Chrystus przychodzi ze Swoim Pokojem. Niech Jego Miłość przemienia Wasze życie!

Niech prawda o Wielkiej Nocy pozwala nam spotykać Zmartwychwstałego Pana w naszej codzienności.

Niech łaska Chrystusa umacnia nas do wypełniania naszych codziennych obowiązków.

Niech uzdalnia nas do głoszenia innym Ewangelii Zmartwychwstania.

Z pamięcią modlitewną i życzeniami odkrycia pustego grobu Jezusa:

Wasi Duszpasterze

Wielkanoc 2023