lso

Słowo na początek Eucharystii
w Święto Liturgicznej Służby Ołtarza

22 listopada 2015

Drodzy Bracia i Siostry,

W przestrzeni Eucharystii spotykamy się z Jezusem Chrystusem, Królem Wszechświata, kończąc tym samym rok liturgiczny, kościelny, uświadamiając sobie, że to Bóg jest Panem czasu i historii.

Już po raz trzeci, tą niedzielę w wymiarze parafialnym celebrujemy jako Święto Liturgicznej Służby Ołtarza, która przez ostatnie dwa lata pomnożyła się dwu krotnie. Nasza wspólnota obecnie liczy prawie 100 mężczyzn i chłopców, w tym: 3 ceremoniarzy, 2 Kandydatów na Ceremoniarzy, 37 lektorów i 39 ministrantów oraz od dziś 19 nowych Kandydatów na ministrantów, których przyjęcia symbolicznych komż, będziemy świadkami, jest to największy rocznik kandydatów od kilku lat w naszej parafii.

Nasza wspólnota ten rok formacyjny przeżywa pod hasłem: „Odkryć nowe życie w Kościele Jezusa Chrystusa”

Uczestniczymy w Diecezjalnych Dniach Skupieniach dla Lektorów w Ciężkowicach, trzeci rok organizujemy Dni Formacji w Tarnowcu i Koszycach Małych, gdzie doskonalimy naszą posługę, uczestniczymy w wakacyjnej Oazie Ministranckiej w Krynicy-Zdroju oraz wzmacniamy ducha wspólnoty poprzez wspólne wyjazdy w góry, wycieczki, wycieczki rowerowe, mecze piłki nożnej.

Nasza wspólnota również dynamizujemy formację liturgicznej służby ołtarza w całym dekanacie Bochnia-Wschód.

Przede wszystkim jednak staramy się formować na zbiórkach i próbach asyst w duchu dobrze pojętej karności ewangelicznej, w wymiarze formacji ludzkiej, intelektualnej, duchowej i liturgicznej.

Jest to dzień w którym wyrażamy wdzięczność wszystkim Rodzicom chłopców którzy służą przy ołtarzu. Bez waszej pomocy, zaangażowania ta służba nie była by możliwa.

Czcigodny Księże Proboszczu, prosimy Cię o przewodniczenie tej Eucharystii i błogosławieństwo na dalsze dni wytężonej pracy pomagania ludziom w spotkaniu Boga w przestrzeni Eucharystii.