1. Przeżywając uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata  możemy zyskać odpust zupełny za publiczne odmówienie Aktu poświęcenia rodzaju ludzkiego Chrystusowi Królowi.

2. Z racji 3-ej niedzieli miesiąca składka dzisiejsza jest na cele inwestycyjne. Bóg zapłać za każdy gest serca i dłoni.

3. W nawiązaniu do Apelu Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski w sprawie Pomocy migrantom, Biskup Tarnowski zwraca się z prośbą o włączenie się do zbiórki środków na pomoc polskim parafiom, które włączają się w opiekę nad migrantami.  Zbiórka do puszek w dniu dzisiejszym  przy kościele.

4. Wypominki listopadowe z modlitwą różańcową o g. 17.00. Serdecznie zapraszamy.

5. W środę zapraszamy na nowennę do MB Nieustającej Pomocy a w piątek ku czci św. Jana Nepomucena.

6. Za tydzień 28 listopada rozpoczyna się Adwent i  Nowy Rok Liturgiczny.

7. Od 1-ej niedzieli Adwentu rozpoczniemy  nowe wypominki roczne. Bóg   zapłać za wielką duchową troskę o zbawienie wieczne dla zmarłych z naszych rodzin. Jeszcze w tym tygodniu można składać wypominki.  

8. W każdą niedzielę Adwentu członkowie Rady Duszpasterskiej i Caritas Parafialnej będą rozprowadzać opłatki na stół wigilijny a uzyskane fundusze będą przeznaczone na utrzymanie parafii.

Będą też rozprowadzane świece wigilijne a dochód z tej akcji będzie przekazany na cele charytatywne.    

9. Msza św. w int. p. Kościelnego Andrzeja Szpunara z ok. Imienin: 28.11 - 10.00. Już dziś życzymy zacnemu Solenizantowi dużo zdrowia, obfitości Bożej Łaski i opieki Matki Bożej Anielskiej. Dziękujemy również za wielką gorliwość i ofiarność w służbie Bogu i Kościołowi.

10. Dziękujemy parafianom z ul. Modrzejewskiej za sprzątanie kościoła, kwiaty i ofiarę 300 zł. na Kościół. Msza św. w ich intencji: 7 VII 2022 – 17.30. Na kolejny tydzień prosimy wiernych z ul. Pisza.

W tym tygodniu Bóg odwołał do wieczności śp.+ Józefa Potaczek w 75 r. życia, śp.+ Stanisławę Kukułę w 77 r. życia oraz śp.+ Mariana Jaskierskiego w 65 r. życia (jego pogrzeb w środę o g. 14.00 na Orackiej. Dobry Jezu a nasz Panie….

 

MSZE ŚW. POGRZEBOWE:

† Józef Potaczek

W Parafii:

1.      Od żony: 01.08.2022 – 17.30

2.      Od córki Joanny z rodz.: 02.08.2022 – 17.30

3.      Od córki Magdaleny z rodz.: 04.08.2022 – 17.30

4.      Od córki Barbary z rodz.: 10.08.2022 – 17.30

5.      Od chrześniaka Pawła: 11.08.2022 – 6.30

6.      Od Elżbiety i Marcina Piekarz: 12.08.2022 – 6.30

7.      Od sąsiadów z bl. 27A z ul. Murowianka kl. I: 13.08.2022 – 6.30

8.      Od sąsiadów z bl. 27A z ul. Murowianka kl. II: 16.08.2022 – 6.30

9.      Od byłych sąsiadów z kl. III z bl. nr 9 z os. św. Jana: 17.08.2022 – 6.30                                                 

10.    Od VI Róży Ojców: 18.08.2022 – 6.30

11.    Od XVII Róży Matek: 19.08.2022 – 6.30

12.    Od Kazimiery i Tadeusza Piekarz: 20.08.2022 – 6.30

13.    Od Kazimiery i Tadeusza Piekarz: 22.08.2022 – 6.30

Poza Parafią (odprawiają księża w czasie wakacji):

1.      Od sąsiadów z bl. 27A z ul. Murowianka kl. II: 01.08.2022 – 17.30

2.      Od sąsiadów z bl. 27A z ul. Murowianka kl. I: 01.08.2022 – 17.30

3.      Od kolegów i koleżanek córki Barbary: 02.08.2022 – 17.30

4.      Od Pracowników Katedry Chemii Organicznej UJ Kraków: 02.08.2022 –  17.30

5.      Od Zofii Potaczek, Haliny i Piotra Nowak: 04.08.2022 – 17.30

6.      Od Kamila Wacławika z rodz.: 04.08.2022 – 17.30

7.      Od kolegów z pracy Stalprodukt Serwis: 10.08.2022 – 17.30

8.      Od koleżanek z pracy żony MEDICUM: 10.08.2022 – 17.30

9.      Od kolegów z pracy Stalprodukt Serwis: 11.08.2022 – 6.30

10.    Od Katarzyny Szyc z rodz.: 11.08.2022 – 6.30

11.    Od Teresy Mleczek z rodz.: 12.08.2022 – 6.30

12.    Od Krystyny Klim z rodz.: 12.08.2022 – 6.30

13.    Od Ewy Neisser z rodz.: 13.08.2022 – 6.30

14.    Od Marcina Wacławik z rodz.: 13.08.2022 – 6.30

15.    Od Jadwigi Ebenbeck z rodz.: 16.08.2022 – 6.30

16.    Od Jacka i Leszka Jarosz z rodzinami: 17.08.2022 – 6.30

17.    Od działkowiczów: 1.08.2022 – 6.30

18.    Od działkowiczów: 19.08.2022 – 6.30

19.    Od Zofii i Józefa Rutka z rodz.: 20.08.2022 – 6.30

20.    Od Zofii i Józefa Rutka z rodz.: 22.08.2022 – 6.30

Poza Parafią (odprawia ks. Józef Korczyński):

1.      Od Agnieszki i Marcelego Piekarz

2.      Od Agnieszki i Marcelego Piekarz

3.      Od Pracowników Szkoły i Internatu Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. Jana Matejki w Nowym Wiśniczu

4.      Od Właścicieli Firmy MEDICUM

5.      Od Pracowników Firmy MEDICUM

6.      Od Marii i Mariana Dzięcioł

7.      Od Anny i Andrzeja z córkami

8.      Od Marii i Ryszarda Kniażuk z rodz.

9.      Od Iwony Wrońskiej z rodz.

10.    Od Danuty Jurczak z rodz.

11.    Od Marii i Józefa Burzawa

12.    Od rodz. Wilkoszów

13.    Od Doroty i Jana Pudło z rodz.

14.    Od Jarosława Burzawa z rodz.

15.    Od Kazimierza Jędryki

16.    Od Andrzeja i Bernadetty Burzawa z córkami

Poza Parafią (odprawia ks. Prof. Józef Łach):

1.      Od ucz. pogrz.: 28.01.2022 – 17.30

2.      Od ucz. pogrz.: 29.01.2022 – 17.30

3.      Od ucz. pogrz.: 31.01.2022 – 17.30

4.      Od ucz. pogrz.: 01.02.2022 – 17.30

5.      Od ucz. pogrz.: 03.02.2022 – 17.30

6.      Od ucz. pogrz.: 04.02.2022 – 17.30

7.      Od ucz. pogrz.: 05.02.2022 – 17.30

8.      Od ucz. pogrz.: 07.02.2022 – 17.30

9.      Od ucz. pogrz.: 08.02.2022 – 17.30

 

MSZE ŚW. POGRZEBOWE:

† Stanisława Kukuła

W Parafii:

1.      Od męża Henryka: 11.08.2022 – 17.30

2.      Od córki Elżbiety z rodz.: 12.08.2022 – 17.30

3.      Od syna Bogdana z rodz.: 13.08.2022 – 17.30

4.      Od syna Wiesława z rodz.: 17.08.2022 – 17.30

5.      Od syna Roberta z rodz.: 18.08.2022 – 17.30

6.      Od syna Grzegorza z rodz.: 19.08.2022 – 17.30

7.      Od wnuka Gabriela: 22.08.2022 – 17.30

8.      Od Anny Lisak: 23.08.2022 – 17.30

9.      Od brata Daniela z żoną: 24.08.2022 – 17.30

10.    Od brata Krzysztofa z rodz.: 25.08.2022 – 17.30

11.    Od siostry Wiesławy z rodz.: 29.08.2022 – 17.30

12.    Od chrześniaka Marcina i jego mamy: 30.08.2022 – 6.30

13.    Od chrześniaka Sylwestra z rodz.: 31.08.2022 – 6.30

14.    Od Ireny i Jerzego Serafinów: 02.09.2022 – 6.30

15.    Od Krystyny Augustyn: 03.09.2022 – 6.30

16.    Od XXVIII Róży Matek: 04.09.2022 – 8.00

17.    Od Małgorzaty-koleżanki córki Elżbiety: 05.09.2022 – 17.30

18.    Od Ewy i Pawła Augustynów: 05.09.2022 – 17.30

Poza Parafią (odprawiają księża w czasie wakacji):

1.      Od bratanicy Magdaleny z rodz.: 11.08.2022 – 17.30

2.      Od bratanka Mirosława z rodz.: 12.08.2022 – 17.30

3.      Od bratanka Macieja z rodz.: 13.08.2022 – 17.30

4.      Od kuzyna Stefana z rodz. z Królówki: 17.08.2022 – 17.30

5.      Od kuzyna Stefana z rodz. z Królówki: 18.08.2022 – 17.30

6.      Od swatowej Marii: 19.08.2022 – 17.30

7.      Od bratowej Jolanty: 22.08.2022 – 17.30

8.      Od chrześniaka Marcina z rodz. z Działoszyna: 23.08.2022 – 17.30

9.      Od chrześnicy Doroty z rodz.: 24.08.2022 – 17.30

10.    Od szwagra Jana i siostrzenicy Małgorzaty: 25.08.2022 – 17.30

11.    Od szwagra Bogdana z rodz.: 29.08.2022 – 17.30

12.    Od szwagierki Kazimiery z rodz.: 30.08.2022 – 6.30

13.    Od koleżanek i kolegów córki z Oddziału Dziecięcego: 31.08.2022 – 6.30

14.    Od rodz. Ogińskich: 02.09.2022 – 6.30

15.    Od Marioli i Marcina Morelewskich z rodz.: 03.09.2022 – 6.30

16.    Od kolegów z pracy syna Bogdana z firmy STALPRODUKT WAMECH:  08.08.2022 – 6.30

17.    Od kolegów z pracy syna Bogdana z firmy STALPRODUKT WAMECH:  08.08.2022 – 17.30

18.    Od kolegów z pracy syna Bogdana z firmy STALPRODUKT WAMECH:  09.08.2022 – 6.30

19.    Od kolegów z pracy syna Bogdana z firmy STALPRODUKT WAMECH:  09.08.2022 – 17.30

Poza Parafią (odprawia ks. Józef Korczyński):

1.      Od koleżanek i kolegów córki z Oddziału Dziecięcego

2.      Od Bloku Operacyjnego i Centralnej Sterylizacji

3.      Od koleżanek i kolegów Grzegorza z Firmy Nidek

4.      Od koleżanek i kolegów Grzegorza z Firmy Nidek

5.      Od koleżanek i kolegów Grzegorza z Firmy Nidek

6.      Od koleżanek i kolegów Grzegorza z Firmy Nidek

7.      Od koleżanek i kolegów Grzegorza z Firmy Nidek

8.      Od koleżanek i kolegów synowej Anny z Firmy Mabuchi Motor

9.      Od koleżanek i kolegów synowej Anny z Firmy Mabuchi Motor

Poza Parafią (odprawia o. Krzysztof Strojny):

1.      Od Rafała z żoną i Stefankiem

2.      Od Tomasza z żoną

3.      Od Marii i Władysława Świątków

4.      Od Barbary i Andrzeja Bodków

5.      Od rodz. Serwatków

6.      Od rodz. Kukułów z Działoszyna

7.      Od Celiny i Andrzeja Mazoń

8.      Od rodz. Drabów i Koniecznych z Grabarzy

9.      Od rodz. Maciołków z Grabarzy

10.    Od Jolanty i Henryka Ból z rodz.

11.    Od rodz. Stochlów

12.    Od Barbary i Dariusz Augustynów z Brzeska

13.    Od rodz. Osików z Cichawki

14.    Od przyjaciół syna Grzegorza, Magdaleny i Weroniki

15.    Od przyjaciół syna Grzegorza, Magdaleny i Weroniki

16.    Od kolegów syna Roberta: Pawła i Krzysztofa

17.    Od kolegów z zespołu

18.    Od Marii Kozioł z Dębicy

19.    Od Jacka i Bożeny Lisaków

20.    Od Aliny i Grzegorza Klimek

21.    Od Marty, Stanisława i Konrada Stochel 

Poza Parafią (odprawia ks. Prof. Józef Łach):

1.      Od ucz. pogrz.: 09.02.2022 – 17.30

2.      Od ucz. pogrz.: 10.02.2022 – 17.30

3.      Od ucz. pogrz.: 11.02.2022 – 17.30

4.      Od ucz. pogrz.: 12.02.2022 – 17.30

5.      Od ucz. pogrz.: 14.02.2022 – 17.30

6.      Od ucz. pogrz.: 15.02.2022 – 17.30

7.      Od ucz. pogrz.: 16.02.2022 – 17.30