Podstawowym celem Zakonu Rycerzy Jana Pawła II jest formacja katolickich mężczyzn świeckich na wzór Jana Pawła II (Karola Wojtyły), który niejednokrotnie swoim życiem dawał świadectwo męskości i świętości, pokazując, że te dwie wartości można połączyć na większą chwałę Bożą! Ten zasadniczy cel Rycerze Jana Pawła II chcą realizować poprzez zaangażowanie w takie rodzaje aktywności jak:

  1. dążenie do świętości swoich członków,
  2. obrona wartości chrześcijańskich, w tym rodziny, życia (od poczęcia do naturalnej śmierci),
  3. dbanie o rozwój patriotyzmu i miłości ojczyzny,
  4. promocja nauczania Jana Pawła II,
  5. promowanie katolickiej duchowości świeckich,
  6. wzajemna pomoc bratnia,
  7. wspieranie duchowieństwa (w każdej dziedzinie życia),
  8. promocja duchowości mężczyzny,
  9. wspieranie chrześcijan.

Organizacja Zakonu Rycerzy Jana Pawła II opiera się o podstawową jednostkę ustrojową Kościoła, jaką jest parafia, w której Bracia Rycerze, którzy koncentrują w niej swe życie religijne tworzą Chorągiew. Wyższymi jednostkami organizacyjnymi Zakonu są: Komandoria organizująca życie Zakonu na terenie danej Diecezji oraz Prowincja Krajowa organizująca życie zakonu na terenie danego kraju. Na czele całego Zakonu stoi Generał Zakonu z Wielką Kapitułą.

W naszej parafii Chorągiew pod wezwaniem świętego Jana Nepomucena została erygowana 19 grudnia 2021 roku. Bracia Rycerze służą naszej wspólnocie parafialnej, włączają się w przygotowanie liturgii, noszą baldachim, pełnią wartę przy Grobie Pana Jezusa.