1. Dzisiejszą, I-ą Niedzielą Adwentu rozpoczynamy nowy Rok Kościelny. Adwent niech będzie czasem podejmowania szlachetnych postanowień i wyrzeczeń, czasem modlitwy i uczestniczenia w Roratach.

2. Roraty codziennie o g. 6.30 z krótką homilią i po południu dla dzieci z rodzinami o 17.30. Prosimy, aby od jutra dzieci przynosiły codziennie lampiony i serduszka z wypisanymi dobrymi uczynkami. Tradycyjnie dla dzieci przygotowane są na każdy dzień obrazki. Będą też losowane 3 wyróżnione osoby, które zabiorą do swojej rodziny figurkę Matki Bożej, aby razem z rodzicami przeżywać wspólną modlitwę wieczorną.

3. Godzinki codziennie o g. 6.10.

4. W dniu dzisiejszym i przez następne niedziele Adwentu, członkowie Rady Duszpasterskiej będą rozprowadzać przy kościele opłatki na stół wigilijny. Ofiary przy tym składane są przeznaczone na pokrycie kosztów inwestycyjnych w parafii. Za hojność serca i dłoni składamy stokrotne Bóg zapłać.

5. Przez  wszystkie niedziele Adwentu  przy kościele Liturgiczna Służba Ołtarza oraz Szkolna Caritas będą rozprowadzać wigilijne świece. Ofiary przy tym składane (ok. 5 zł.) przekazane będą dla dzieci z ubogich rodzin. Nie będzie roznoszenia świec do naszych mieszkań. 

6. Prosimy, aby w tym tygodniu modlitwę różańcową poprowadziła 2 Róża Ojców.

7. W poniedziałek po Mszy św. spotkanie Członków i Sympatyków Krucjaty Wyzwolenia Człowieka w sali pod plebanią.

8. We wtorek 4 grudnia Szkoła Podstawowa nr 4 obchodzi Patronalne święto ku czci Św. Barbary. Zapraszamy Dyrekcję, Grono Pedagogiczne, pracowników szkoły, uczniów i rodziców na uroczystą Mszę św. o g. 17.30. Wszystkim Drogim Solenizantom tygodnia, a wśród nich Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej Barbarze Krakowskiej  składamy moc najserdeczniejszych życzeń. 

9. W czwartek 6 grudnia przypada św. Mikołaja, bpa, dzień chrześcijańskiej 

dobroci. Umiejmy się nią dzielić z wszystkimi bliskimi obdarowując symbolicznym upominkiem. Spotkanie Św. Mikołaja ze wszystkimi grupami apostolskimi (LSO, DSM, KSM, PDMD, Zespół Muzyczny, SKC) o g. 18.30 w dolnym kościele.

10. W I-piątek 7 grudnia wyjazd do chorych wg ustalonego porządku: ks. proboszcz od g. 8.00, pozostali kapłani od g. 14.00. Spowiedź św. od środy do piątku od godz. 6.00 rano i po południu od godz, 16.00.

11. Kandydatów do sakramentu bierzmowania z klas II gimnazjum zapraszamy na dowolną Mszę św. w pierwszy piątek miesiąca.

12. W sobotę 8 grudnia przypada Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. Msze św. o g.: 6.30, 8.00, 10.00 i po południu o g.: 16.00, 17.30.

O g. 17.00 grupa wokalna wykona Hymn ku czci Matki Bożej Niepokalanej – Akathistos.

13. W przyszłą niedzielę 9 grudnia:

- młodzież naszej Parafii rozprowadzać będzie kartki bożonarodzeniowe

- przy kościele będzie też przeprowadzona akcja „Sianko wigilijne” na rzecz Hospicjum im. Edmunda Bojanowskiego w Bochni. W imieniu podopiecznych tego Hospicjum dziękujemy za ofiarność na ten cel.

   

14. Poczynając od najbliższego piątku, przez dwa tygodnie w piątek i sobotę, 

czyli 7 i 8 grudnia oraz 14 i 15 grudnia, Caritas Parafialna i Caritas Szkolna 

organizuje bardzo szlachetną i docenianą „AKCJĘ KILO”. W sklepach możemy składać do przygotowanych koszów m.in. produkty żywnościowe, środki czystości przeznaczone dla ubogich rodzin naszej parafii. Zwracamy się z serdeczną prośbą do właścicieli sklepów o umożliwienie przeprowadzenia tej  szlachetnej akcji. Prosimy Szkolne Koło Caritas, młodzież i wolontariuszy o pomoc w organizowaniu tej akcji. Zgłoszenia u ks. Mateusza i ks. Sławomira.                 

15. Dziękujemy wiernym z ul. Floris bl 27 i 29 za sprzątanie kościoła i ofiarę 270 zł. na Kościół. Msza św. w ich intencji: 15 III – 6.30. Na ten tydzień tj. w sobotę wieczorem proszeni są wierni  z ul. Floris 33A i z ul. Murowianka bl. 2. Nie trzeba kupować kwiatów.

16. Tradycyjnie, jak w każdy 7-y dzień miesiąca, w parafii św. Mikołaja wspominać będziemy uroczystość koronacyjną Obrazu MB Bocheńskiej. Z tej okazji zapraszamy w piątek na Mszę św. o godz. 18.00, a po niej na Procesję Różańcową z lampionami wokół Bazyliki. Po procesji – adoracja Najświętszego Sakramentu i Msza św. o 23.00.

15. Dzisiaj z okazji święta Barbórki o godz. 14.20 orkiestra Górnicza Kopalni Soli w Bochni zagra krótki koncert na zewnątrz naszego kościoła.