arrow
arrow
Zapraszamy na Misje święte! - 16.02.2020 – Niedziela Rozpoczęcie Misji Świętych 6.30; 8.00; 10.00; 11.30; 15.30; 17.30 – Msza św. na rozpoczęcie Misji św. 18.30 – Nauka stanowa dla Rodziców i Małżonków poniżej 15 roku małżeństwa 20.30

W Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata - ostatnią niedzielę roku liturgicznego, kandydaci na lktorów naszego dekanatu zostali dopuszczeni do pełnienia posługi lektora przez ks. Dziekana Ryszarda Podstołowicza - proboszcza Bazyliki św. Mikołaja.

Zdjęcia z tego wydarzenia w Galerii.

W propagowanie tego tematu zaangażowane jest Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci, które poprzez modlitwę i ofiarę stara się pomagać bliźnim z “drugiego końca świata”. Na cotygodniowych spotkaniach dzieci i młodzież zdobywa wiedzę na tematy zarówno misyjne, religijne, jak i społeczne. Poprzez zajęcia integracyjne, pracę w grupach, dyskusję i zabawę młodzi ludzie uświadamiają sobie problemy trzeciego świata a także to jak ważne jest dzielenie się zdobytą wiedzą z innymi. Ważnym elementem działania PDMD jest Tydzień Misyjny zainaugurowany uroczystą Mszą Świętą. Członkowie tego dzieła jak co roku, przebrani w misyjne stroje włączyli się w przygotowanie liturgii, a także sprzedaż magnesów z biblijnymi cytatami. Dochód z tej akcji został przeznaczony na pomoc w pracy misjonarzy. Tradycją jest już, że w niedzielę misyjną do PDMD włączane są dzieci, które również chciałyby zaangażować się w szerzenie misyjnej iskierki. 20 października trzy dziewczynki zostały przyjęte do naszej niewielkiej społeczności, aby poprzez spotkania z Bogiem i ludźmi umacniać siebie i innych w głoszeniu Chrystusa.

Więcej zdjęć w: Galerii.

Daria Orzechowska

rozaniecOdmawiajcie różaniec!

Tymi słowami wielokrotnie zwracała się do nas w objawieniach Matka Najświętsza. W październiku, gdy wspominamy Matkę Bożą w tytule Królowej Różańca Świętego, w sposób szczególny chcemy odpowiedzieć na ten apel.

W naszej świątyni nabożeństwo różańcowe gromadzi nas codziennie o godzinie 17:00. Natomiast w kaplicy na Murowiance wierni modlą się o 18:00.

W nadzwyczajnym miesiącu poświęconym modlitwie w intencji Misji św. oraz Misjonarzy otoczmy modlitwą niosących Ewangelię na krańce ziemi i tych, którzy nie znają Chrystusa.

Dzieci zachęcamy do zbierania naklejek i regularnego uczestniczenia w nabożeństwach różańcowych.

cmentarzJeszcze do 8 listopada możemy zyskać dar odpustu zupełnego dla dusz naszych zmarłych. W tych dniach wystarczy czynnością złączoną z odpustem jest modlitwa za zmarłych na dowolnym cmentarzu.

By zyskać odpust trzeba także spełnić tzw. zwykłe warunki, tzn.:

- Stan łaski uświęcającej (brak nieodpuszczonego grzechu ciężkiego) lub spowiedź sakramentalna

- Przyjęcie Komunii Świętej

- Wyzbycie się jakiegokolwiek przywiązania do grzechu, nawet powszedniego (jeżeli jest brak całkowitej dyspozycji - zyskuje się odpust cząstkowy)

- Odmówienie modlitwy (np. "Ojcze nasz" i "Zdrowaś Maryjo") w intencjach Ojca Świętego (nie chodzi o modlitwę w intencji samego papieża; modlitwa związana z odpustem ma być skierowana w intencji tych spraw, za które każdego dnia modli się Ojciec Święty).

MAKULATURA NA MISJE
Budujemy Centrum Dziecka w stolicy Kamerunu Yaonde

W tym Nadzwyczajnym Miesiącu Misyjnym z wielką radością, ale i nadzieją pragniemy ponownie zaprosić wszystkich ludzi dobrej woli do włączenia do akcji „Makulatura na misje”. Czwarta zbiórka , a zarazem ostatnia w tym roku, będzie miała miejsce w sobotę 12 października 2019 r przy kościele św. Pawła Apostoła w Bochni, w godz. od 7.00 do 16.00. Zbiórka ta zakończy szósty rok naszej wspólnej pomocy misjom na afrykańskim lądzie. Do tej pory dzięki naszej wspólnej akcji udało się wybudować studnię, która działa od 2 lat w stolicy Kamerunu Yaounde. Teraz zebrane przez nas środki przekazywane są na budowę Centrum Dziecka, „Cite de la vie – Mere Josepha”. Siostry ze Zgromadzenia Sióstr Męki Pana Naszego Jezusa Chrystusa zwane Pasjonistkami, które są koordynatorkami tego dzieła mają nadzieję na otwarcie pierwszego budynku, którym jest przychodnia zdrowia, na przełomie tego i przyszłego roku.
Jeszcze raz gorąco zachęcamy do udział w sobotniej zbiórce 12 października br.
W przypadku problemów z magazynowaniem makulatury, można wcześniej dostarczyć ją do bazy firmy recyklingowej EKOMBUD, znajdującej się przy ul. Partyzantów 7 – wjazd od ul. Gazowej – pierwsza brama po lewej stronie .
Poświadczenie przekazania makulatury można oddać organizatorom w dniu zbiórki.
Dziękując za dotychczasowe zaangażowanie, liczymy na Państwa dalszą pomoc.

Maria Ślusarz
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich
Przy parafii św. Pawła Ap. w Bochni