Słowo na początek Eucharystii
w Dniu przyjęcia dziewcząt

do Dziewczęcej Służby Maryjnej

8 grudnia 2015

Drodzy Bracia i Siostry,

Przeżywamy niezwykłą Eucharystię w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Łączymy się duchowo i modlitewnie z Ojcem Świętym Franciszkiem, który w tej godzinie otwiera Jubileuszowy Święty Rok Miłosierdzia, chcąc w ten sposób jeszcze szerzej otworzyć bramy Bożej miłości. Wspominamy dziś również 50. Rocznicę zakończenia II Soboru Watykańskiego, który dokonał nie tylko zmian w liturgii, ale również na nowo postawił Chrystusa w centrum jego misji.

W tej godzinie również obchodzimy Święto Dziewczęcej Służby Maryjnej naszej Parafii, która obecnie liczy 30 dziewcząt, pragnących służyć Matce Boga samego.

Dziś będziemy świadkami przyjęcia 15 dziewcząt do grona Dziewczęcej Służby Maryjnej i przywdziania przez nich pelerynek – znaku umiłowania Maryi i gotowości do służby.

Jest to dzień w którym wyrażamy wdzięczność wszystkim Rodzicom dziewcząt,  które służą Chrystusowi i Jego Kościołowi. Bez waszej pomocy, zaangażowania ta służba nie była by możliwa.

W obecnym roku formujemy się zgodnie z hasłem: „Odkryć nowe życie w Kościele Jezusa Chrystusa”, chcąc w ten sposób jeszcze lepiej poznać bogactwo charyzmatów zakonów żeńskich oraz poprzez formację ludzką, intelektualną, duchową, dokonującą się na cotygodniowych spotkaniach,  wyjazdach formacyjnych do Tarnowca i Koszyc Małych oraz spotkaniach naszej wspólnoty, chcemy naszą modlitwą wzmacniać ducha naszej wspólnoty parafialnej.

W tym roku Diecezjalny Kurs Przewodniczki-Animatorki DSM podjęły dwie dziewczynki, które w maju następnego roku zostaną uroczyście przyjęte.

Uczestniczymy co roku w diecezjalnych zjazdach Dziewczęcej Służby Maryjnej w Zabawie i Starym Sączu, dziewczynki aktywnie włączają się w nabożeństwa różańcowe, Msze Św. roratnie oraz nabożeństwa majowe. Stanowią zaplecze modlitewne dla naszej wspólnoty.

Czcigodny Księże Proboszczu, prosimy Cię o przewodniczenie tej Eucharystii i błogosławieństwo na dalsze dni wytężonej pracy i modlitwy.