Triduum Sacrum 2023 przeszło już do historii. Dziękujemy wielu osobom, które w tych dniach angażowały się w pracach parafialnych w przygotowaniu dekoracji i Liturgii Wielkiego Tygodnia. Zdjęcia z tych dni w Galerii.