Modlitwa-Błaganie o pokój na świecie:

 

Miłosierny i łaskawy Boże,
Władco świata, Ojcze ludzkości,
Panie Dziejów, Książę Pokoju!
Wysłuchaj naszego głośnego wołania,
kiedy światu grozi zagłada i wojna,
w Imię Twoje prosimy o pokój dla ludzkości.
Pomóż nam Panie przezwyciężyć złość i nienawiść,
by człowiek nie zabijał drugiego człowieka,
by przywódcy narodów znów przyjaźnie podali sobie ręce,
by śmiercionośną broń zamknięto na powrót w bazach,
a armie wróciły do koszar.
W Twoje ręce Panie Wszechmogący
składamy naszą teraźniejszość i przyszłość.
Tobie powierzamy rządzących i rządzonych,
dowódców i żołnierzy,
każdego człowieka i wszystkie stworzenia.
Przebacz nam nasze słabości i grzechy,
otocz ojcowską opieką.
O pokój, zgodę i miłość za Twoją przyczyną prosimy,
przez pośrednictwo Najświętszej Maryi Panny, Królowej Pokoju
i Świętych Twoich.
Amen. Amen. Amen.

 

Kapelan Prezydenta RP

ks. Zbigniew Kras