Program  Rekolekcji Wielkopostnych dla Dorosłych

30 III – 2 IV 2023

 

CZWARTEK : 30 III

17.30   - Msza św. z kazaniem ogólnym na rozpoczęcie rekolekcji dla  

              dorosłych

18.30   - Nauka stanowa dla kobiet i matek

 

PIĄTEK : 31 III

  8.00  - Msza św. z kazaniem rekolekcyjnym dla dorosłych 

15.00  - Msza św. z kazaniem dla chorych, samotnych, emerytów i rencistów

17.00  - Nabożeństwo Drogi Krzyżowej z rachunkiem sumienia dla 

             dorosłych i młodzieży

17.30  - Msza św. z kazaniem rekolekcyjnym dla dorosłych

18.30  - Nauka stanowa dla mężczyzn i ojców   

19.30 - Misterium Męki Pańskiej przygotowane przez Młodzież KSM (w dolnym kościele)

 

SOBOTA : 1 IV  – POJEDNANIE

  8.00  - Msza św. z kazaniem rekolekcyjnym dla dorosłych

             Spowiedź św.: 9.00 - 10.30 ;   14.00 - 17.30 (O g. 15.30 przerwa 

              półgodzinna) Po mszy św. wieczornej jeszcze okazja do spowiedzi św.      

 17.30  - Msza św. z kazaniem rekolekcyjnym dla dorosłych

 18.30  - Konferencja dla młodzieży – studentów, uczącej się w szkole 

             średniej i pracującej

 

NIEDZIELA PALMOWA :   2 IV

6.30; 8.00; 10.00; 11.30; 15.30 – Msze św. z krótką nauką rekolekcyjną

16.30 - GORZKIE ŻALE - ZAKOŃCZENIE REKOLEKCJI i Msza św. bez kazania. 

 

 

Program Rekolekcji Wielkopostnych  dla

dzieci i młodzieży  29 III – 2 IV 2023

ROZPALIĆ MIŁOŚĆ

 

ŚRODA : 29  2023

  8.00   - Liturgia Słowa z nauką rekolekcyjną dla klas  V – VIII

10.30   - Spotkanie rekolekcyjne dla klas  „O” – IV

11.30   - Spotkanie młodzieży II LO im. Orła Białego 

15.00   - Droga Krzyżowa dla wszystkich dzieci szkolnych

 

CZWARTEK : 30 III 2023

  8.00   - Liturgia Pokutna z nauką rekolekcyjną dla klas V – VIII

10.30   - Spotkanie rekolekcyjne dla klas „O” – IV

15.00   - Sakrament pokuty dla dzieci szkolnych

 

PIĄTEK: 31 III 2023

10.30  - Msza św. z kazaniem rekolekcyjnym dla wszystkich dzieci szkolnych

11.30  - Sakrament  pokuty i Msza św. z kazaniem dla Młodzieży II LO im. Orła

              Białego