Wspólnota Crucis Splendor – Blask Krzyża – należy do Instytutu Apostołów Jezusa Ukrzyżowanego, którego założycielem jest syn duchowy Św. Ojca Pio – Ojciec Domenico Labellarte. Duchowość Instytutu, jak i Wspólnoty opiera się na trzech filarach: Jezus Ukrzyżowany, Maryja w tajemnicy zwiastowania wraz z Jej "Ecce", "Fiat", „Magnificat” i „Adveniat” , czyli całkowita dyspozycyjność wobec Boga oraz duchowość Św. Ojca Pio.

Do Wspólnoty może należeć każdy, kto szczególnie chce umiłować krzyż Jezusa Chrystusa i pragnie pomagać innym ludziom w cierpliwym wznoszeniu własnego cierpienia ku Bogu, w modlitwie uwielbiania i za zbawienie świata.

Członkowie Wspólnoty pragną się formować, aby żyć przykładnym i nienagannym życiem chrześcijańskim, apsotołując modlitwą i ofiarą, według własnego stanu rodzinnego i społecznego. Starają się prowadzić święte życie, kochając Jezusa Ukrzyżowanego i od Niego czerpiąc siłę i łaskę do umiłowania modlitwy i ofiary, jak również pomagając w tym innym ludziom, by oddawali się w darze Bogu.

Głównym celem członkostwa jest jak najlepsze wypełnianie własnej misji w świecie. Cechą wyróżniającą osoby należące do Wspólnoty jest całkowita dyspozycyjność wobec Boga (w słuchaniu Jego słowa i w synowskim przyjęciu Jego woli) oraz wobec bliźniego, zwłaszcza potrzebującego i cierpiącego. Poprzez dyspozycyjność członkowie uczą się życia w pełni miłosiernego, maryjnego i misyjnego.

Wszyscy członkowie są zobowiązani do serdecznej czci i posłuszeństwa wobec autorytetu Ojca Świętego, biskupów miejsc, w których żyją oraz wobec ich nauczania. Poprzez modlitwę i umartwienie winni wspierać ich w posłudze duszpasterskiej, jak również kapłanów i wszystkich, którym powierzone jest prowadzenie dusz. Powinni również służyć wsparciem dla proboszczów w parafiach.

Do Wspólnoty należą całe rodziny, jak również osoby samotne, ale wszyscy starają się żyć życiem pierwszych chrześcijan, pomagając sobie wzajemnie, dzieląc się między sobą, razem pracują, modlą się i spędzają wolny czas.

Podstawowymi obowiązkami są: codzienne «Lectio Divina», udział w katechezach i wspólnym dzieleniu się nimi, udział w rekolekcjach i dniach skupienia.

Spotkania naszej Wspólnoty odbywają się w każdy czwartek miesiąca, po Mszy świętej wieczornej o godz. 17.30.

Kapłanem bezpośrednio odpowiedzialnym za formację w Polsce jest Ojciec Ludwik Maria od Krzyża Kordoń AJC, przełożony Sanktuarium Św. Ojca Pio na Przeprośnej Górce koło Częstochowy i przełożony Instytutu Apostołów Jezusa Ukrzyżowanego.