Wierni świeccy zajmują miejsce w pierwszych szeregach Kościoła. Dla nich Kościół stanowi życiową zasadę społeczności ludzkiej. Dlatego to oni i przede wszystkim oni powinni uświadamiać sobie coraz wyraźniej nie tylko to, że należą do Kościoła, ale że sami są Kościołem, to znaczy wspólnotą wiernych żyjących na ziemi pod jednym przewodnictwem papieża oraz biskupów pozostających z nimi w łączności. Oni są Kościołem

(Pius XII Przemówienie (20 lutego 1946) cytowane przez Jana Pawła II w adhort. apost Christifideles laici, 9).

 

Członkowie Rady Duszpasterskiej (wybrani 18 XI 2012 r.):

Bąk Stanisław - Kościelny

Chudy Marcin - Organista

Duda Jan

Dziadowiec Józef

Dźwigaj Bogusław

Gołas Stanisław

Guzik Paweł

Jabłońska Jadwiga

Kaczmarczyk Wiesław

Kamiński Dariusz

Kamiński Roman

Koda Tomasz

Kukulski Edward

Piekarz Kazimiera

Przyborowska Kinga - Prezez Parafialnego Komitetu Organizacyjnego ŚDM

Sewiołek Stanisław

Warzecha Jerzy

Z nominacji wybrani są:

Kawalec Stanisława - Prezes Parafialnego Zespołu "Caritas"

 Klima Karol - redaktor biuletynu parafialnego "Źródełko"

Nowak Stanisław

Woźniak Barbara

 

 

Szafarze Nadzwyczajni Komunii św.:

Mieczysła Dobrzański

Józef Dziadowiec

Henryk Gardziel

Roman Kamiński

Edward Kukulski

 

Ceremoniarze:

Przemysław Jabłoński - od 2012

Piotr Korta - od 2015

Piotr Widła - od 2015

Jakub Białożyt - od 2016

Kacper Jarosz - od 2016

 

Animatorzy Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci:

Jacek Śmietana

Klaudia Kamińska

Amelia Kucharska

Wiktoria Moritz

Adrianna Moritz

Monika Pietras

Piotr Widła

Zuzanna Burkiewicz

Daria Orzechowska

 

Zarząd Szkolnego Koło "Caritas":

Filip Tomala - Prezes

Karolina Pypno - Wiceprezes

Anna Pawełek - Wiceprezes

 

Przewodniczki Dziewczęcej Służby Maryjnej:

Wiktoria Leja

Natalia Kamińska - od 2016

Aleksandra Widła - od 2016

 

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży:

Natalia Nowosińska

 

Zespół Muzyczny:

Monika Duda

 

Ruch Czystych Serc:

Justyna Gołas

 

Fotograf Parafialny:

Klaudia Czachurska