1. Od dzisiejszej Niedzieli rozpoczynamy Tydzień Biblijny, który uświadamia nam nieocenioną wartość objawionego Słowa Bożego. Ono jest nieomylnym drogowskazem w drodze do zbawienia. Jedno zdanie z Pisma Św. potrafi przemienić nasze serce. Zachęcamy do częstej lektury Świętej Księgi i miejmy w poszanowaniu nawet te zapisane na karteczce Boże Słowa, które dzieci i starsi zabierają ze sobą z kościoła. Nie można ich porzucać po drodze, bo to jest lekceważenie i deptanie Pisma Św.

2. Prosimy, aby modlitwę różańcową poprowadziła 11 Róża Matek. Msza św. w intencji 10 Róży Matek: 15 IX o g. 6.30. Ofiara 150 zł. na Kościół.

3. W środę nowenna do MB Nieustającej Pomocy a w piątek ku czci Św. Jana Nepomucena.

4. Spotkanie kandydatów do sakramentu bierzmowania z klas II gimnazjum w czwartek o godz. 17.00 w dolnym kościele.

5. W sobotę 21 kwietnia będziemy przeżywać uroczyste otwarcie V Synodu Diecezji Tarnowskiej pod hasłem: „Kościół na wzór Chrystusa”. Poprzez Synod pragniemy w jedności z Kościołem powszechnym odnowić i ożywić wiarę we wspólnocie Ludu Bożego w ziemi świętych i błogosławionych. Rozpoczęcie o g. 10.00 w sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej, a potem procesja i Msza św. w Bazylice Katedralnej. Zachęcamy do uczestnictwa w tym niezwykłym wydarzeniu także poprzez transmisję.

6. Za tydzień w niedzielę Światowy Dzień Modlitw o Powołania. Składka przeznaczona będzie na Wyższe Seminarium Duchowne w Tarnowie.

7. Towarzystwo Przyjaciół Chorych Hospicjum w Bochni dziękuje bardzo serdecznie za złożoną ofiarę przy kościele w kwocie 3899 zł na rzecz podopiecznych chorych i potrzebujących.

8. Zapraszamy serdecznie na spotkanie z Panem Tomaszem Terlikowskim autorem książki o Wenantym Katarzyńcu nazwanym polskim SZARBELEM. Spotkanie wraz z prezentacją postaci Sługi Bożego Wenantego odbędzie się 20 kwietnia, tj. w piątek o g. 18.00 w Domu Pielgrzyma przy ul. Stasiaka 10.

9. Zbiórka makulatury, z której dochód będzie przeznaczony na misje, odbędzie się w sobotę 21 kwietnia na parkingu przy kościele św. Pawła Ap. w Bochni od g. 7.00 – 16.00.

10. Słowa serdecznego podziękowania składamy Wam wszystkim za dzisiejszą ofiarę na tacę przeznaczoną na ogrzewanie kościoła i ubezpieczenie obiektów sakralnych. Dziękujemy też za zbiórkę przy kościele na działalność charytatywną Caritas Diecezjalnej. Organizatorom Ekstremalnej Drogi Krzyżowej dziękujemy za ofiarę 500 zł. na Kościół. Stokrotne Bóg zapłać.

11. Dziękujemy wiernym z ul. Św. Urbana za sprzątanie kościoła i ofiarę 800 zł. Msza św. w ich intencji: 23 IX – 6.30. Na ten tydzień proszeni są parafianie z ul. Modrzejewskiej.

12. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży organizuje akcje „Muffiny dla Justyny”, której celem jest zbiórka funduszy dla Justyny Drąg – KSMowiczki z Łęgu Tarnowskiego, chorej na nowotwór mózgu. W przyszłą niedzielę młodzież będzie rozprowadzała wypieki własnej roboty, a zebrane ofiary zostaną przekazane na sfinansowanie kosztownej terapii w Meksyku.

MSZE ŚW. POGRZEBOWE:

† Barbara Krawczyk

W parafii:

 1. Od męża Rafała z dziećmi: 21.10.2018 – 8.00
 2. Od szwagra Janusza z żoną: 25.10.2018 – 17.30
 3. Od wychowawczyni, rodziców i dzieci z klasy I c Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Bochni: 26.10.2018 – 17.30
 4. Od Krystyny i Tadeusza Wnęków z rodz.: 22.11.2018 – 6.30
 5. Od Marty i Tomasza Wnęków z rodz.: 22.11.2018 – 6.30
 6. Od Marii i Mariana Wnęków: 29.11.2018 – 17.30
 7. Od Agnieszki i Andrzeja Wnęków: 29.11.2018 – 17.30
 8. Od sąsiadów z ulicy Krzyżaki: 29.10.2018 – 6.30
 9. Od sąsiadów z ulicy Krzyżaki: 31.10.2018 17.30
 10. Od sąsiadów z os. Św. Jana, bl. 9 kl. 4: 06.11.2018 – 6.30
 11. Od mamy: 04.11.2018 – 11.30
 12. Od chrzestnej Danuty z rodz.: 20.11.2018 – 6.30
 13. Od brata Artura z rodz.: 08.11.2018 – 17.30
 14. Od koleżanek i kolegów z Kopalni Soli Bochnia: 09.11.2018 – 6.30
 15. Od córki Katarzyny z rodz.: 10.11.2018 – 17.30
 16. Od szwagra Pawła z rodz.: 12.11.2018 – 6.30
 17. Od Dyrekcji Zakładu Karnego w Krakowie Nowej Hucie: 14.11.2018 – 17.30
 18. Od Funkcjonariuszy Zakładu Karnego w Krakowie Nowej Hucie: 14.11.2018 – 17.30
 19. Od ojca chrzestnego z rodz.: 16.11.2018 – 6.30

Poza Parafią (odprawia ks. Józef Korczyński):

 1. Od rodz. Ignacyków
 2. Od rodz. Sobczyków i Multar
 3. Od rodz. Włosińskich
 4. Od sąsiadów z ulicy Krzyżaki
 5. Od sąsiadów z ulicy Krzyżaki
 6. Od Małgorzaty i Krzysztofa Olipra
 7. Od sąsiadów z os. Św. Jana, bl. 9 kl. 4
 8. Od rodz. Twardowskich
 9. Od wychowawczyń syna Piotrusia z Przedszkola
 10. Od rodz. Guzików
 11. Od rodz. Bieniasów z Brzeźnicy
 12. Od rodz. Zdziarskich z Brzeźnicy
 13. Od rodz. Śmiałków
 14. Od Kazimiery i Mieczysława Brzech z rodz.
 15. Od Pracowników Biura Obsługi Turystycznej Kopalni Soli Bochnia
 16. Od koleżanek i kolegów z Kopalni Soli Bochnia
 17. Od koleżanek i kolegów z Kopalni Soli Bochnia
 18. Od koleżanek i kolegów z Kopalni Soli Bochnia
 19. Od byłych sąsiadów z ulicy Sądeckiej
 20. Od byłych sąsiadów z ulicy Sądeckiej
 21. Od wychowawczyni i kolegów Zespołu Szkół nr 1 w Bochni
 22. Od Jana i Zofii Gąsior
 23. Od Dyrekcji Zakładu Karnego w Krakowie Nowej Hucie
 24. Od Funkcjonariuszy Zakładu Karnego w Krakowie Nowej Hucie
 25. Od Funkcjonariuszy Zakładu Karnego w Krakowie Nowej Hucie
 26. Od koleżanek i kolegów ze Szkoły Podstawowej nr 1
 27. Od koleżanek i kolegów ze Szkoły Podstawowej nr 1
 28. Od specjalistów do spraw ochronnych Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Krakowie
 29. Od kolegów męża Rafała z Działu Ochrony Zakładu Karnego w Nowym Wiśniczu

 

20 Mszy św. od uczestników pogrzebu (Poza Parafią odprawia ks. Józef Korczyński)

 

MSZE ŚW. POGRZEBOWE:

† Jan Wróbel

W parafii:

 1. Od żony i córek z rodzinami: 18.09.2018 – 17.30
 2. Od żony i córek z rodzinami: 29.09.2018 – 17.30
 3. Od żony i córek z rodzinami: 30.09.2018 – 6.30
 4. Od żony i córek z rodzinami: 5.10.2018 - 17.30
 5. Od Władysławy Jonas: 17.09.2018 – 17.30
 6. Od szwagierki Krystyny: 03.10.2018 – 17.30
 7. Od sąsiadów z kl. 2, bl. nr 9: 10.10.2018 – 6.30
 8. Od sąsiadów z kl. 2, bl. nr 9: 17.10.2018 – 6.30
 9. Od sąsiadów z kl. 2, bl. nr 9: 24.10.2018 – 17.30
 10. Od rodz. Przyborowskich: 26.09.2018 – 17.30

 

MSZE ŚW. POGRZEBOWE:

† Marian Nyczkowski

W parafii:

 1. Od żony i synów: 12.10.2018 – 6.30
 2. Od żony i synów: 15.10.2018 – 6.30
 3. Od żony i synów: 17.10.2018 – 6.30
 4. Od Kasi z rodz.: 18.10.2018 – 17.30
 5. Od szwagierki Ireny i Jadwigi z rodz.: 19.10.2018 – 6.30
 6. Od sąsiadów z bl. nr 6 z ul. Murowianka: 25.10.2018 – 6.30
 7. Od sąsiadów z bl. nr 6 z ul. Murowianka: 29.05.2018 – 6.30 (Poza Parafią)
 8. Od sąsiadów z bl. nr 6 z ul. Murowianka: 30.05.2018 – 6.30 (Poza Parafią)

Poza Parafią (odprawia ks. Mieczysław Kamionka):

 1. Od koleżanek i kolegów z Firmy Contimax
 2. Od koleżanek i kolegów z Firmy Contimax
 3. Od koleżanek i kolegów z Firmy Contimax
 4. Od kolegów z Firmy Transmar
 5. Od kolegów z Firmy Transmar
 6. Od kolegów z Firmy Transmar
 7. Od Barbary i Ryszarda Krawczyków z rodz.
 8. Od Właścicieli Firmy Transmar
 9. Od rodz. Wodów

7 Mszy św. od uczestników pogrzebu (Poza Parafią odprawia ks. Mieczysław Kamionka)

 

MSZE ŚW. POGRZEBOWE:

† Władysława Bułat

W parafii:

 1. Od córki Urszuli z rodz.: 02.10.2018 – 17.30
 2. Od syna Zbigniewa z rodz.: 03.10.2018 – 6.30
 3. Od syna Andrzeja z rodz.: 08.10.2018 – 17.30
 4. Od sąsiadów z ul Dębczej: 10.10.2018 – 6.30

Poza Parafią (odprawia ks. Mieczysław Kamionka):

 1. Od kolegów syna Zbigniewa ze STALPRODUKT Serwis
 2. Od Lucyny Łach z rodz.
 3. Od Elżbiety Palej z rodz.
 4. Od współpracowników syna Andrzeja z Rejonu Dróg w Tarnowie
 5. Od Heleny Wąsik
 6. Od rodz. Lisów
 7. Od Właścicieli i Pracowników firmy R-BUD
 8. Od Pracowników Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Wiśniczu

 

8 Mszy św. od uczestników pogrzebu (Poza Parafią odprawia ks. Mieczysław Kamionka)

 

Do wieczności Bóg odwołał w tym tygodniu śp. + Jana Wróbla w 76 r. życia oraz śp. + Władysławy Bułat w 85 r. życia.. Polećmy ich dusze Bożemu Miłosierdziu.

1. Dziś rozpoczyna się Tydzień Miłosierdzia. Jest to okazja do złożenia szczerego podziękowania dla członków i wolontariuszy Caritas Parafialnej i Szkolnej za ofiarną posługę ubogim i potrzebującym w naszej parafii.

2. Towarzystwo Przyjaciół Chorych HOSPICJUM w Bochni organizuje dziś kwestę przy naszym kościele na rzecz naszych podopiecznych. W imieniu chorych i potrzebujących składamy serdeczne Bóg zapłać za każdy gest miłości miłosiernej.

3. Prosimy, aby modlitwę różańcową w tym tygodniu poprowadziła 10 Róża Matek.

Msza św. w intencji 9 Róży Matek dz. – błag. i za zmarłe członkinie tej Róży w dniu 7 IX 2018 – 6.30. Bóg zapłać za ofiarę 150 zł. na Kościół.

4. Jutro 9 kwietnia będziemy obchodzić uroczystość Zwiastowania Pańskiego, przeniesiona z 25 marca. Jest to Dzień Świętości Życia. Tradycyjnie w tym dniu chętni podejmują duchową adopcję dziecka poczętego, którego życie jest zagrożone. Na stoliku są do zabrania deklaracje, które należy wypełnić i w poniedziałek przynieść na Mszę św. o g. 17.30. Można też na osobnej kartce zgłosić swój udział w tej duchowej adopcji.

5. Spotkanie Członków i Sympatyków Krucjaty Wyzwolenia Człowieka w poniedziałek po Mszy św. wieczornej.

6. W środę zapraszamy na nowennę do MB Nieustającej Pomocy a w piątek ku czci Patrona Parafii św. Jana Nepomucena.

7. Spotkanie organizacyjne kandydatów do sakramentu bierzmowania z klas III gimnazjum w czwartek o godz. 17.00 w dolnym kościele. Obecność obowiązkowa.

8. Za tydzień 15 kwietnia przypada Niedziela Biblijna. Składka w tym dniu będzie przeznaczona na pokrycie kosztów ogrzewania i ubezpieczenia obiektów sakralnych. Wszystkim, którzy czują się za to odpowiedzialni i wielkodusznie pomagają, składamy z serca płynące Bóg zapłać.

- przy kościele będzie też zbiórka do puszek z przekazaniem na działalność charytatywną Caritas Diecezji Tarnowskiej.

9. Dziękujemy parafianom z ul. Krzęczków cz. 2-ga (od obwodnicy do końca ulicy) za sprzątanie kościoła i ofiarę 300 zł. Msza św. w ich intencji: 12 IX – 6.30. Na ten tydzień prosimy mieszkańców z ul. Św. Urbana. Nie trzeba kupować kwiatów.

10. Dochód z akcji przeprowadzonej przez Szkolne Koło Caritas wyniósł 4312 zł. Bóg zapłać wszystkim ofiarodawcom.

W czwartek 12 kwietnia nie będzie spotkania Szkolnego Koła Caritas.

11. W związku z 8. rocznicą katastrofy smoleńskiej oraz 78. rocznicą zbrodni katyńskiej, staraniem Ruchu Społecznego im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego we wtorek 10 kwietnia o godz. 18 w Bazylice św. Mikołaja zostanie odprawiona Msza św., po której odbędzie się tradycyjny Marsz Pamięci.

12.We wtorek, 10 kwietnia, odbędzie się spotkanie Duszpasterstwa Przedsiębiorców i Pracodawców Talent w Bochni. Spotkanie rozpocznie się Mszą Św. w intencji przedsiębiorców w bocheńskiej Bazylice o godz. 18:00, a następnie będzie kontynuowane w sali na Plebanii. Spotkania Duszpasterstwa to czas i miejsce rozmów, na tematy nurtujące tych, którzy podjęli się prowadzenia własnej firmy i kierowania ludźmi. Spotkania mają charakter otwarty, nie ma potrzeby wcześniejszej deklaracji udziału w spotkaniu. Temat, który będzie poruszany na najbliższym spotkaniu: WARUNKI. Jeden stoi, drugi leży, czyli o warunkach i świadczeniach.

Spotkanie poprowadzi koordynator krajowy duszpasterstwa Sercanin ks. Grzegorz Piątek. Więcej informacji na stronie: www.talent.wBochni.pl

MSZE ŚW. POGRZEBOWE:

† Halina Wojtak

W parafii:

 1. Od córek z rodz.: 13.09.2018 – 17.30
 2. Od córek z rodz.: 16.09.2018 – 6.30
 3. Od wnuczki Haliny z rodz.: 18.09.2018 – 17.30
 4. Od rodz. Mikulskich 19.09.2018 – 6.30
 5. Od Zarządu i Pracowników Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Bochni: 20.09.2018 – 6.30
 6. Od Józefy i Mariana Wszołek – najbliższych sąsiadów: 22.09.2018 – 6.30
 7. Od Haliny Tobiasz z Okulic: 24.09.2018 – 17.30
 8. Od ucz. pogrz.: 26.09.2018 – 6.30
 9. Od ucz. pogrz.: 28.09.2018 – 6.30

MSZE ŚW. POGRZEBOWE:

† Zofia Rzenno

W parafii:

 1. Od syna Władysława z żoną i synami: 19.09.2018 – 17.30
 2. Od syna Władysława z żoną i synami: 05.10.2018 – 6.30
 3. Od córki Haliny z mężem i córkami: 20.09.2018 – 17.30
 4. Od córki Haliny z mężem i córkami: 08.10.2018 – 6.30
 5. Od córki Bożeny z mężem: 21.09.2018 – 17.30
 6. Od córki Bożeny z mężem: 09.10.2018 – 6.30
 7. Od wnuczki Dagmary wraz z mężem i synami: 24.09.2018 – 6.30
 8. Od chrześnicy Zofii z rodz.: 26.09.2018 – 6.30
 9. Od wnuka Artura Rzenno: 29.09.2018 – 6.30
 10. Od wnuka Michała: 02.10.2018 – 6.30
 11. Od teściowej Marii Biel z Jasienia: 04.10.2018 – 17.30
 12. Od wnuka Konrada z żoną: 06.10.2018 – 6.30
 13. Od siostrzeńca Grzegorza Jugowiec z rodz. ze Skamielnej Czarnej: 11.10.2018 – 6.30
 14. Od siostrzenicy Agaty Piaszczak z rodz. z Łętowni: 12.10.2018 – 6.30
 15. Od chrześnicy Anny Sarek z rodz. z Pcimia: 13.10.2018 – 6.30
 16. Od chrześnicy Marty z rodz.: 16.10.2018 – 6.30
 17. Od rodz. Szymczyków: 17.10.2018 – 17.30

Msze św. od uczestników pogrzebu odprawia ks. Stanisław Gadzina poza Parafią od 7 lipca 2018r.:

 1. Od męża w 7 dz. po śmierci
 2. Od męża w 30 dz. po śmierci
 3. Od rodz. Bieniasów
 4. Od Ani i Szymka
 5. Od Antoniny Nóżka wraz z rodz.
 6. Od Heleny Kądziołka
 7. Od Stanisławy i Jerzego Tota
 8. Od Marii Klesiewicz i rodz. Radziętów
 9. Od Marii i Jerzego Twardysko
 10. Od Marcina Twardysko z rodz.
 11. Od Urszuli i Mirosława Bogacz z Bielska
 12. Od Marty i Romana Michno
 13. Od kolegów Piotrka Biela z „Kanpaku” z Brzeska
 14. Od rodz. Kortów
 15. Od Alicji Dobrzańskiej
 16. Od Jakuba Dobrzańskiego z rodz.
 17. Od Marka Dobrzańskiego z rodz.
 18. Od rodz. Halberdów
 19. Od kuzyna Józefa
 20. Od Jolanty i Bogdana Śmiałek z dziećmi
 21. Od Barbary i Jana Gałązka z dziećmi
 22. Od rodz. Stokłosów
 23. Od rodz. Norków
 24. Od sąsiadów syna z Chodenic: Biernatów i Ważydrągów
 25. Od Urszuli i Roberta Biernatów
 26. Od przyjaciół wnuka Michała
 27. Od rodz. Wróbel ze Skamielnej Białej
 28. Od rodz. Mirek z Tokarni
 29. Od koleżanek i kolegów córki ze STALPRODUKT S.A. – Segment Blach
 30. Od koleżanek i kolegów córki ze STALPRODUKT S.A. – Wydział Rdzeni
 31. Od koleżanek i kolegów córki z pracy – Dział Blach Elektrotechnicznych STALPRODUKT S.A.
 32. Od koleżanek i kolegów córki z pracy – Dział Blach Elektrotechnicznych
 33. Od koleżanek i kolegów córki z pracy – Dział Finansowy STALPRODUKT S.A.
 34. Od Stanisławy i Tadeusza Grzesik
 35. Od Anny i Jana Guzek z dziećmi
 36. Od Cecylii Wieciech
 37. Od Haliny i Piotra Dudy
 38. Od rodz. Czarnych ze Szczyrku

14 Mszy św. od uczestników pogrzebu odprawia poza Parafią ks. Stanisław Gadzina od 8 sierpnia 2018r.

W tym tygodniu Bóg odwołał do wieczności śp. +Zofię Rzenno w 73 r. życia, śp. + Barbarę Krawczyk w 38 r. życia i śp.+ Mariana Nyczkowskiego w 61r. życia. Polećmy ich dusze Bożemu Miłosierdziu.

1. Dziś o godz. 16.30 uroczyste zakończenie rekolekcji wielkopostnych podczas Gorzkich Żali. Serdecznie zapraszamy wszystkich parafian.

2. Dzisiejsza składka na tacę przeznaczona jest na utrzymanie Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. Bóg zapłać za ofiarność na ten cel.

3. Od Wielkiego Poniedziałku do Wielkiej Środy nabożeństwo drogi krzyżowej o g. 17.00. Kancelaria w tym tygodniu czynna tylko do środy, po wieczornej mszy św.

4. Strojenie kościoła we wtorek po Mszy św. wieczornej.

5. WIELKI CZWARTEK:

- rano w tym dniu nie ma Mszy św.

- uroczysta Msza św. Wieczerzy Pańskiej o godz. 17.30. Potem adoracja Pana

Jezusa w ciemnicy do godz. 23.00.

- o godz. 20.00 rozpocznie się uroczysta Droga Krzyżowa z kościoła do

kaplicy na Murowiance. Prosimy młodzież KSM o przygotowanie  

rozważań. Zabierzmy na to nabożeństwo lampiony. Bardzo serdecznie

zapraszamy do licznego udziału.

W tym czasie w kościele o g. 20.30 będzie Droga Krzyżowa dla starszych.

6. WIELKI PIĄTEK:

- od g. 6.00 do 17.00 adoracja Pana Jezusa w ciemnicy.

- o g. 15.00 Nowenna do Bożego Miłosierdzia

- o g. 17.00 Droga Krzyżowa

- spowiedź św. od g. 6.00 do 12.00 i od g. 19.00 do 24.00.

- o g. 17.30 rozpocznie się liturgia Wielkiego Piątku a potem adoracja Pana Jezusa w grobie do północy. W tym dniu obowiązuje post ścisły i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.

Przy adoracji Krzyża w Wielki Piątek i Wielką Sobotę składamy ofiarę do skarbony na pomoc Kościołowi w Ziemi Świętej. Także dzieci niech przyniosą swoje skarbonki z oszczędnościami dla dzieci z ubogich rodzin.

7. WIELKA SOBOTA – Wigilia Paschalna Wielkiej Nocy Zmartwychwstania Pańskiego:

- od g. 6.00 do 15.00 adoracja Pana Jezusa przy Grobie Pańskim. W tym czasie okazja do spowiedzi św.

- od g. 9.00 do 15.00 poświęcenie pokarmów świątecznych co 15 minut.

- o g. 15.00 Nowenna do Bożego Miłosierdzia

- o g. 20.00 uroczysta celebracja Wigilii Paschalnej. Prosimy przynieść świece.

8. NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO - największa uroczystość w roku kościelnym:

- Procesja rezurekcyjna trzy razy wokół kościoła o g. 6.30, po niej uroczysta Msza św. Nie ma mszy św. o g. 8.00!! Poza tym msze św. jak w niedziele. Na procesję rezurekcyjną prosimy przygotować feretrony i baldachim. Prosimy też Panów z Honorowej Straży o asystę przy Grobie Pańskim i na Rezurekcji. Spotkanie organizacyjne dla Straży Honorowej odbędzie się w Wielką Środę o g. 18.30 w salce pod plebanią.

9. Caritas Parafialna będzie wydawać paczki dla biednych rodzin w Wielką Środę od g. 14.00 do 15.30.

10 Spotkanie lektorów przed Triduum Paschalnym:

Wielki Poniedziałek o godz. 19.00

Wielki Wtorek o godz. 18.30

Wielka Środa o godz. 19.00

Wielki Czwartek o godz. 13.30

Spotkanie ministrantów i kandydatów na ministrantów:

Wielki Poniedziałek o godz. 18.15

Wielki Czwartek o godz. 13.30

11. Dziękujemy wiernym z ul. Ogrodowej za sprzątanie kościoła i ofiarę 290 zł. Msza św. w ich intencji: 6 IX 2018 – 17.30.

Na Wielką Sobotę o g. 15.30 prosimy do sprzątania wiernych z ul. Krzęczków cz. 1-a. tj. od początku ulicy do obwodnicy.    

12. Przypominamy, że w dniu dzisiejszym, przed Mszami Świętymi, wolontariusze ze Szkolnego Koła Caritas będą zbierać ofiary na zakup leku ratującego życie Martynki oraz dla rodziny z naszej parafii, która znajduje się w trudnej sytuacji materialnej. W ramach podziękowań każdy, kto złoży ofiarę do puszki otrzyma od wolontariuszy palmy.

13. Uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej działającego przy Bocheńskiej Spółdzielni Inwalidów serdecznie zapraszają na aukcję prac, która odbędzie się w Wielki Wtorek 27 kwietnia o g. 12.00 w auli II Liceum Ogólnokształcącego w Bochni.

14. W poniedziałek w II Liceum Ogólnokształcącym im. Orła Białego odbędzie się rejestracja potencjalnych Dawców szpiku kostnego.

Zapraszamy wszystkie osoby pełnoletnie do rejestracji i pomocy w ratowaniu życia bliźniemu. Akcja potrwa od godziny. 9 do 18.

15. Msze święte za śp. +Zbigniewa Lisa od ucz. Pogrzebu odprawi Ks. Wiesław Burski.

16. Msza św. w int. + Grażyny Noskowicz zamówiona na Poniedziałek Wielkanocny na godz. 17.30 będzie odprawiona o godz. 15.30. Za zmianę przepraszamy.

Msza św. za śp. +Emilię Kołdras:

- od Rady Parafialnej: 2 IV – 11.30

- od Caritas Parafialnej: 8 IV – 8.00

1. Przeżywamy największą w roku kościelnym Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego. Przeżywajmy ją godnie z Chrystusem w sercu, dzieląc się darem pokoju, radości i miłości w gronie rodziny i przyjaciół.

2. Jutro drugi dzień Świąt Wielkanocnych. Porządek mszy św. tak jak w niedzielę. Składka na tacę będzie przeznaczona na Katolicki Uniwersytet w Lublinie oraz na Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Tarnowie. Bóg zapłać za troskę w utrzymaniu tych katolickich uczelni.

3. Prosimy, aby w tym tygodniu modlitwę różańcową poprowadziła 9 Róża Matek.

4. Pragniemy złożyć podziękowanie wszystkim parafianom za godne przeżywanie Wielkiego Postu, za liczny udział w Drodze Krzyżowej, Gorzkich Żalach. Dziękujemy za udział w rekolekcjach wielkopostnych.

5. Na ręce p. Stanisławy Kawalec składamy podziękowanie Caritas Parafialnej, wszystkim właścicielom sklepów, wolontariuszom, Szkolnemu Kołu Caritas, kierowcom za wielki trud przeprowadzenia Akcji Kilo i Wam wszystkim, dzięki którym ta Akcja Kilo ma tak wielkie znaczenie i powodzenie.

6. Bóg zapłać Honorowej Straży przy Grobie Pańskim, niosącym feretrony i baldachim podczas procesji rezurekcyjnej, Liturgicznej Służbie Ołtarza (spisali się na medal), KSM, DSM, młodzieżowej scholi liturgicznej za bardzo piękny śpiew w Wielki Piątek i Wielką Sobotę i Wam Drodzy parafianie za modlitewny udział podczas Triduum Sacrum.

7. Dziękujemy bardzo gorąco wielu osobom, które w tych dniach angażowały się w pracach parafialnych w przygotowaniu dekoracji i Liturgii Wielkiego Tygodnia. Bóg zapłać Paniom Beacie Góral, Beacie Paszkot za dekorację i strojenie ciemnicy i grobu Pańskiego; p. Andrzejowi Wilkowi za kwiaty. Dziękujemy młodzieży za pomoc w strojeniu kościoła, wykonanie ciemnicy oraz grobu Pańskiego oraz wyczyszczenie naczyń liturgicznych. Panu Krzysztofowi Wójcikowi dziękujemy za ufundowanie nowego stelaża pod tło do ciemnicy a p. Elżbiecie Nowak za ufundowanie kompletu obrusów na ołtarze.

Dziękujemy p. Stanisławowi – kościelnemu i p. Marcinowi – organiście, Stanisławowi Sewiołkowi, Maćkowi Wełnie, Jerzemu Warzecha i wielu innym osobom za wielki trud i poświęcenie w tych dniach.

Niech dobry Bóg wynagrodzi również Drogim kapłanom – współpracownikom za przygotowanie liturgii Wielkiego Tygodnia oraz wszelki trud duszpasterski podjęty dla uświęcenia parafian i godnego przeżycia Świąt Wielkiej Nocy.

8. W tym tygodniu przypada I-y czwartek, I-y piątek i I-a sobota miesiąca.

Wyjazd do chorych w piątek wg ustalonego porządku.

Z racji Oktawy Wielkanocy w piątek nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.

9. W sobotę 7 kwietnia:

- Diecezjalne Święto Caritas. Centralne uroczystości odbędą się w kościele parafialnym pw. Miłosierdzia Bożego w Brzesku o g. 10.00. Zapraszamy członków i wolontariuszy Caritas do udziału w tej uroczystości.

- Spotkanie Parafialnych Zespołów Synodalnych naszego Dekanatu w Bazylice św. Mikołaja w Bochni o godz. 10.00. Obecność obowiązkowa.

10. Za tydzień, 8 kwietnia:

- będziemy przeżywać Niedzielę Miłosierdzia Bożego, która rozpoczyna 74 Tydzień Miłosierdzia pod hasłem „Mocni w Duchu Świętym”.

- zmiana tajemnic różańcowych podczas Mszy św. o g. 8.00.

- Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Chorych „HOSPICJUM” im. Bł. Edmunda Bojanowskiego w Bochni przeprowadzi za tydzień przy kościele kwestę „Pola Nadziei”.

11. Dziękujemy wiernym z ul. Krzęczków cz. 1-a (od początku ulicy do obwodnicy) za sprzątanie kościoła i ofiarę 200 zł. Msza św. w ich intencji: 30 VIII – 6.30. Na ten tydzień w sobotę o g. 9.00 proszeni są wierni z ul. Krzęczków cz. 2 (od obwodnicy do końca ulicy). Nie trzeba kupować kwiatów.

Do wieczności Bóg odwołał w tych dniach śp. +Halinę Wojtak w 90 r. życia. Jej pogrzeb będzie w środę o g. 12.00 na ul. Orackiej. Niech dobry Bóg przyjmie ją do swej chwały.

1. Gorzkie Żale – dziś o g. 16.30

2. Przy kościele można nabywać paschaliki i baranki paschalne a ofiary przy tym składane to nasza jałmużna dla biednych rodzin i dzieci w diecezji i parafii.

3.Składamy bardzo serdeczne podziękowanie za złożone dziś ofiary na inwestycje parafialne. Niech dobry Bóg stokrotnie wynagrodzi. Bóg zapłać p. rodzinie z ul. Murowianka za ofiarę 400 zł. na Kościół.

4. Dziś podczas Mszy św. o g. 11.30 wystąpi zespół wokalno – instrumentalny Quatro Art. z Bochni i wykona utwory o tematyce pasyjnej a po Mszy św. jeszcze krótki repertuar znanych kompozytorów. Na ręce P. Urszuli Borzęckiej składamy serdeczne podziękowanie za piękną oprawę artystyczną dzisiejszej Eucharystii.

5. Dziękujemy wiernym z bl. 19 przy ul. Brzeźnickiej za sprzątanie kościoła i ofiarę 260 zł. Msza św. w ich intencji: 5 IX – 17.30. Na ten tydzień prosimy do sprzątania wiernych z ul. Ogrodowej. Z racji spowiedzi rekolekcyjnej sprzątanie będzie w sobotę wyjątkowo dopiero o g. 21.00 (po zakończeniu nauki rekolekcyjnej).

6. Jeszcze w najbliższy piątek i sobotę możemy zaangażować się w „Akcję Kilo”. W sklepach możemy składać do przygotowanych koszów m.in. produkty żywnościowe, środki czystości itp. dla ubogich rodzin naszej parafii. Zwracamy się z serdeczną prośbą do właścicieli sklepów o umożliwienie przeprowadzenia tej szlachetnej akcji.

7. Z racji wyjazdu księży na spowiedzi w Dekanacie, Kancelaria czynna do Wielkiej Środy po Mszy św.

8. Jutro przypada Uroczystość Świętego Józefa – Opiekuna Najśw. Rodziny. Naszą modlitwą obejmijmy solenizantów zwłaszcza ks. Kanonika Józefa Gajdę – budowniczego i pierwszego Proboszcza naszej Parafii. Msza św. w jego intencji sprawowana będzie jutro o godz. 17.30. Pamiętamy również o ks. Józefie Korczyńskim oraz pozostałych solenizantach polecając ich pieczy Opiekuna Bożej Rodziny.

9. W Niedzielę Palmową poświęcenie palm podczas każdej mszy św. Przed mszą św. o g. 11.30 wyruszymy procesyjnie z palmami z placu przy kościele a po mszy św. konkurs palm z nagrodami.

W Niedzielę Palmową przed Mszami Świętymi, wolontariusze ze Szkolnego Koła Caritas będą zbierać ofiary: po raz drugi na zakup leku dla Martynki Węglarz - dziewczynki, która boryka się z małopłytkowością oporna oraz po raz pierwszy dla rodziny z naszej parafii, która znajduje się w trudnej sytuacji materialnej. Wszyscy, którzy otworzą swoje serca i wspomogą potrzebujących, otrzymają od wolontariuszy palmy. Zachęcamy do udziału w tej akcji.

10. Tegoroczne rekolekcje wielkopostne dla dzieci, młodzieży i dorosłych wygłosi ks. Wiesław Burski ze Zgromadzenia Księży Misjonarzy. W modlitwie wspierajmy to Boże dzieło, prośmy o zdrowie i światło łaski Ducha Św. dla ojca misjonarza.

Program Rekolekcji Wielkopostnych 2018:

ŚRODA : 21. 03. 2018

8.00   - Liturgia Słowa z nauką rekolekcyjną dla klas IV – VII

10.00   - Spotkanie rekolekcyjne dla klas „O” - III

11.00   - Liturgia Słowa z nauką rekolekcyjną dla młodzieży II LO im. Orła Białego

               oraz Gimnazjum.

15.00   - Droga Krzyżowa dla wszystkich dzieci szkolnych

CZWARTEK : 22.03.2018

8.00   - Liturgia Pokutna z nauką rekolekcyjną dla klas IV – VII 

10.00   - Spotkanie rekolekcyjne dla klas „O” - III

11.00   - RaePerowanie serca - czyli Mirek Kolah – Kolczyk dla młodzieży II

               LO im. Orła Białego oraz Gimnazjum.

15.00   - Sakrament pokuty dla dzieci szkolnych

18.00   - Msza św. z kazaniem ogólnym na rozpoczęcie rekolekcji dla dorosłych

19.15   - Nauka stanowa dla małżonków i rodziców!!!

PIĄTEK : 23.03.2018

8.00  - Msza św. z kazaniem rekolekcyjnym dla dorosłych

9.30  - Msza św. z kazaniem rekolekcyjnym dla wszystkich dzieci szkolnych

11.00 - Sakrament pokuty i Msza św. z kazaniem dla Młodzieży II LO im. Orła

             Białego i Gimnazjum

15.00  - Msza św. z kazaniem dla chorych, samotnych, emerytów i rencistów

17.00 - Nabożeństwo Drogi Krzyżowej z rachunkiem sumienia dla dorosłych i

             młodzieży

18.00  - Msza św. z kazaniem rekolekcyjnym dla dorosłych i młodzieży

             studiującej, pracującej

20.00 - Msza św. rozpoczynająca Ekstremalną Drogę Krzyżową pod przew. ks.

             bpa Leszka Leszkiewicza

SOBOTA : 24.03.2018

8.00  - Msza św. z kazaniem rekolekcyjnym dla dorosłych

             Spowiedź św.: 8.30 - 12.00 ;   14.00 - 17.30         

              Przerwa w spowiedzi pół godzinna : 10.00   oraz   15.30.

             Uwaga! Na prośbę ks. rekolekcjonisty podczas całodziennej spowiedzi

             nie będzie udzielania Komunii św. Wszystkich zapraszamy na wieczorną

             Eucharystię.

18.00  - Msza św. z kazaniem rekolekcyjnym dla dorosłych

19.30 - Świadectwo Matki cudownie uzdrowionej jej córeczki Weroniki /film

               i świadectwo/

NIEDZIELA PALMOWA :25.03.2018

6.30; 8.00; 10.00; 11.30; 15.30 – Msze św. z krótką nauką rekolekcyjną

16.30 - GORZKIE ŻALE - ZAKOŃCZENIE REKOLEKCJI i Msza św. bez kazania.  

MSZE ŚW. POGRZEBOWE:

† Kazimierz Świątek

W parafii:

 1. Od żony i dzieci: 12.08.2018 – 17.30
 2. Od żony i dzieci: 24.08.2018 – 17.30
 3. Od sąsiadów z kl. IV bl. nr 8 na ul. Murowianka: 11.07.2018 – 6.30
 4. Od koleżanek i współpracowników z Zakładów Mięsnych: 03.08.2018 – 17.30
 5. Od sąsiadów z kl. III bl. nr 8 na ul. Murowianka: 14.07.2018 – 6.30
 6. Od chrześniaka Tomasza z rodz.: 26.07.208 – 6.30
 7. Od Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii św.: Józefa i Mieczysława: 27.08.2018 – 17.30
 8. Od wnuków Magdy i Bartka: 18.07.2018 – 6.30
 9. Od rodz. syna Waldemara: 25.07.208 – 6.30

Poza Parafią (poniższe Msze św. odprawiają księża z naszej Parafii w czasie wakacji):

 1. Od rodz. Kożuchowiczów: 27.06.2018 – 6.30
 2. Od sąsiadów z kl. III bl. nr 8 na ul. Murowianka: 21.07.2018 – 6.30
 3. Od koleżanek córki Danuty ze Szpitala Kolejowego w Krakowie: 20.07.2018 – 17.30
 4. Od szwagra Józka, Bożeny, Janusza i Krzysztofa: 24.07.2018 – 17.30
 5. Od rodz. Majów: 10.07.2018 – 6.30
 6. Od Kingi i Małgorzaty z rodz.: 13.07.2018 – 6.30
 7. Od ucz. pogrz.: 27.07.2018 – 6.30
 8. Od ucz. pogrz.: 08.08.2018 – 6.30
 9. Od ucz. pogrz.: 11.08.2018 – 6.30
 10. Od ucz. pogrz.: 14.08.2018 – 6.30

MSZE ŚW. POGRZEBOWE:

† Jacek Kolan

W parafii:

 1. Od żony Janiny w dn. im.: 15.08.2018 – 11.30
 2. Od syna Łukasza z rodz.: 16.09.2018 – 17.30
 3. Od syna Łukasza z rodz.: 23.09.2018 – 17.30
 4. Od mieszkańców bloku Murowianka 27: 04.08.2018 – 6.30
 5. Od mieszkańców bloku Murowianka 27: 19.08.2018 – 6.30
 6. Od mieszkańców bloku Murowianka 27: 06.09.2018 – 6.30
 7. Od mieszkańców bloku Murowianka 27: 11.09.2018 – 17.30
 8. Od mieszkańców bloku nr 9 kl. III (byłych sąsiadów): 09.09.2018 – 15.30
 9. Od koleżanek syna Łukasza z klasy w Liceum Ogólnokształcącym w Bochni: 30.08.2018 – 17.30
 10. Od pracowników Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w BZUK oraz Zakładu Obsługi Osiedla św. Jana: 25.08.2018 – 6.30
 11. Od rodz. Gałów z Bochni: 21.09.2018 – 6.30
 12. Od rodz. Sobasów z Kłaja: 25.09.2018 – 17.30
 13. Od rodz. Bąków z Kłaja: 27.09.2018 – 6.30

Poza Parafią (poniższe Msze św. odprawiają księża z naszej Parafii w czasie wakacji):

 1. Od mieszkańców bloku Murowianka 27: 09.08.2018 – 17.30
 2. Od rodz. Gałów z Bochni: 29.06.2018 – 6.30
 3. Od rodz. Sobasów z Kłaja: 03.07.2018 – 17.30
 4. Od Marty Trafidło z Bochni: 05.07.2018 – 17.30
 5. Od Sebastiana Gała z Bochni: 10.08.2018 – 6.30
 6. Od najbliższych sąsiadów z ul. Koniecpolskiej z Poniku: 18.08.2018 – 17.30
 7. 7.Od pracowników Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w BZUK oraz Zakładu Obsługi Osiedla św. Jana: 21.08.2018 – 6.30

Poza Parafią (poniższe Msze św. odprawia ks. Stanisław Gadzina od 1 VI 2018):

 1. Od rodz. Podhala
 2. Od Marii Ślęczek
 3. Od Katarzyny Betkało z rodz.
 4. Od Kamili Barczyńskiej z rodz.
 5. Od Krystyny Krykowskiej z rodz.
 6. Od Marii Grzywna z domu Kolan, Jerzego i Wiesława Kolan z rodzinami
 7. Od Agnieszki Jagła z rodz.
 8. Od Anny i Piotra Michel
 9. Od kolegów ze studiów
 10. Od Małgorzaty i Witolda Grzywnów
 11. Od Marty Ślęczek z rodz.
 12. Od rodziny Józefa Sarlińskiego z Bochni
 13. Od rodziny Grzegorza Sarlińskiego z Cikowic
 14. Od rodz. Klimków z Kłaja
 15. Od rodz. Grajdurów
 16. Od Marii i Andrzeja Holota
 17. Od rodz. Wojdyłów i Ucieklaków
 18. Od rodz. Cabanów
 19. Od koleżanki Grażyny z Zakładu Badawczego
 20. Od Jana i Krzysztofa Włodarczyków
 21. Od Elżbiety i Mieczysława Dobrzańskich
 22. Od kuzyna Tadeusza Bąka z rodz.
 23. Od Jana Rybki z rodz.
 24. Od ucz. pogrz.
 25. Od ucz. pogrz.
 26. Od ucz. pogrz.
 27. Od ucz. pogrz.
 28. Od ucz. pogrz.
 29. Od ucz. pogrz.
 30. Od ucz. pogrz.
 31. Od ucz. pogrz.
 32. Od ucz. pogrz.
 33. Od ucz. pogrz.
 34. Od ucz. pogrz.
 35. Od ucz. pogrz.

Do wieczności Bóg odwołał w tym tygodniu śp. + Jacka Kolana w 67 r. życia.

W piątek w Brzozowej odbył się także pogrzeb śp. +Zofii Wójcik w 90 r. życia, mamusi p. Stanisławy Kawalec z Parafialnej Caritas. Msza św. w jej intencji od kapłanów naszej Parafii i Przyjaciół odbędzie się w Niedzielę Palmową o g. 8.00. Polećmy tych zmarłych Bożemu Miłosierdziu.

Podkategorie