Zgromadzeni z Matką Bożą Tuchowską na Eucharystii

 

Pod takim hasłem będziemy przeżywać tegoroczny Wielki Odpust Tuchowski 1-9 lipca. Hasło to nawiązuje do programu duszpasterskiego realizowanego przez Kościół w Polsce pt. „Zgromadzeni na świętej wieczerzy”. Jest to drugi rok programu skupiony, tym razem, na wyjaśnieniu wiernym poszczególnych części Mszy świętej.

Pragniemy podczas Wielkiego Odpustu Tuchowskiego przybliżyć pielgrzymom „krok po kroku” zasadnicze części Mszy świętej. Poprzez głoszone słowo Boże i posługę w konfesjonale pragniemy kształtować u wiernych postawę czci i szacunku wobec Najświętszego Sakramentu, która przez ostatni rok, z powodu pandemii, została poddana mocnej próbie. Dla wielu katolików praktyka Mszy św. niedzielnej przeniosła się w przestrzeń wirtualną. Chcemy na nowo obudzić u wiernych głód Eucharystii, aktywne w niej uczestniczenie oraz potrzebę powrotu do fizycznej na niej obecności. Czas Wielkiego Odpustu Tuchowskiego powierzamy Maryi, która, jako wierna Służebnica Pańska, uczy nas słuchać Słowa Bożego, wiernie go zachowywać oraz godnie czcić Jej Syna.

Z wielką radością zapraszam, Czcigodnego Księdza Proboszcza wraz z parafianami, na odpust do Tuchowa, aby na tym szczególnym, świętym, Maryjnym wzgórzu, umocnić nadzieję na powrót do normalnego sprawowania Eucharystii i pilnego powrotu do pięknego życia chrześcijańskiego,                  do czego wzywa nas były Prefekt Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów kard. Sarah.

Dla bezpieczeństwa wiernych pielgrzymów pragniemy zachować wszelkie środki ostrożności i normy higieniczne podczas pełnionych posług.

 

Z wyrazami czci i pozdrowieniem w Chrystusie Najświętszym Odkupicielu!

o. Bogusław Augustowski CSsR

proboszcz i kustosz sanktuarium

 

 Plakat na WOT 2021 1 scaled