W najbliższym czasie:

3 maja wtorek Rocznica I Komunii Św.
     
15 maja niedziela

Uroczystość Zesłania Ducha Św.
Pierwsza Komunia Święta 
(godz. 10.00 – kl. II B, C; godz. 12.00 – kl. II A, D, E)

 

22 maja

niedziela

Odpust Parafialny ku czci św. Jana Nepomucena.

Celebrans: Ks. prał. dr Wojciech Gałda, 
Proboszcz i Kustosz Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w Bochni
Dziekan Dekanatu Bochnia-Wschód

 

26 maja czwartek

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej 
(Boże Ciało) (procesja - godz. 17.00)

 

15 czerwca środa

4. rocznica Ingresu

JE Biskupa Tarnowskiego Andrzeja Jeża

     
24 czerwca piątek

Msza Święta na zakończenie roku szkolnego 2014/2015 
dla Szkoły Podstawowej nr 4 im. św. Barbary (godz. 8.00) i II Liceum Ogólnokształcącego im. Orła Białego 
(godz. 9.00)