arrow
arrow
Odpust parafialny na Murowiance - W niedzielę, 4. sierpnia nasza Parafia przeżywać będzie Uroczystość Odpustową ku czci Matki Bożej Anielskiej w kaplicy na Murowiance. Uroczysta Msza św. odbędzie się o g. 17.00. Jej głównym celebransem i kaznodzieją będzie ks. dr

plakat pasierbiec

Kaplica na Murowiance

Serdecznie zapraszamy na odpust parafialny w kaplicy na Murowiance ku czci Matki Bożej Anielskiej.

Mszy Świętej o godzinie 17.00 będzie przewodniczył i kazanie wygłosi ks. Wiesław Burski.

Nie będzie Mszy św. o 15.30 i 17.30 w kościele.

Przybądźmy całymi rodzinami, by wychwalać Matkę Najświętszą!

 DSC714519 czerwca wolontariusze ze Szkolnego Koła Caritas przy SP nr 4 im Św. Barbary wzięli udział w XII Zjeździe Szkolnych Kół Caritas, który odbył się w Porąbce Uszewskiej.

Na początku uczestnicy spotkania obejrzeli piękne przedstawienie pt. „Bernadetta” przygotowane przez dziewczynki z DSM z Porąbki Uszewskiej. Następnie wszyscy uczestniczyli w uroczystej Mszy Świętej, której przewodniczył i Słowo Boże wygłosił Ks. Biskup Stanisław Salaterski.

Po Eucharystii odbyła się agapa i zabawy integracyjne z tańcami. Oprócz tego były kiełbaski z grilla. Spotkanie zakończyła Koronka do Miłosierdzia Bożego.

Ks. Stanisław Pilch urodził się 20 stycznia 1954 roku w Dębicy. Pochodził z parafii św. Jadwigi w Dębicy. Egzamin dojrzałości złożył w Dębicy.

Wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie, a po ukończeniu studiów filozoficzno-teologicznych przyjął święcenia kapłańskie z rąk biskupa tarnowskiego Jerzego Ablewicza 24 maja 1979 roku.

Jako wikariusz pracował w parafiach: Rzezawa, Mielec - Matki Bożej Nieustającej Pomocy, Grybów, a wlatach 1988-1989 był pierwszym wikariuszem parafii Bochnia - św. Jana Nepomucena.

Od 1989 roku pełnił urząd proboszcza parafii Gierczyce. Ponadto sprawował obowiązki kapelana szpitala w Mielcu, referenta do spraw środków społecznego przekazu w rejonie gorlickim, dekanalnego referenta misyjnego w dekanacie Bochnia, a następnie w dekanacie Bochnia - Zachód, członka Rady Kapłańskiej Diecezji Tarnowskiej oraz kapelana Tarnowskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.

W grudniu 2017 roku został obdarzony godnością Kanonika Honorowego Kapituły Kolegiackiej w Mielcu.

Ks. Pilch był budowniczym kościoła w Gierczycach. Wokół tego dzieła potrafił zjednoczyć trzy wioski tworzące parafię: Gierczyce, Dąbrowicę i Nieszkowice Małe. - Duża w tym zasługa proboszcza. Umiał rozmawiać z ludźmi. Sam zresztą przy budowie pracował, na sprzęcie, z łopatą, wykonywał prace porządkowe, dowoził materiał, kiedy było trzeba, a nawet jeździł ciągnikiem - wspominał podczas niedawnej konsekracji kościoła Kazimierz Gut.

Wprowadzenie ciała śp. ks. Stanisława do kościoła parafialnego w Gierczycach w czwartek 26 lipca o godz. 15. Msza święta pogrzebowa w kościele parafialnym w Gierczycach w piątek 27 lipca o godz. 12, po której ciało zmarłego zostanie złożone na miejscowym cmentarzu.

Niech spoczywa w pokoju...

 DSC582416 kandydatów na ministrantów przez kilka miesięcy przygotowywało się pod kierunkiem Ks. Sławomira Korusa – duszpasterza LSO – do pełnienia posługi przy ołtarzu: chłopcy pogłębiali rozumienie liturgii oraz odbywali zajęcia praktyczne, podczas których uczyli się prawidłowo wykonywać czynności liturgiczne.

Zwieńczeniem tych przygotowań było uroczyste przyjęcie chłopców do zaszczytnego grona ministrantów naszej parafii. Odbyło się ono 26 maja na Mszy Świętej o godz. 17.30 przez złożenie przyrzeczenia i przyjęcie błogosławieństwa z rąk Ks. Proboszcza Kazimierza. Chłopcy otrzymali również ministranckie pelerynki na znak przyjęcia do grona Liturgicznej Służby Ołtarza.

Tego dnia, ministranci na zakończenie Eucharystii złożyli życzenia i wręczyli swoim mamom róże z okazji ich święta. Módlmy się za nich, by wytrwali w swoim przyrzeczeniu i wszędzie byli świadkami tego, że służą Jezusowi.