Różaniec – to jest nasza broń w walce o niebo

Różaniec – wielka modlitwa kontemplacji, modlitwa serca

Różaniec Najświętszej Maryi Panny, który pod tchnieniem Ducha Bożego rozwinął się stopniowo w drugim tysiącleciu, to modlitwa umiłowana przez licznych świętych, a szczególnie przez Św. Jana Pawła II, który z różańcem nie rozstawał się przez całe życie. W swej prostocie i głębi pozostaje ona również w obecnym trzecim tysiącleciu modlitwą o wielkim znaczeniu, przynoszącą owoce świętości. Różaniec, choć ma charakter maryjny, jest modlitwą o sercu chrystologicznym. W nim odbija się echem modlitwa Maryi, jej nieustanne magnifikat za dzieło odkupienia.

Przez różaniec lud chrześcijański niejako wstępuje do szkoły Maryi, dając się wprowadzić w kontemplację piękna oblicza Chrystusa, w doświadczanie Jego miłości. Za pośrednictwem różańca wierzący czerpie obfitość łaski, otrzymuje ją niejako wprost z rąk Matki Odkupiciela.

W modlitwie różańcowej czujemy się żywymi, czynnymi członkami Kościoła Chrystusowego. Stajemy się apostołami dobrej nowiny, gdyż tajemnice różańca odsłaniają nam zjednoczone serce Jezusa i Maryi; Boga – człowieka i tej, której cała wielkość i pokora wyraziła się w prostych słowach: „Oto ja, służebnica pańska, niech mi się stanie według słowa twego”.

Nasza parafia św. Jana Nepomucena ukochała różaniec. Do codziennego odmawiania go ma liczne grono członków „Żywego różańca”. W parafii istnieje 35 róż różańcowych (27 róż matek i 8 róż ojców). Każda róża zrzesza 20 członków - tylu, ile jest tajemnic w czterech częściach różańca. Każdy członek róży otrzymuje do rozważania i odmawiania jedną tajemnicę przez cały miesiąc.

W każdą pierwszą niedzielę miesiąca po porannej mszy św. o g. 8:00 następuje zmiana tajemnic do modlenia się w różnych intencjach, które podaje zawsze ks. proboszcz. Powierzają one Matce Najświętszej sprawy całej wspólnoty i ojczyzny. Każdy członek żywego różańca modli się gorliwie, nie przerywając ciągłości różańca świętego. Każda róża, co tydzień kolejno wyznaczana, modli się też wspólnie w kościele i wyprasza potrzebne łaski dla siebie, parafii i ojczyzny.

Z modlitwy różańcowej, tak bardzo zalecanej przez Matkę Bożą w swych objawieniach, wychodzimy umocnieni i odrodzeni, z nowymi siłami i zapałem do życia, w radosnej służbie Bogu, Kościołowi i ludziom. Różaniec jest naszą bronią w walce z szatanem, w walce o niebo. Dlatego też powinniśmy z tej modlitwy często korzystać i nosić zawsze przy sobie różaniec.