

KSM to także najlepszy sposób, by odnaleźć swoje miejsce nie tylko w grupie rówieśników w szkole bądź parafii, ale w Stowarzyszeniu tworzącym jedną wielką rodzinę. Rodzinę ludzi młodych, gotowych całym swoim życiem “służyć Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie.


Naszą działalność staramy się realizować na trzech płaszczyznach : 

1. Coś dla Ducha - rozwijanie własnej religijności
2. Apostolstwo wśród rówieśników
3. Coś dla ciała - kultura fizyczna, rekreacja, wycieczki


Służą temu nasze cotygodniowe spotkania na których w oparciu o fachowe pomoce (książki) najpierw staramy się poznać lepiej własną osobowość, aby później na tym fundamencie budować swoją wiarę.  Chcemy być świadkami dla naszych rówieśników, że da się żyć w zgodzie z Bożymi przykazaniami, nie tracąc nic z życia, wręcz przeciwnie , to Bóg daje młodemu człowiekowi prawdziwe szczęście.
Dziesięć zasad KSM to pomoc w pracy nad sobą i ukazanie kierunków na drodze do pełnego rozwoju własnej osobowości i rozwoju wspólnot w których żyjemy i działamy. My staramy się żyć i działać według tych zasad.
Brzmią one tak :


I.Kochaj Boga, szerz Królestwo Chrystusowe w swojej duszy, w swej rodzinie i w swym środowisku.
II.Służ czynnie Kościołowi i Ojczyźnie.
III.Kształcić swój umysł, swą wolę, swe serce.
IV.Szanuj swą godność, bądź prawy i czysty.
V.Pracuj chętnie, cudzą pracę szanuj, dąż do sprawiedliwości społecznej.
VI.Szerz chrześcijańską kulturę życia. Bądź uprzejmy, koleżeński, pomagaj chętnie bliźnim.
VII.Obowiązki spełniaj sumiennie, bądź karny i posłuszny.
VIII.Dbaj o zdrowie i rozwój fizyczny.
IX.Bądź gospodarny, oszczędny, cudze dobro szanuj.
X.Bądź stały w przekonaniach i wytrwały w działaniu, pogodę ducha nieś w swe otoczenie.