"Czuwajcie więc, bo nie wiecie, kiedy pan domu przyjdzie: z wieczora czy o północy, czy o pianiu kogutów, czy rankiem. By niespodzianie przyszedłszy, nie zastał was śpiących. Lecz co wam mówię, do wszystkich mówię: Czuwajcie!"

Tymi słowami z Ewangelii św. Marka rozpoczynamy święty czas Adwentu, który jest czasem przygotowania. Adwent składa się z dwóch odrębnych okresów:
1. czasu, w którym kierujemy nasze serca ku oczekiwaniu powtórnego przyjścia Jezusa w chwale na końcu czasów (okres od początku Adwentu do 16 grudnia włącznie);
2. czasu bezpośredniego przygotowania do uroczystości Narodzenia Pańskiego, w której wspominamy pierwsze przyjście Chrystusa na ziemię.

Ten szczególny czas wiąże się z okazją do podjęcia postanowień, uczestnictwa w roratach, przybliżenia do Pana Boga, przezycia spowiedzi świętej bożonarodzeniowej. W tym roku z racji pandemii warto zaplanować spwiedź wcześniej. Nie będzie spowiedzi dla całej Parafii tuż przed świętami.

Niech święty czas Adwentu będzie okazją do realizacji Jezusowej prośby: Czuwajcie!