Ksiądz Proboszcz Kazimierz Kapcia

Urodziłem się 30 grudnia 1953 r. w Woli Nieszkowskiej. Mam trzy siostry i trzech braci, w tym braciszka Miecia bliźniaka. Razem z nim chodziłem do szkoły podstawowej i do Liceum Ogólnokształcącego w Bochni.

Po zdaniu matury w 1972 r. wstąpiłem do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. Święcenia kapłańskie przyjąłem 28 maja 1978 r. Pierwszą mszę św. prymicyjną odprawiłem 4 czerwca 1978 r. w rodzinnej parafii pw. Św. Szymona i Judy Tadeusza w Pogwizdowie.

Jako wikariusz pracowałem najpierw w Stróżach przez dwa lata, a od października 1980r. rozpoczęła się długa, bo aż 14 - letnia posługa duszpasterska w Dąbrowie Tarnowskiej jako katechety Liceum Ogólnokształcącego i Liceum Zawodowego. Tam zajmowałem się m.in. prowadzeniem chóru parafialnego, grupą teatralną i formacją lektorów. Moją pasją była zawsze piłka nożna, tenis stołowy a zimą narty.

W 1994 r. zostałem zamianowany proboszczem w Rożnowie, gdzie oprócz duszpasterstwa szlifowałem umiejętności gospodarcze związane z odnowieniem zabytkowego kościółka Św. Wojciecha Bpa oraz upięknieniem całego otoczenia.

Nowe wyzwanie pojawiło się z chwilą otrzymania aplikaty do parafii bocheńskiej pw. Św. Jana Nepomucena. Obowiązki proboszcza w tejże wspólnocie objąłem 26 sierpnia 2002 r. Doszła wspólnota kapłańska, zawsze życzliwa i pomocna, dzięki której rozwija się życie religijne parafian. To młoda wspólnota parafialna, bo przecież powołana dekretem erekcyjnym 15 sierpnia 1987 r. Pierwszym proboszczem był Ks. Kan. Józef Gajda, któremu udało się wybudować nowy kościół i plebanię.

Pragnę w dalszej posłudze duszpasterskiej kontynuować budowanie żywego kościoła i upiękniać Boży dom modlitwy, aby w nim dokonywało się uświęcające spotkanie człowieka z Bogiem oraz rozbrzmiewała chwała Boża, Matki Bożej Anielskiej i przemożnego Patrona parafii Św. Jana Nepomucena.


ks. Slawek Korus

Ks. Sławomir Korus, wikariusz

W 1997 roku wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie.
Święcenia kapłańskie przyjął 24 maja 2003 roku z rąk JE Biskupa Tarnowskiego Wiktora Skworca w Bazylice Katedralnej w Tarnowie.
Dnia 1 września 2016 roku objął stanowisko wikariusza w naszej parafii.
Duszpasterską troską objął Liturgiczną Służbę Ołtarza. Przygotowuje również młodzież do sakramentu bierzmowania. Katechizuje uczniów w Szkole Podstawowej nr 4 im. św. Barbary w Bochni.
Ksiądz biskup mianując Księdza Sławomira wikariuszem naszej parafii powierzył mu również funkcję Dekanalnego Duszpasterza Liturgicznej Służby Ołtarza w dekanacie Bochnia – Wschód.


xpr.jpgKs. Piotr Ryndak, wikariusz

Pochodzi z Parafii Świętej Trójcy w Łęgu Tarnowskim.

Egzamin maturalny złożył w 2015 roku, po czym wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. Święcenia Kapłańskie przyjął z rąk JE Biskupa Tarnowskiego Andrzeja Jeża 29 maja 2021 roku w Kościele pw. Błogosławionej Karoliny w Tarnowie.

Dnia 1 września 2021 roku objął stanowisko wikariusza w naszej parafii. Katechizuje w II Liceum Ogólnokształcącym w Bochni, opiekuje się parafialnym oddziałem Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, Krucjatą Wyzwolenia Człowieka i Wspólnotą Crucis Splendor, towarzyszy małżeństwom Domowego Kościoła z Kręgu Św. Józefa, prowadzi parafialną stronę internetową oraz facebooka. Jest Okręgowym i Dekanalnym Duszpasterzem Młodzieży.

 


 Ks. Sylwester Duda, wikariuszks-sylwester-duda.jpg