arrow
arrow
Święcenia kapłańskie naszego Rodaka

Niedziela Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, czyli patronalne święto Liturgicznej Służby Ołtarza była okazją do ustanowienia nowych lektorów Dekanatu Bochnia-Wschód. Ks. Dziekan Ryszard Podstołowicz włączył do grona lektorów 31 chłopców, przygotowanych przez ks. Sławomira oraz grono Ceremoniarzy naszej Parafii, którzy poprzez posługę słowa pragną służyć Panu Bogu i całej wspólnocie parafialnej. Gratulujemy nowym lektorom i życzymy gorliwości i sił do podejmowania nowych obowiązków.

Zdjęcia z uroczystości dostępne w Galerii. Więcej zdjęć również na stronie tarnowskiego Gościa Niedzielnego.

Przedostatnia niedziela roku liturgicznego była okazją do ustanowienia nowych aspirantów naszej Parafii. Ks. Proboszcz Kazimierz Kapcia włączył do grona aspirantów 13 chłopców, przygotowanych przez ks. Sławomira oraz grono Ceremoniarzy naszej Parafii, którzy poprzez posługę przy ołtarzu pragną służyć Panu Bogu i całej wspólnocie parafialnej. Gratulujemy nowym aspirantom i życzymy gorliwości i sił do podejmowania nowych obowiązków.

Zdjęcia z uroczystości dostępne w Galerii.

Niedziela Misyjna była okazją do ustanowienia nowych lektorów naszej Parafii. Ks. Proboszcz Kazimierz Kapcia włączył do grona lektorów 7 chłopców, przygotowanych przez ks. Sławomira oraz grono Ceremoniarzy naszej Parafii, którzy poprzez posługę słowa pragną służyć Panu Bogu i całej wspólnocie parafialnej. Gratulujemy nowym lektorom i życzymy gorliwości i sił do podejmowania nowych obowiązków.

Zdjęcia z uroczystości dostępne w Galerii.

Od 1 do 8 listopada możemy zyskać dar odpustu zupełnego dla dusz naszych zmarłych. W tych dniach wystarczy czynnością złączoną z odpustem jest modlitwa za zmarłych na dowolnym cmentarzu.

By zyskać odpust trzeba także spełnić tzw. zwykłe warunki, tzn.:

- Stan łaski uświęcającej (brak nieodpuszczonego grzechu ciężkiego) lub spowiedź sakramentalna

- Przyjęcie Komunii Świętej

- Wyzbycie się jakiegokolwiek przywiązania do grzechu, nawet powszedniego (jeżeli jest brak całkowitej dyspozycji - zyskuje się odpust cząstkowy)

- Odmówienie modlitwy (np. "Ojcze nasz" i "Zdrowaś Maryjo") w intencjach Ojca Świętego (nie chodzi o modlitwę w intencji samego papieża; modlitwa związana z odpustem ma być skierowana w intencji tych spraw, za które każdego dnia modli się Ojciec Święty).

 

W bieżącym roku, w aktualnych okolicznościach spowodowanych pandemią COVID-19, odpusty zupełne dla wiernych zmarłych będzie można uzyskać przez cały listopad, przy zmienionych warunkach i dostosowanych do sytuacji dziełach pobożnych, aby zapewnić bezpieczeństwo wiernych:

a.- Odpust zupełny dla osób nawiedzających cmentarz i modlących się, choćby tylko w myśli, za zmarłych przez poszczególne osiem dni, zwykle ustanowiony jedynie na dni od 1 do 8 listopada, dla pożytku wiernych może być przeniesiony na inne osiem dni listopada. Dni te, dowolnie wybrane przez poszczególnych wiernych, mogą być od siebie oddzielone.

b- Odpust zupełny związany z dniem 2 listopada, ustanowiony na Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych dla tych, którzy pobożnie nawiedzają kościół lub kaplicę i odmawiają tam „Ojcze nasz” i „Wierzę w Boga”, może być przeniesiony nie tylko na niedzielę poprzedzającą lub następującą, albo na sam dzień Uroczystości Wszystkich Świętych, ale także na inny dzień listopada, dowolnie wybrany przez poszczególnych wiernych.

c- Osoby starsze, chore i ci wszyscy, którzy z poważnych powodów nie mogą opuścić domu, na przykład ze względu na zakazy gromadzenia się licznych wiernych w miejscach świętych, będą mogli uzyskać odpust zupełny, jeśli tylko łącząc się duchowo z tymi wiernymi, którzy pobożnie nawiedzają miejsca święte, oraz wykluczając wszelkie przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu i mając intencję kiedy to tylko będzie możliwe spełnić trzy zwyczajne warunki (spowiedź sakramentalna, Komunia eucharystyczna i modlitwa w intencjach Ojca Świętego), odmówią pobożnie modlitwy za zmarłych przed obrazem Pana Jezusa lub Najświętszej Maryi Panny (na przykład jutrznię i nieszpory z oficjum Liturgii godzin za zmarłych, Różaniec, Koronkę do Bożego Miłosierdzia i inne modlitwy za zmarłych bliskich ich sercu), albo jeśli podejmą medytacyjną lekturę jednego z fragmentów Ewangelii z liturgii za zmarłych, lub też jeśli wypełnią uczynki miłosierdzia poprzez ofiarowanie Bogu cierpień i niedogodności swego życia.

W Niedzielę Misyjną 24 października 2021 r. Ks. Proboszcz Kazimierz Kapcia włączył do grona członków Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci 6 osób, formowanych przez ks. Piotra oraz Animatorów, które pragną poprzez modlitwę pomagać Misjonarzom i Rówieśnikowm w krajach misyjnych. Gratulujemy nowym Członkom PDMD i życzymy dużo gorliwości w pełnieniu dzieł miłosierdzia na rzecz misji. Tydzień Misyjny to także okazja do modlitwy całej wspólnoty parafialnej za Dzieło Misyjne Kościoła. 

Dziękujemy za zaangażowanie w Tydzień Misyjny. Serdeczne Bóg zapłać kierujemy do tych, którzy wsparli nasz kiermasz misyjny. Łącznie uzbieraliśmy: 3830 zł i 50 €.

Klerykom tarnowskiego seminarium na czele z naszym rodakiem Kamilem Biernatem dziękujemy za przeprowadzoną wspólną modlitwę w naszym kościele oraz animację misyjną dla całej Parafii.

Zdjęcia z wydarzeń Tygodnia Misyjnego dostępne w Galerii.