1. Nabożeństwa różańcowe:

- w kościele o g. 17.00

- w kaplicy na Murowiance o g. 18.00. Serdecznie zapraszamy.

2. Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim parafianom, którzy tak licznie wzięli udział w pielgrzymce do Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w Bochni.

3. W piątek 12 października:

- w naszej parafii cały dzień będzie adoracja Najświętszego Sakramentu

(codziennie w innej parafii). To okazja, aby przyjść na osobiste spotkanie z

Bogiem i na szczerą z Nim rozmowę.

- rozpoczęcie kursu przedmałżeńskiego w dolnym kościele o g. 18.30.

4. W niedzielę 14 października:

- przypada w Polsce Dzień Papieski. Zbiórka do puszek przy kościele na

Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia.

- będzie to także Święto Edukacji i Dzień Nauczyciela. Doceniając

odpowiedzialną pracę wszystkich nauczycieli, wychowawców i pracowników

Oświaty, będziemy modlić się o jak najlepszą współpracę Szkoły, Rodziny i

Kościoła w przekazywaniu młodemu pokoleniu chrześcijańskich i

patriotycznych wartości.

5. Dziękujemy wiernym za sprzątanie kościoła, kwiaty i ofiarę z ul. Krasińskiego – 140 zł., z ul. Murowianka bez bloków. Msza św. w ich intencji: 8 II 2019 – 17.30. Na ten tydzień proszeni są parafianie z ul. Łopianka, Hillebranda i Gąsiorka.

6. Zbliża się miesiąc listopad, czas szczególnej modlitwy za naszych Drogich zmarłych. W wypominkach rocznych i listopadowych będziemy błagać Miłosiernego Boga o łaskę ich zbawienia. Kartki wspominkowe są na stolikach przy prasie religijnej. Prosimy je zabrać i w domu w gronie rodzinnym wypisać w mianowniku ich imiona i nazwiska.

7. Zarząd Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie zaprasza na spotkanie informacyjne na temat rządowego programu „Czyste Powietrze”, oferującego mieszkańcom wsparcie finansowe do wymiany pieców i termomodernizacji domów, które odbędzie się w dniu 12 października o godzinie 18.00 w Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Bochni,  ul. Oracka 6.

8. Ks. Damian Migacz - Diecezjalny Duszpasterz Kierowców informuje:

Wszyscy jesteśmy uczestnikami ruchu drogowego. Prosimy w czasie
zbliżającej się jesienno-zimowej szarówki, zwłaszcza osoby starsze, o
ubieranie odblasków w drodze na nabożeństwa wieczorne. Odblaski ratują
nam życie. Natomiast wszystkich, którzy przeżywają smutek i traumę, po stracie
swoich bliskich w wyniku wypadku drogowego zapraszamy do pomnika pamięci o ofiarach wypadków drogowych „Przejście” w Zabawie dnia 18 listopada 2018 r. na godz. 10:30.
Apelujemy do wszystkich kierowców: o kulturalną, ostrożną i bezpieczną jazdę! o poszanowanie dla życia, bo jest ono darem Bożym!

                                                           2

9. Województwo Małopolskie realizuje projekt pod nazwą „Małopolski Tele-Anioł” z myślą o osobach starszych i chorych, które wymagają wsparcia ze strony innych osób. Jedną z form pomocy może być tzw. opaska życia, która pozwala na szybki kontakt z Centrum Teleopieki, gdzie pracują ratownicy medyczni, mogący udzielić fachowej porady lub wezwać pomoc. Inną formą są usługi opiekuńcze w domu chorego. Wszystkich zainteresowanych odsyłamy do informacji zamieszczonej na tablicy ogłoszeń lub na stronę internetową www.malopolska.pl/teleaniol.

MSZE ŚW. POGRZEBOWE:

† Halina Budzyn

W Parafii:

1.      Od męża: 02.12.2018 – 15.30

2.      Od męża: 09.12.2018 – 15.30

3.      Od córki Doroty: 25.11.2018 – 15.30

4.      Od córki Doroty: 26.11.2018 – 17.30

5.      Od syna Janusza: 27.11.2018 – 17.30

6.      Od syna Janusza: 29.11.2018 – 17.30

7.      Od siostrzenicy z rodz. : 30.11.2018 – 17.30

8.      Od Czesława i Beaty Biernat: 01.12.2018 – 17.30

9.      Od Lucjana i Moniki Zapała: 03.12.2018 – 17.30

10.    Od Jana Juszczyńskiego z rodz.: 04.12.2018 – 17.30

11.    Od Pawła z rodz : 06.12.2018 – 17.30

12.    Od emerytów z Rejonowego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Bochni:

         07.12.2018 – 17.30

13.    Od emerytów z Rejonowego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Bochni:

         08.12.2018 – 16.00

14.    Od koleżanek i kolegów z Rejonowego Przedsiębiorstwa Komunikacji w

         Bochni: 11.12.2018 – 17.30

15.    Od koleżanek i kolegów z Rejonowego Przedsiębiorstwa Komunikacji w

         Bochni: 13.12.2018 – 17.30

16.    Od koleżanek i kolegów z Rejonowego Przedsiębiorstwa Komunikacji w

         Bochni: 14.12.2018 – 17.30

17.    Od Marka Budzyna z rodz. : 16.12.2018 – 15.30

18.    Od sąsiadów z ul. Podedworze: 17.12.2018 – 17.30

19.    Od sąsiadów z ul. Podedworze: 18.12.2018 – 17.30

20.    Od koleżanek i kolegów córki z Miejskiego Przedsiębiorstwa

         Wodociągów i Kanalizacji w Bochni: 19.12.2018 – 17.30

21.    Od koleżanek i kolegów córki z Miejskiego Przedsiębiorstwa

         Wodociągów i Kanalizacji w Bochni: 20.12.2018 – 17.30

22.    Od koleżanek i kolegów córki z Miejskiego Przedsiębiorstwa

         Wodociągów i Kanalizacji w Bochni: 21.12.2018 – 17.30

23.    Od koleżanek i kolegów córki z Miejskiego Przedsiębiorstwa

         Wodociągów i Kanalizacji w Bochni: 23.12.2018 – 15.30

24.    Od koleżanek i kolegów córki z Miejskiego Przedsiębiorstwa

         Wodociągów i Kanalizacji w Bochni: 24.12.2018 – 6.30

                                                           3

25.    Od Anety i Artura Sroków: 25.12.2018 – 17.30

26.    Od Marii i Antoniego Pacholików: 25.12.2018 – 17.30

27.    Od Elżbiety i Andrzeja Kukla z synami: 26.12.2018 – 15.30

Msze św. od uczestników pogrzebu:

1.      27.12.2018 – 17.30 (poza Parafią)

2.      27.12.2018 – 17.30

3.      28.12.2018 – 17.30

4.      29.12.2018 – 17.30