Niedziela Świętej Rodziny - 26 grudnia już tradycyjnie dzieci naszej parafii włączyły się w kolędę misyjną. Tegoroczne kolędowanie odbywa się pod hasłem SA KA YA SE NDI NE SOUCOUL i jest zawołaniem używanym w Kamerunie, co po polsku  można przetłumaczyć: „Co za radość! Mamy szkołę!”. Nawiązuje to m.in. do misji w Bagandou w Republice Środkowoafrykańskiej, gdzie udało się w ciągu minionego roku wybudować dwie szkoły. Grupy kolędnicze po Mszach świętych przedstawiały scenki misyjne, a przy wyjściu z kościoła zbierały ofiary na misje.

W naszej Parafii był to również dzień Jubileuszy małżeńskich. Czcigodnym Jubilatom życzymu obfitści Bożych darów i dalszych lat życia w zgodzie, dobrym zdrowiu i opiece Pani Anielskiej! Zdjęcia z tych wydarzeń dostępne w Galerii.