DSC7880

11 czerwca przeżywać będziemy uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa zwaną tradycyjnie Bożym Ciałem.

Dziękujemy Jezusowi za Jego nieustanną obecność pośród nas pod postacią Świętego Chleba.

W tym roku z racji trwającej sytuacji epidemii decyzją ks. bpa Andrzeja Jeża procesje mogą odbywać się jedynie wokół kościoła, z zachowaniem reżimu sanitarnego (maseczki, odpowiedni odstęp).

W związku z tym w naszej Parafii procesje eucharystyczne będa miały miejsce po każdej Mszy św. (wg porządku niedzielengo) tj.: 6.30; 8.00; 10.00; 11.30; 15.30 i 17.30.

Poniżej zarządzenie ks. bpa Andrzeja Jeża.

 

Zdjęcia dostępne w Galerii.

 

Zarządzenie Biskupa Tarnowskiego dotyczące procesji podczas Uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa

Zważywszy na trwający wciąż stan epidemii i w trosce o zdrowie wiernych oraz duszpasterzy, zalecam ograniczenie procesji eucharystycznych w Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa do terenu wokół kościoła. Przygotowanie uroczystości i przebieg liturgii wymagają zachowania wszystkich zaleceń sanitarnych (dystans społeczny oraz zasłanianie nosa i ust). Proszę o realizację szczegółowych wytycznych z dnia 27 maja br. przygotowanych przez Wydział Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Diecezjalnej w Tarnowie.

Tarnów, 04 czerwca 2020 roku

† Andrzej Jeż

BISKUP TARNOWSKI