galilea

 

Kim jesteśmy?
Jesteśmy wspólnotą katolicką założoną ponad 25 lat temu przez o. Krzysztofa Czerwionkę ze Zgromadzenia Księży Zmartwychwstańców. Wspólnota powstała w Stryszawie k. Suchej Beskidzkiej, gdzie do dziś jest jej centrum. Od początku istnienia żyjemy duchowością Zgromadzenia Zmartwychwstania Pańskiego. Niesiemy nadzieję płynącą z Paschy i Zmartwychwstania. Dziś jest nas ok. 2500 osób świeckich, które podejmują misję Nowej Ewangelizacji w kraju i za granicą. W ramach wspólnoty działa też Szkoła Nowej Ewangelizacji św. Marka. Od 2010 roku formalnie pełnimy funkcję Biura Krajowego (SESA Polska) meksykańskiej Szkoły Ewangelizacji św. Andrzeja, założonej przez Jose Prado Floresa, z którą współpracujemy ściśle od wielu lat.

Gdzie jesteśmy?
Spotykamy się i służymy w Centrum Ewangelizacji i Modlitwy w Stryszawie oraz w licznych i rozległych terytorialnie filiach wspólnoty, tzw. Winnicach: Bielsko Biała, Kraków, Poznań, Kalisz, Warszawa, Radom, Chełm, Zamość, Lublin, Śląsk i Pomorze oraz za granicą: Austria, Bułgaria, Holandia, Niemcy, Wielka Brytania, Ukraina, Tanzania.

Czym się zajmujemy?
• Domy Zmartwychwstania - Cotygodniowe domowe spotkania biblijne i modlitewne w domach prywatnych członków Wspólnoty.
• Kursy Nowej Ewangelizacji – weekendowe rekolekcje Szkoły św. Marka
• Ewangelizacja dla parafii: Misje, niedziele ewangelizacji, rekolekcje.
• Galilejskie Wieczory Chwały - Msze Święte z modlitwą o uzdrowienie.

A w diecezji tarnowskiej?
W diecezji tarnowskiej istniejemy od 1 maja 2011, kiedy w Brzesku powstał pierwszy Dom Zmartwychwstania. Dziś w diecezji jest nas ok. 80 – 90 osób, a spotkania odbywają się w Domach Zmartwychwstania w następujących miejscowościach: Brzesko, Bochnia, Tarnowiec, Mielec, Wola Mielecka, Tarnów – Mościce, Zabawa k. Radłowa, Radłów... Ciągle powstają nowe D.Z.
Raz w miesiącu gromadzimy się na wspólnym Świętowaniu i Eucharystii w Sanktuarium bł. Karoliny w Zabawie lub w Centrum Resurrectionis – Seminarium Zgromadzenia Księży Zmartwychwstańców w Krakowie.
Każdego osiemnastego dnia miesiąca w Sanktuarium bł. Karoliny w Zabawie wspólnie z Kustoszem ks. Zbigniewem Szostakiem prowadzimy Galilejski Wieczór Chwały.
Organizujemy również kursy Nowej Ewangelizacji, np. Nowe Życie oraz kursy dla małżeństw.
Każdy z nas ma możliwość wzrastać duchowo dzięki stałej formacji, oraz dzięki posłudze Kościołowi.
Od 2015 roku, „tarnowskimi” Domami Zmartwychwstania opiekuje się Kustosz Sanktuarium bł. Karoliny ks. Zbigniew Szostak.
Formalnie i terytorialnie jesteśmy częścią Winnicy Kraków, której Pasterzem jest o. Wojciech Mleczko CR.

Jeśli chcesz z nami wzrastać w wierze, nadziei i miłości oraz służyć Bogu i ludziom -
ZAPRASZAMY!
Do zobaczenia w GALILEI!

www.krakow.galilea.pl