ŚRODA – 27.12.2023 g. 9:00

 • Krzęczków I od początku ulicy do obwodnicy
 • Krzęczków II – od p. Januszek do p. Kruczek
 • Krzęczków II – od p. Babraj do p. Gorczyca
 • Dębcza numery nieparzyste od p. Chodorowskich (45) do początku ulicy

CZWARTEK – 28.12.2023 g.9:00

 • Krzyżaki od ul. Brzeźnickiej prawa strona do p. Wojas
 • Krzyżaki od p. Bajdów lewa strona ulicy, ul. Lecha
 • Krzyżaki od obwodnicy obie strony
 • Przysieki od strony Brzeźnicy

PIĄTEK – 29.12.2023 g. 9:00

 • Łychów od ulicy Podedworze
 • Łychów od ulicy Brzeźnickiej
 • Łychów od p. Goc w stronę ul. Podedworze
 • Łychów – nowy blok

SOBOTA– 30.12.2023 g. 9:00

 • Blok 9 Osiedle św. Jana klatka 1, 2, 3 i 4
 • Blok 10 Osiedle św. Jana, klatka 1, 2, 3 i 4
 • Blok 11 Osiedle św. Jana klatka 1, 2, 3 i 4
 • Blok 12 Osiedle św. Jana klatka 1, 2, 3 i 4

NIEDZIELA – 31.12.2023 – Sylwester – bez wyjścia na kolędę

PONIEDZIAŁEK – 1.01.2024 – Nowy Rok – bez wyjścia na kolędę

WTOREK– 02.01.2024 g. 15:00

 • Brzeska numery parzyste - od p. Jarosz do p. Przybyło (do obwodnicy)
 • Brzeska numery nieparzyste do obwodnicy
 • Kolonia Górnicza i domy wokół niej
 • Gorzków domy za lasem

ŚRODA – 03.01.2024 g. 15:00

 • Pisza od końca ulicy
 • Pisza od początku ulicy
 • Ulice Łopianka, Hillebranda, Gąsiorka
 • Podedworze – nowe bloki

CZWARTEK –04.01.2024 g. 15:00

 • Brzeźnicka 57
 • Brzeźnicka 57 A
 • Brzeźnicka 57 B

PIĄTEK – 05.01.2024 – pierwszy piątek miesiąca – bez wyjścia na kolędę

SOBOTA – 06.01.2024 – Objawienie Pańskie – bez wyjścia na kolędę

NIEDZIELA – 07.01.2024 g. 14.00

 • Ogrodowa od p. Bernal
 • Ogrodowa od p. Waśniowskich
 • Konfederatów Barskich

PONIEDZIAŁEK – 08.01.2024 g.15:00

 • Brzeźnicka blok 17 klatka 1 i 2
 • Brzeźnicka blok 17 klatka 3 i 4
 • Brzeźnicka i ulica Osiki od ulicy Floris – obie strony do wiaduktu
 • Brzeźnicka bloki 41, 41 A

WTOREK– 09.01.2024 g. 15.00

 • Ulice Warzelnicza, Gazaris, plac Gazaris
 • Floris numery parzyste
 • Floris numery nieparzyste
 • Heleny Modrzejewskiej całość

ŚRODA –10.01.2024 g. 15:00

 • Murowianka bez bloków (od g. 16:00)
 • Krasińskiego od początku do końca
 • Ulica Myśliwska od p. Wilk (Gorzków 136) w kierunku ul. Brzeźnickiej (obie strony)
 • Ulica Myśliwska od ul. Brzeźnickiej w kierunku Gorzkowa (obie strony)

CZWARTEK –11.01.2024 g. 15:00

 • Floris blok 25A i 25 B
 • Floris blok 33A
 • Floris, blok 27 i 29

PIĄTEK – 12.01.2024 g.15:00

 • Dębcza numery nieparzyste od p. Pląder (75) do p. Gasek (47)
 • Dębcza numery parzyste od początku do p. Włodarczyk (48)
 • Dębcza od p. Kowalczyk (116) do końca ulicy
 • Dębcza od p. Mocię (50)

SOBOTA – 13.01.2024 g. 9.00

 • św. Urbana od początku lewa strona
 • św. Urbana od początku prawa strona
 • św. Urbana domy za ul. Łychów od p. Zwierniak i lewa strona
 • św. Urbana od ul. Łychów prawa strona

NIEDZIELA – 14.01.2024 g. 14:00

 • Blok 14 Osiedle św. Jana (nr 1-35)
 • Blok 14 Osiedle św. Jana (36-73)
 • Blok 16 Osiedle św. Jana

PONIEDZIAŁEK – 15.01.2024 g. 15.00

 • Murowianka blok 2 i blok 6
 • Murowianka blok 8 klatka 1 i 2
 • Murowianka blok 8 klatka 3 i 4
 • Murowianka blok 4, ul. Murowianka blok 8 klatka 5

WTOREK  – 16.01.2024 g. 15.00

 • Podedworze od p. Panna
 • Podedworze od początku ulicy lewa strona
 • Podedworze od początku ulicy prawa strona
 • Podedworze od końca ulicy

ŚRODA – 17.01.2024 g. 15:00

 • Brzeźnicka od kaplicy na Murowiance prawa strona
 • Brzeźnicka od kaplicy na Murowiance lewa strona
 • Brzeźnicka od wiaduktu prawa strona
 • Brzeźnicka od wiaduktu lewa strona

CZWARTEK –18.01.2024 g. 15:00

 • Blok 4 Osiedle św. Jana (potem pomaga w Bloku 8)
 • Blok 5 Osiedle św. Jana (potem pomaga w bloku 8)
 • Blok 7 Osiedle św. Jana i Blok 8 Osiedle św. Jana

PIĄTEK – 19.01.2024 g.15:00

 • Murowianka blok 27
 • Murowianka blok 27A
 • Blok 6 Osiedle św. Jana klatka 1-3
 • Blok 13 Osiedle św. Jana klatka 1-3

SOBOTA – 20.01.2024 g. 9:00

 • Brzeźnicka 55, 55A
 • Brzeźnicka 55B, 55C
 • Brzeźnicka 55E, 55F, 55 J
 • Brzeźnicka 55G, 55H, 55 I

NIEDZIELA –21.01.2024 g. 14:00

 • Brzeźnicka blok 19 klatka 1
 • Brzeźnicka blok 19, klatka 2
 • Brzeźnicka blok 19 klatka 3

W tym roku wizytę duszpasterską w blokach rozpoczynamy od górnych mieszkań.