Ksiądz Proboszcz Kazimierz Kapcia

Urodziłem się 30 grudnia 1953 r. w Woli Nieszkowskiej. Mam trzy siostry i trzech braci, w tym braciszka Miecia bliźniaka. Razem z nim chodziłem do szkoły podstawowej i do Liceum Ogólnokształcącego w Bochni.

Po zdaniu matury w 1972 r. wstąpiłem do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. Święcenia kapłańskie przyjąłem 28 maja 1978 r. Pierwszą mszę św. prymicyjną odprawiłem 4 czerwca 1978 r. w rodzinnej parafii pw. Św. Szymona i Judy Tadeusza w Pogwizdowie.

Jako wikariusz pracowałem najpierw w Stróżach przez dwa lata, a od października 1980r. rozpoczęła się długa, bo aż 14 - letnia posługa duszpasterska w Dąbrowie Tarnowskiej jako katechety Liceum Ogólnokształcącego i Liceum Zawodowego. Tam zajmowałem się m.in. prowadzeniem chóru parafialnego, grupą teatralną i formacją lektorów. Moją pasją była zawsze piłka nożna, tenis stołowy a zimą narty.

W 1994 r. zostałem zamianowany proboszczem w Rożnowie, gdzie oprócz duszpasterstwa szlifowałem umiejętności gospodarcze związane z odnowieniem zabytkowego kościółka Św. Wojciecha Bpa oraz upięknieniem całego otoczenia.

Nowe wyzwanie pojawiło się z chwilą otrzymania aplikaty do parafii bocheńskiej pw. Św. Jana Nepomucena. Obowiązki proboszcza w tejże wspólnocie objąłem 26 sierpnia 2002 r. Doszła wspólnota kapłańska, zawsze życzliwa i pomocna, dzięki której rozwija się życie religijne parafian. To młoda wspólnota parafialna, bo przecież powołana dekretem erekcyjnym 15 sierpnia 1987 r. Pierwszym proboszczem był Ks. Kan. Józef Gajda, któremu udało się wybudować nowy kościół i plebanię.

Pragnę w dalszej posłudze duszpasterskiej kontynuować budowanie żywego kościoła i upiękniać Boży dom modlitwy, aby w nim dokonywało się uświęcające spotkanie człowieka z Bogiem oraz rozbrzmiewała chwała Boża, Matki Bożej Anielskiej i przemożnego Patrona parafii Św. Jana Nepomucena.


 

Ksiądz Mateusz Duda, wikariusz

Pochodzi z Paarafii MB Niepokalanej w Nowym Sączu.

W 2006 roku złożył egzamin maturalny i rozpoczął przygotowanie do kapłaństwa w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie. Po ukończeniu sześcioletniej formacji w Wyższym Seminarium Duchownym 26 maja 2012 roku przyjął święcenia prezbiteratu przez posługę JE Biskupa Tarnowskiego Andrzeja Jeża w Bazylice Katedralnej pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Tarnowie.

Dnia 1 września 2012 roku objął stanowisko wikariusza w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej – Różańcowej w Borkach. 

Od 1 września 2015 r. skierowany do posługi duszpasterskiej w Parafii św. Jana Nepomucena w Bochni jako katecheta Szkoly Podstawowej nr 4, Gimnazjum nr V oraz II Liceum Ogólnokształcącego. Odpowiedzialny w Parafii za Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, Krucjatę Wyzwolenia Człowieka, Wspólnotę Crucis Splendor, przygotowanie młodzieży do sakramentu bierzmowania oraz periodyk Żródełko. Duszpasterz osób Głuchoniemych i Słabosłyszących okręgu bocheńskiego i brzeskiego. 


DSC 0714Ks. Adrian Fyda, wikariusz

Pochodzi z Bazyliki Mniejszej pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Grybowie. W roku 2012 wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. Tym samym rozpoczął studia na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie, na Wydziale Teologicznym Sekcja w Tarnowie. Studia zakończył uzyskaniem tytułu magistra teologii na podstawie pracy: Królewska godność Jezusa Chrystusa. Studium literacko-teologiczna J 19,1-3, napisanej pod kierunkiem ks. dr hab. Piotra Łabudy.

W seminarium działał w grupie Ogniska Misyjnego, był także odpowiedzialny za grupę powołaniową oraz za księgarnię.  

Święcenia kapłańskie przyjął 26 maja 2018 roku z rąk JE Biskupa Tarnowskiego Andrzeja Jeża w Bazylice Katedralnej w Tarnowie.

Na obrazku prymicyjnym zamieścił słowa: Nie zapomnę o Tobie. Oto wyryłem Cię na obu dłoniach/Iz 49,16/.

Dnia 1 września 2018 roku objął stanowisko wikariusza w naszej parafii. Duszpasterską troską objął Krąg Domowego Kościoła, grupę Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci, Kolędników Misyjnych oraz Dziewczęcą Służbę Maryjną. Przygotowuje również dzieci do I spowiedzi i I Komunii Świętej. Katechizuje dzieci od 0 do V w Szkole Podstawowej nr 4 im. św. Barbary w Bochni. 


ks. Slawek KorusKs. Sławomir Korus, wikariusz

W 1997roku wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie.
Święcenia kapłańskie przyjął 24 maja 2003 roku z rąk JE Biskupa Tarnowskiego Wiktora Skworca w Bazylice Katedralnej w Tarnowie.
Dnia 1 września 2016 roku objął stanowisko wikariusza w naszej parafii.
Duszpasterską troską objął Liturgiczną Służbę Ołtarza, Szkolne Koło „Caritas”, Krąg Domowego Kościoła. Przygotowuje również dzieci do I Spowiedzi i I Komunii Świętej. Katechizuje uczniów w klasach od III do VIII w Szkole Podstawowej nr 4 im. św. Barbary w Bochni.
Ksiądz biskup mianując Księdza Sławomira wikariuszem naszej parafii powierzył mu również funkcję Dekanalnego Duszpasterza Liturgicznej Służby Ołtarza w dekanacie Bochnia – Wschód.