arrow
arrow
Odmawiajcie różaniec! - Odmawiajcie różaniec! Tymi słowami wielokrotnie zwracała się do nas w objawieniach Matka Najświętsza. W październiku, gdy wspominamy Matkę Bożą w tytule Królowej Różańca Świętego, w sposób szczególny

Ks. Stanisław Pilch urodził się 20 stycznia 1954 roku w Dębicy. Pochodził z parafii św. Jadwigi w Dębicy. Egzamin dojrzałości złożył w Dębicy.

Wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie, a po ukończeniu studiów filozoficzno-teologicznych przyjął święcenia kapłańskie z rąk biskupa tarnowskiego Jerzego Ablewicza 24 maja 1979 roku.

Jako wikariusz pracował w parafiach: Rzezawa, Mielec - Matki Bożej Nieustającej Pomocy, Grybów, a wlatach 1988-1989 był pierwszym wikariuszem parafii Bochnia - św. Jana Nepomucena.

Od 1989 roku pełnił urząd proboszcza parafii Gierczyce. Ponadto sprawował obowiązki kapelana szpitala w Mielcu, referenta do spraw środków społecznego przekazu w rejonie gorlickim, dekanalnego referenta misyjnego w dekanacie Bochnia, a następnie w dekanacie Bochnia - Zachód, członka Rady Kapłańskiej Diecezji Tarnowskiej oraz kapelana Tarnowskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.

W grudniu 2017 roku został obdarzony godnością Kanonika Honorowego Kapituły Kolegiackiej w Mielcu.

Ks. Pilch był budowniczym kościoła w Gierczycach. Wokół tego dzieła potrafił zjednoczyć trzy wioski tworzące parafię: Gierczyce, Dąbrowicę i Nieszkowice Małe. - Duża w tym zasługa proboszcza. Umiał rozmawiać z ludźmi. Sam zresztą przy budowie pracował, na sprzęcie, z łopatą, wykonywał prace porządkowe, dowoził materiał, kiedy było trzeba, a nawet jeździł ciągnikiem - wspominał podczas niedawnej konsekracji kościoła Kazimierz Gut.

Wprowadzenie ciała śp. ks. Stanisława do kościoła parafialnego w Gierczycach w czwartek 26 lipca o godz. 15. Msza święta pogrzebowa w kościele parafialnym w Gierczycach w piątek 27 lipca o godz. 12, po której ciało zmarłego zostanie złożone na miejscowym cmentarzu.

Niech spoczywa w pokoju...

 DSC714519 czerwca wolontariusze ze Szkolnego Koła Caritas przy SP nr 4 im Św. Barbary wzięli udział w XII Zjeździe Szkolnych Kół Caritas, który odbył się w Porąbce Uszewskiej.

Na początku uczestnicy spotkania obejrzeli piękne przedstawienie pt. „Bernadetta” przygotowane przez dziewczynki z DSM z Porąbki Uszewskiej. Następnie wszyscy uczestniczyli w uroczystej Mszy Świętej, której przewodniczył i Słowo Boże wygłosił Ks. Biskup Stanisław Salaterski.

Po Eucharystii odbyła się agapa i zabawy integracyjne z tańcami. Oprócz tego były kiełbaski z grilla. Spotkanie zakończyła Koronka do Miłosierdzia Bożego.

 DSC7098

Druga w tym roku zbiórka makulatury na misje odbyła się w sobotę 9 czerwca 2018 r., przy kościele św. Jana Nepomucena w Bochni. Jak zwykle nie zawiedli ludzie o otwartym sercu i dobrej woli. Do kontenerów zebraliśmy 10 950 kg zużytego papieru. Ponadto osoby indywidualne i instytucje przekazały swoją makulaturę bezpośrednio do bazy EKOM BUDU w ilości 4 080 kg. Łącznie zebraliśmy 15 030 kg, co dało kwotę 4 810,00 zł. Jedna osoba przekazała darowiznę w wysokości 50,00 zł.

Tak więc konto budowy Centrum Dziecka „Cite de vie – Mere Josepha w Yaounde – stolicy Kamerunu, powiększyliśmy o kwotę 4 860,00 .

Do akcji oprócz licznej rzeszy osób indywidualnych włączyły się również:

 DSC582416 kandydatów na ministrantów przez kilka miesięcy przygotowywało się pod kierunkiem Ks. Sławomira Korusa – duszpasterza LSO – do pełnienia posługi przy ołtarzu: chłopcy pogłębiali rozumienie liturgii oraz odbywali zajęcia praktyczne, podczas których uczyli się prawidłowo wykonywać czynności liturgiczne.

Zwieńczeniem tych przygotowań było uroczyste przyjęcie chłopców do zaszczytnego grona ministrantów naszej parafii. Odbyło się ono 26 maja na Mszy Świętej o godz. 17.30 przez złożenie przyrzeczenia i przyjęcie błogosławieństwa z rąk Ks. Proboszcza Kazimierza. Chłopcy otrzymali również ministranckie pelerynki na znak przyjęcia do grona Liturgicznej Służby Ołtarza.

Tego dnia, ministranci na zakończenie Eucharystii złożyli życzenia i wręczyli swoim mamom róże z okazji ich święta. Módlmy się za nich, by wytrwali w swoim przyrzeczeniu i wszędzie byli świadkami tego, że służą Jezusowi.

Niwelowanie terenu pod CentrumStowarzyszenie Rodzin Katolickich przy parafii św. Pawła Ap. w Bochni jeszcze raz serdecznie dziękuje wszystkim ludziom dobrej, którzy swoim zaangażowaniem przyczynili się do bardzo dobrego wyniku akcji Makulatura na misje. Swoją radość i podziękowanie wyraża również w krótkim przesłaniu do nas s.Kolbena Frąckiewicz – Pasjonistka, główna koordynatorka budowy studni im. Filipa Adwenta i Centrum Dziecka, „Cite de la vie – Mere Josepha” w bardzo biednej dzielnicy Cariere w stolicy Kamerunu Yaounde:

Drodzy Przyjaciele Misji.

DZIĘKUJĘ za poprzednią zbiórkę makulatury. Sercem przepełnionym wdzięcznością i modlitwą ogarniam WAS i WASZE RODZINY.

Z radością dzielę się nowymi wiadomościami z naszej misji w Yaounde -Carriere, Kamerun. Rozpoczęte zostały prace związane z budowlą "OŚRODKA ZDROWIA". Przedsięwzięcie duże i kosztowne. Mimo, że w kieszeni mało, trzeba rozpocząć prace. plakat do druku czerwiec 2018 tloTutejsi mieszkańcy, jak najszybciej potrzebują pomocy medycznej. Ogromna śmiertelność mieszkańców, a zwłaszcza dzieci. Prawie każdego dnia słychać płacz i tam tam. Udało się już zrobić plany i kosztorys. Ośrodek zdrowia będzie składał sie z czterech części:

I. Cześć: lecznicza, w tym: poczekalnia, konsultacja, apteka, laboratorium, pokój zabiegowy, zespół sanitarny, cześć dla personelu, kuchnia.

II. Część: porodówka, sala przyjęć, obserwacji, porodów, sala obserwacji po porodzie, sala dla noworodków, zespół sanitarny,

III. Cześć: rehabilitacja, ,Weranda, sala przyjęć, konsultacja fizykoterapia, sala rehabilitacji, zespół sanitarny

IV. Część: Garaż i magazyn na leki.

Zaczęto już niwelowanie terenu (teren górzysty).Usuwanie stosów ziemi. Prace zostały przerwane z powodów ogromnych opadów deszczu. Trzeba czekać na pogodę