Od września nie będzie funkcjonował numer telefonu stacjonarnego na parafię.

Pozostaje numer do Księdza Dyżurnego: 

573 219 549.