1. Jutro w poniedziałek 1 listopada przypada Uroczystość Wszystkich Świętych. Msze św. będą tylko do południa tak jak w każdą niedzielę.

O g. 14.00 w kaplicy na Łychowie będzie Msza św. z kazaniem okolicznościowym, a potem procesja różańcowa na cmentarz.

Na prośbę księdza Rektora WSD na cmentarzu na Łychowie będzie zbierana kwesta na utrzymanie  Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie oraz na pokrycie wzrastających kosztów związanych z funkcjonowaniem Seminarium. Dziękujemy lektorom naszej parafii za podjęcie się tej dobroczynnej akcji.

2. We wtorek 2 listopada – Dzień Zaduszny. Msze św. w kościele o godzinie:  6.30, 8.00, 10.00 i 17.30.

Natomiast po południu będzie Msza św. w kaplicy na Łychowie o godz. 15.30. Przed każdą mszą św. wypominki listopadowe. Każdy kapłan może w tym dniu odprawić 3 msze św.:

- wg własnej intencji lub intencji ofiarodawcy

- za wszystkich zmarłych

- w intencjach Ojca Świętego

Składka w tym dniu jest przeznaczona na działalność Caritas Parafialnej.

3. Ważna informacja dotycząca zyskiwania odpustu zupełnego. Otóż Dekret Penitencjarii Apostolskiej z 27 X br. z powodu pandemii Cowid-19 rozszerza i wydłuża na cały listopad 2021 r. odpusty zupełne za wiernych zmarłych:

 a- Odpust zupełny dla osób nawiedzających cmentarz i modlących się, choćby tylko w myśli, za zmarłych przez poszczególne osiem dni, zwykle ustanowiony jedynie na dni od 1 do 8 listopada, dla pożytku wiernych może być przeniesiony na inne osiem dni listopada. Dni te, dowolnie wybrane przez poszczególnych wiernych, mogą być od siebie oddzielone.

b- Odpust zupełny związany z dniem 2 listopada, ustanowiony na Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych dla tych, którzy pobożnie nawiedzają kościół lub kaplicę i odmawiają tam „Ojcze nasz” i „Wierzę w Boga”, może być przeniesiony nie tylko na niedzielę poprzedzającą lub następującą, albo na sam dzień Uroczystości Wszystkich Świętych, ale także na inny dzień listopada, dowolnie wybrany przez poszczególnych wiernych.

4. Odpust zupełny można zyskać dla jednej duszy w czyśćcu cierpiącej, jeden raz na dzień i można go zyskać pod zwykłymi warunkami:

- spowiedź sakramentalna

- Komunia św.

- modlitwa za zmarłych

- modlitwa w intencjach Ojca św. (np. Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo)

- brak przywiązania się nawet do grzechu lekkiego.

5. W tych dniach apelujemy o zachowanie wielkiej ostrożności z racji wzmożonego ruchu drogowego podczas wyjazdu na groby zmarłych. Bądźmy też czujni na złodziei.

6. W dniu 1 i 2 listopada Kancelaria jest nieczynna. 

 

Uroczystość Wszystkich Świętych – 1 XI 2021

1. W tym tygodniu przypada I-y czwartek, I-y piątek i I-a sobota miesiąca

Spowiedź św. od środy do piątku  od g. 6.00 rano i od g. 16.00.

Wyjazd do chorych w piątek według ustalonego porządku tzn. ks. Proboszcz od g. 8.00;  ks. Mateusz po g. 10.00; ks. Sławomir od g. 13.00; ks. Piotr od g. 14.30.

2. W piątek 5 listopada ks. mgr Sławomir Korus obchodzi swoje Imieniny. Msza św. w intencji ks. Solenizanta od Rady Duszpasterskiej i Caritas Parafialnej będzie o g. 17.30. Już dziś życzymy obfitości Bożych darów  zdrowia, pokoju, radości oraz Bożego błogosławieństwa i opieki Matki Bożej Anielskiej  

3. W przyszłą I-ą niedzielę miesiąca tj. 7 listopada:

- zmiana tajemnic różańcowych o g. 8.00

- po każdej Mszy św. młodzież rozprowadzać będzie flagi biało-czerwone.  

  Dochód przeznaczony jest na działalność KSM.

4. W listopadzie codziennie o g. 17.00 będzie modlitwa różańcowa z wypominaniem zmarłych z naszych rodzin. 

Wypominki z prośbą o zbawienie Drogich Zmarłych z naszych rodzin można składać w kancelarii parafialnej albo w zakrystii.

5. Bóg zapłać wiernym z ul. Krzęczków cz. 1-a tzn. od początku ulicy do obwodnicy za sprzątanie kościoła, kwiaty i ofiarę 200 zł. na Kościół. Msza św. w ich intencji: 14 VI 2022. Na ten tydzień proszeni  są wierni z ul. Krzęczków cz.2-ga (od obwodnicy do końca ulicy).

6. Dziękujemy za zaangażowanie w Tydzień Misyjny. Serdeczne Bóg zapłać kierujemy do tych, którzy wsparli nasz kiermasz misyjny. Łącznie uzbieraliśmy: 3830 zł i 50 €.

7. Dziękujemy p. pewnej rodzinie z ul. Łychów – 200 zł. i z ul. Przysieki 400 zł. na Kościół.  

1. Dziś przeżywamy Światowy Dzień Misyjny jako patronalny dzień Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary (PDRW) i rozpoczęcie Tygodnia Misyjnego. Zbierana składka jest misyjna z przeznaczeniem na fundusz papieski. Bóg zapłać za ofiarność na ten cel.

 • kiermasz misyjny: dzisiaj po każdej Mszy świętej; codziennie po nabożeństwie różańcowym
 • w środę: po Mszy świętej wieczornej – nabożeństwo misyjne
 • w czwartek: w dolnym kościele o godz. 18.40 – projekcja filmu o tarnowskich misjonarzu ks. Janie Czubie
 • w piątek – szczególnie zapraszamy dzieci, młodzież, LSO, DSM, KSM i PDMD: różaniec misyjny, Msza święta i animacja misyjno - powołaniowa prowadzona przez alumnów naszego Seminarium Duchownego.

2. Nabożeństwo różańcowe:

- w kościele o g. 17.00

- w kaplicy o g. 18.00.

3. W przyszłą niedzielę przypada rocznica poświęcenia własnego kościoła. Dziękujemy Bogu za ten Boży dom, dom modlitwy i spotkania z żywym Bogiem, który z miłością na nas tu czeka i pragnie do nas przemawiać.  

4. Zbliża się listopad, miesiąc modlitw za zmarłych.

W poniedziałek 1 listopada przypada Uroczystość Wszystkich Świętych. Msze św. będą tylko do południa tak jak w każdą niedzielę.

O g. 14.00 w kaplicy na Łychowie będzie Msza św. z kazaniem okolicznościowym, a potem procesja różańcowa na cmentarz. Na prośbę księdza Rektora na cmentarzu na Łychowie będzie zbierana kwesta na remont i  utrzymanie  budynku Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie oraz na pokrycie wzrastających kosztów związanych z funkcjonowaniem Seminarium.

5. We wtorek 2 listopada – Dzień Zaduszny. Msze św. w kościele o godzinie:  6.30, 8.00, 10.00 i 17.30. Natomiast na prośbę wielu parafian po południu będzie Msza św. w kaplicy na Łychowie o godz. 15.30. Przed każdą mszą św. wypominki listopadowe.

Składka w tym dniu jest przeznaczona na działalność Caritas Parafialnej.

Do świętowania tak wzniosłych tajemnic naszej wiary należy dobrze się przygotować przez spowiedź św. Okazja do spowiedzi św. podczas nabożeństw różańcowych a od środy do soboty od godz. 16.00.

6. Kartki z wypominkami składamy w kancelarii parafialnej lub po Mszy św. w zakrystii.    

7. Dziękujemy mieszkańcom ul. Ogrodowej za sprzątanie kościoła, kwiaty i ofiarę 300 zł na Kościół. Msza św. w ich intencji: 24.05.2022 – 6.30. Na kolejny tydzień zapraszamy mieszkańców z ul. Krzęczków część 1-a tzn. od początku ulicy do obwodnicy.

8. Dziękujemy p. rodzinie z ul. Murowianka bl. 27A za ofiarę 100 zł. na Kościół.

Msza św. za śp. +Krzysztofy (f) Faltyn od sąsiadów z ul. Floris bl. 27 kl. 1 i 2: 21 V 2022 – 6.30.

9. Wolontariusze ze Szkolnego Koła Caritas zachęcają wszystkich parafian do włączenia się w akcję pomocy dla małej Leyli z Bogucic, która zmaga się z poważną chorobą genetyczką – rdzeniowym zanikiem mięśni. Aby powstrzymać postępującą chorobę, konieczne jest podanie leku, którego koszt wynosi 9 milionów złotych. Dziewczynka musi go dostać przed ukończeniem drugiego roku życia. Niestety czasu pozostało coraz mniej. Dlatego w najbliższą niedzielę 31 października po każdej Mszy Świętej przy naszym kościele, będą zbierane ofiary przeznaczone na leczenie dziewczynki. Za każdą złożoną ofiarę otrzymają Państwo symboliczną chorągiewkę.      

10. Natomiast dzisiaj w godzinach od 10.00 do 18.00 przy sklepie „Lewiatan” na ul. Brzeźnickiej 55 D jest zorganizowany kiermasz nowych i używanych ubrań oraz ciast na pomoc dla tego samego dziecka czyli Leyli z Bogucic.

 

MSZE ŚW. POGRZEBOWE:

† Elżbieta Puzia

 

W Parafii:

 1. Od chrześnicy Alicji: 25.06.2022 – 17.30
 2. Od przyjaciół syna Janusza: 28.06.2022 – 6.30
 3. Od Niutki Uruskiej: 05.07.2022 – 6.30
 4. Od rodz. Bratków: 07.07.2022 – 6.30
 5. Od Stefanii i Stefana Mądrzak: 09.07.2022 – 6.30

Poza Parafią (odprawiają księża w czasie wakacji):

 1. Od ucz. pogrz.: 25.06.2022 – 17.30
 2. Od ucz. pogrz.: 28.06.2022 – 6.30
 3. Od Grażyny Kural: 05.07.2022 – 6.30
 4. Od Barbary i Boudouin Gevaert: 07.07.2022 – 6.30

1. Nabożeństwa różańcowe:

- w kościele: 17.00

- w kaplicy:  18.00

2. Bóg zapłać za liczny udział w odpustowej Eucharystii w sanktuarium MB Różańcowej w Bochni. Niech wspólne uwielbienie Boga w osobie Matki Bożej przyniesie dla Was autentyczną radość ducha, umocnienie nadziei na lepsze jutro.

3. Z okazji dzisiejszego Dnia Papieskiego przy wyjściu z kościoła możemy złożyć ofiarę do skarbon na Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia. Jest to budowanie „żywego pomnika” Św. Jana Pawła II, jakim są niezamożni, zdolni, ambitni, pochodzący z wiosek i niewielkich miast stypendyści. Za ofiarność na ten dobry cel składamy serdeczne Bóg zapłać.

4. We wtorek 12 października przypada naszej parafii kolejka w całodziennej adoracji Najświętszego Sakramentu. Bardzo serdecznie zapraszamy do świątyni, by w prywatnej adoracji Chrystusa eucharystycznego uwielbiać Go, dziękować, przepraszać i prosić o potrzebne błogosławieństwo dla naszych rodzin.

5. W środę zapraszamy dzieci przygotowujące się do I Komunii Świętej wraz z  Rodzicami na nabożeństwo różańcowe na godz. 17.00. Dzieci otrzymają różańce komunijne.

6. W czwartek 14 października przypada Dzień Edukacji Narodowej i Dzień Nauczyciela. To dzień wdzięczności za wychowawców, nauczycieli i katechetów tak żyjących jak i zmarłych. Ich praca pełna poświęcenia przy  współpracy z rodzinami i Kościoła  niech przynosi obfite owoce w życiu młodego pokolenia.  

7. W piątek 15 października:

- Bieg Papieski, w którym  będą uczestniczyć nauczyciele i uczniowie z terenu Miasta i Powiatu Bocheńskiego. Rozpoczęcie o g. 12.00 z parafii Św. Pawła a zakończenie u nas przy kościele o g. 12.45.

- po wieczornej Mszy św. adoracja Najświętszego Sakramentu dla członków Parafialnego Zespołu Synodalnego  a potem konsultacje synodalne  na plebanii.  Zapraszamy serdecznie.

- o g. 18.00  rozpoczęcie kursu przedmałżeńskiego w salce pod plebanią.   Kolejne spotkanie będzie w niedzielę o g. 12.30.

8. Za tydzień w 3-ą niedzielę miesiąca składka na tacę będzie przeznaczona na wyznaczone cele inwestycyjne. Za każdy gest hojności z serca ofiarowany już teraz składamy stokrotne Bóg zapłać.

9. Dziękujemy mieszkańcom z ul. Brzeźnickiej bl. 17 za troskę o sprzątanie  świątyni, kwiaty i ofiarę 170 zł. na Kościół. Msza św. w ich intencji:  29 IV 2022 – 6.30.  Na kolejny tydzień prosimy mieszkańców z ul. Brzeźnicka bl. 19. nie trzeba kupować kwiatów.

10. Bóg zapłać za przekazane w tym tygodniu ofiary na Kościół: od p. Janusza Wieczorka z ul. Krzęczków – 400 zł., od p. rodziny z ul. Łychów – 200 zł.

11. Na stolikach jest nowa prasa religijna, w tym Gość Niedzielny i Niedziela. Są też do zabrania kartki wypominkowe roczne i listopadowe. Tak jak

dotychczas wypisujemy na nich wyraźnie imiona i nazwiska zmarłych w mianowniku. Kartki przekazujemy do kancelarii parafialnej lub bezpośrednio dla kapłanów w zakrystii. 

12. W najbliższy wtorek zapraszamy na spotkania formacyjne:

- kandydatów na ministrantów na godz. 16.00

- ministrantów po Mszy Świętej wieczornej

- kandydatów na lektorów na godzinę 18.30

- lektorów na godzinę 19.15.

13. W czwartek na godzinę 17.00 zapraszamy kandydatów do Sakramentu Bierzmowania z klas VIII na różaniec, Mszę Świętą i krótkie spotkanie.

14. Wspólnota Crucis Splendor zaprasza zainteresowanych pogłębianiem znajomości Pisma św. i umacnianiem relacji z Jezusem Chrystusem na spotkanie w czwartek po wieczornej Mszy św. do dolnego kościoła.

Do wieczności Bóg odwołał w tym tygodniu: śp. Wandę Starzyk w 82 r. życia i śp. Adama Rajcę w 37 r. życia. Polećmy ich dusze Bożemu Miłosierdziu.

 

MSZE ŚW. POGRZEBOWE:

† Wanda Starzyk

W Parafii:

1.      Od dzieci i wnuków: 14.06.2022 – 17.30

2.      Od Rady Nadzorczej PSS Społem Bochnia: 15.06.2022 – 6.30

3.      Od koleżanek i kolegów emerytów z PSS Społem Bochnia: 15.06.2022 –  

          6.30

4.      Od koleżanek i kolegów emerytów z PSS Społem Bochnia: 20.06.2022 –  

          6.30

5.      Od Stanisławy Bajda: 20.06.2022 – 6.30

6.      Od koleżanek: 21.06.2022 – 17.30

7.      Od Krystyny i Roberta: 21.06.2022 – 17.30

8.      Od koleżanek: 23.06.2022 – 6.30

9.      Od bratowej z rodz.: 23.06.2022 – 6.30

10.    Od chrześniaka Wiesława Kruczka z rodz.: 25.06.2022 – 6.30

11.    Od chrześniaka Wiesława Kruczka z rodz.: 28.06.2022 – 17.30

Poza Parafią (odprawiają księża w czasie wizyty duszpasterskiej oraz ferii):

1.      Od sąsiadów z bl. 17 przy ul. Brzeźnickiej: 03.01.2022 – 17.30

2.      Od Józefy i Wiesława Starzyk: 03.01.2022 – 17.30

3.      Od sąsiadów z bl. 17 przy ul. Brzeźnickiej: 04.01.2022 – 17.30

4.      Od Agaty i Pawła Starzyk: 04.01.2022 – 17.30

5.      Od sąsiadów z bl. 17 przy ul. Brzeźnickiej: 05.01.2022 – 17.30

6.      Od p. Rumakowej: 05.01.2022 – 17.30

7.      Od sąsiadów z bl. 17 przy ul. Brzeźnickiej: 07.01.2022 – 17.30

8.      Od Dyrektorów Miejskich Przedszkoli: 07.01.2022 – 17.30

9.      Od koleżanek córki Ewy z Miejskiego Zespołu Edukacji w Bochni:  

          08.01.2022 – 17.30

10.    Od Kazimiery Apryjas: 08.01.2022 – 17.30

11.    Od Zarządu i Pracowników Biurowych PSS Społem Bochnia: 10.01.2022  

         – 17.30

12.    Od Ryszarda i Stanisława Synowieckich z rodzinami: 10.01.2022 – 17.30

13.    Od koleżanek i kolegów córki z liceum: 11.01.2022 – 17.30

14.    Od rodz. Barbackich: 11.01.2022 – 17.30

15.    Od ucz. pogrz.: 12.01.2022 – 6.30

16.    Od ucz. pogrz.: 13.01.2022 – 6.30

17.    Od ucz. pogrz.: 14.01.2022 – 6.30

18.    Od ucz. pogrz.: 15.01.2022 – 6.30

19.    Od ucz. pogrz.: 17.01.2022 – 6.30

1. Nabożeństwa różańcowe:

- w kościele o g. 17.00

- w kaplicy na Murowiance o g. 18.00.

2. Kalendarz liturgiczny tygodnia:

- poniedziałek: Św. Łukasza, Ewangelisty.  Jest to Święto patronalne Służby Zdrowia. Modlitwą będziemy wspierać wszystkich lekarzy, siostry pielęgniarki, personel medyczny i wszystkich pracowników Służby Zdrowia oraz wszystkich chorych i cierpiących prosząc o zdrowie, cierpliwość i ludzką życzliwość.

- środa: Św. Jana Kantego, prezb.

- piątek: Św. Jana Pawła II, Papieża. W Małopolsce z racji uroczystości nie obowiązuje abstynencja od pokarmów mięsnych.

3. Za tydzień w niedzielę Światowy Dzień Misyjny jako patronalny dzień Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary (PDRW) i rozpoczęcie Tygodnia Misyjnego. Składka w tym dniu jest misyjna z przeznaczeniem na fundusz papieski.

Trwając na modlitwie za dzieło misyjne Kościoła zapraszamy do okazania solidarności z dziećmi z Domu Dziecka w Tupizie na terenie Boliwii, prowadzonym przez Siostry Służebniczki Dębickie. Podczas kiermaszu zorganizowanego przez dzieci z PDMD naszej parafii – w przyszłą niedzielę po każdej Mszy świętej oraz w każdy dzień tygodnia misyjnego po nabożeństwie różańcowym, przy głównych drzwiach naszego kościoła – będzie można nabyć pamiątki misyjne, z których dochód przeznaczony zostanie na remont dachu Domu Dziecka,  który stanowi jedyne miejsce schronienia dla porzuconych i osieroconych dzieci. Za każdy dar modlitwy oraz pomoc materialną Siostry Służebniczki wraz z dziećmi serdecznie dziękują. Remont można wspomóc również poprzez internetową zrzutkę:  https://zrzutka.pl/z/dach-tupiza  do której zachęcamy.

4. Dziękujemy parafianom z ul. Brzeźnickiej bl. 19 za sprzątanie kościoła i ofiarę 280 zł. na Kościół. Msza św. w ich intencji: 28 V 2022 – 17.30.  Na kolejny tydzień proszeni są mieszkańcy z ul. Ogrodowej. Dziękujemy p. rodzinie z ul. Dębczej za ofiarę 200 zł. na Kościół.

5. Bardzo serdecznie dziękujemy za dzisiejsze ofiary przeznaczone na cele inwestycyjne w parafii. Do tej pory zostały wykonane m.inn.:

- prace remontowe na plebanii.

- zakupiliśmy organy kościelne do kaplicy pogrzebowej na Łychowie za 7 tys. zł.     

- w kaplicy na Murowiance planujemy 10 nowych ławek dla zachowania jednakowego stylu wystroju wewnętrznego na łączną kwotę 40.000 zł. Przed świętami Bożego  Narodzenia będzie pięć nowych ławek na kwotę 20 000 zł. Podsumowanie wszystkich wydatków przedstawimy pod koniec roku kalendarzowego.    

6. "Kurs przedmałżeński w parafii Św. Pawła Apostoła w Bochni  odbędzie się w dniach 22-24 października. Zapisy w kancelarii do środy 20 października". W naszej parafii nie będzie kursu.                            

7. Na stoliku z prasą religijną są kartki wspominkowe, listopadowe i roczne. Prosimy o ich nabywanie i staranne wypisywanie imion i nazwisk zmarłych, których w trosce o ich zbawienie polecimy nieustannej modlitwie Kościoła.

   

 MSZE ŚW. POGRZEBOWE:

† Adam Rajca

W Parafii:

1.      Od ojca Jana: 08.06.2022 – 17.30

2.      Od siostry Joanny z rodz.: 08.06.2022 – 17.30

3.      Od siostry Katarzyny z rodz.: 10.06.2022 – 17.30

4.      Od brata Tomasza z rodz.: 10.06.2022 – 17.30

5.      Od Matki Chrzestnej z rodz.: 13.06.2022 – 17.30

6.      Od siostrzenicy Kamili z rodz.: 13.06.2022 – 17.30

7.      Od chrześniaka Karola: 22.06.2022 – 6.30

8.      Od chrześniak Mieszka: 22.06.2022 – 6.30

9.      Od siostrzenicy Kamili z rodz.: 30.06.2022 – 6.30

10.    Od siostrzenicy Iwony z rodz.: 30.06.2022 – 6.30

11.    Od siostrzenicy Iwony z rodz.: 01.07.2022 – 6.30

12.    Od siostrzeńca Arkadiusza: 01.07.2022 – 6.30

13.    Od siostrzeńca Arkadiusza: 02.07.2022 – 6.30

Poza Parafią (odprawiają księża w czasie wizyty duszpasterskiej oraz ferii):

1. Od współpracowników siostry Joanny z Przychodni Floris: 07.01.22 –    6.30

2. Od współpracowników siostry Joanny z Przychodni Floris: 08.01.22 –    6.30

3. Od współpracowników siostry Joanny z Przychodni Floris: 10.01.22 –     6.30

4. Od współpracowników siostry Joanny z Przychodni Floris: 11.01.22 –     6.30

5. Od współpracowników i kolegów z Firmy HansKern: 12.01.2022 – 17.30

6. Od Agnieszki i Jacka Matyasik z rodz.: 12.01.2022 – 17.30

7. Od współpracowników i kolegów z Firmy HansKern: 13.01.2022 – 17.30

8. Od kolegów z pracy: 13.01.2022 – 17.30

9.Od rodz. Gębków: 14.01.2022 – 17.30

10. Od kolegów z pracy: 14.01.2022 – 17.30

11. Od kolegów z pracy: 15.01.2022 – 17.30

12. Od rodz. Milewskich: 15.01.2022 – 17.30

13. Od kolegów z pracy: 17.01.2022 – 17.30

14. Od sąsiadów z bl. 6 kl. I: 17.01.2022 – 17.30

15. Od sąsiadów z bl. 6 kl. I: 18.01.2022 – 17.30

16. Od rodz. Zapiurów: 18.01.2022 – 17.30

17. Od Rafała Sewiołka: 19.01.2022 – 17.30

18. Od kolegów z pracy: 19.01.2022 – 17.30

19. Od Katarzyny i Agnieszki: 20.01.2022 – 17.30

20. Od Mari Piec z rodz.: 20.01.2022 – 17.30

21. Od Wandy i Mirosława Kubala z dziećmi: 21.01.2022 – 17.30

22. Od ucz. pogrz.: 21.01.2022 – 17.30

23. Od ucz. pogrz.: 22.01.2022 – 6.30

24. Od ucz. pogrz.: 24.01.2022 – 6.30

25. Od ucz. pogrz.: 25.01.2022 – 6.30  

1. Nabożeństwa różańcowe:

- w kościele o g. 17.00

- w kaplicy na Murowiance o g. 18.00. Gorąco zachęcamy do udziału w tych nabożeństwach.

Bardzo dziękujemy XI Róży Matek za prowadzenie modlitwy różańcowej w tym tygodniu. Msza św. w ich intencji dz. – bł. i za zmarłe członkinie tej Róży: 2 IV 2022 – 6.30. Bóg zapłać za ofiarę 140 zł. na Kościół. Dziękujemy też X Róży Matek za złożoną wcześniej ofiarę 180 zł. na Kościół.

2. Od dnia dzisiejszego do 10 października odbywa się Wielki Odpust w Sanktuarium Matki Bożej Bocheńskiej m.in.:

- Centralna uroczystość w czwartek 7 października. Msza św. o g. 17.00 pod przewodnictwem JE bpa Andrzeja Jeża, a potem procesja różańcowa ulicami miasta. Serdecznie zapraszamy. W tym dniu w naszym kościele i w kaplicy na Murowiance  nie ma Mszy św. wieczornej.  

- XXVI Diecezjalna Pielgrzymka Rencistów, Emerytów, Wdowców, Wdów i ludzi starszych wiekiem będzie w piątek 8 października o g. 10.30.

- 9 października w sobotę Msza św. o g. 11.00 dla LSO, DSM i dla Grup Dziecięcych.

3. Za tydzień 10 października będziemy przeżywać Dzień Papieski w Polsce połączony z modlitwą dla Życia i Rodziny. Przy kościele będzie zbierana zbiórka do puszek na Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.

4. Dziękujemy parafianom z ul. Konfederatów Barskich za sprzątanie kościoła, kwiaty i ofiarę 200 zł. na Kościół.  Msza św. w ich intencji: 14 V 2022 – 17.30. Na kolejny tydzień prosimy parafian z ul. Brzeźnickiej bl. 17.

5. Spotkanie Członków i Sympatyków Krucjaty Wyzwolenia Człowieka w poniedziałek po Mszy św. wieczornej.

6. W środę po wieczornej Mszy św. będzie dla chętnych godzinna adoracja Najświętszego Sakramentu. Zapraszamy.

7. Msza św. dla dzieci w II i IV niedzielę miesiąca o godz. 10.00

8. Wspólnota Crucis Splendor zaprasza osoby, które chcą rozbudzić swoją relację z Jezusem i poszukują dla siebie miejsca w Kościele na spotkanie w czwartek 14 października o godz. 18 w dolnym kościele.

9. Msza św. w intencji Ks. Proboszcza o zdrowie, błog. Boże i opiekę MB Anielskiej od modlitewnej grupy „Margaretka” z ul. Podedworze Brzeskiej będzie: 4 III 2022 – 6.30.

10. Dziękujemy zespołowi z Ukrainy za piękny koncert, który pomaga nam wszystkim uwielbiać Boga.  Nasza wdzięczność niech wypowie się m.in. przez złożenie ofiary przy wyjściu z kościoła na potrzeby dzieci, których rodzice są zaangażowani w działania wojenne na rzecz niepodległości Ukrainy.   

Do wieczności Bóg odwołał w tym tygodniu śp. + Jana Dąbrosia  w 70 r. życia i śp. +Jerzego Kociołka w 88 r. życia. Polećmy ich dusze Bożemu Miłosierdziu.

MSZE ŚW. POGRZEBOWE:

† Jan Dąbroś

W Parafii:

1.      Od żony: 24.05.2022 – 17.30
2.      Od córki Patrycji z rodz.: 24.05.2022 – 17.30
3.      Od żony z synem: 31.05.2022 – 17.30
4.      Od córki Pauliny z rodz.: 31.05.2022 – 17.30
5.      Od siostry Heleny z mężem: 03.06.2022 – 6.30
6.      Od siostry Grażyny z rodz.: 03.06.2022 – 6.30
7.      Od XVII Róży Matek: 06.06.2022 – 16.00
8.      Od siostrzenicy Barbary z rodz.: 08.06.2022 – 6.30
9.      Od chrześniaka Rafała: 08.06.2022 – 6.30
10.    Od mieszańców bl. 27A kl. I: 10.06.2022 – 6.30
11.    Od mieszkańców bl. 27A kl. II: 10.06.2022 – 6.30


Poza Parafią (odprawia ks. Stanisław Gadzina od 4 października br.):
1.      Od Haliny i Zbigniewa Sumara
2.      Od rodz. Wnęków
3.      Od mieszkańców bl. 27A kl. II
4.      Od rodz. Mielniczków i Marców
5.      Od Waldemara i Danuty Krawczyk
6.      Od kolegi Jana Paduch z żoną
7.      Od Weroniki z rodz.
8.      Od Agnieszki i Andrzeja
9.      Od działkowiczów z Bochni
10.    Od działkowiczów z Bochni
11.    Od Lucyny i Władysława Sarlińskich
12.    Od Zofii Skowronek z rodz.
13.    Od rodz. Ślebodów
14.    Od kolegów z Łapczycy
15.    Od mieszańców bl. 27A kl. I
16.    Od chrześniaka Ireneusza Michniaka z Gierczyc
17.    Od Jadwigi, Jana i Aleksandra Michniaka z Gierczyc
18.    Od rodz. Skowrońskich z Moszczenicy
19.    Od rodz. Mazurów
20.    Od rodz. Czachor
21.    Od rodz. Apryjasów
22.    Od Edwarda Michniaka z rodz.
23.    Od koleżanek żony Danusi i Krysi
24.    Od pracowników z Firmy R-BUD
25.    Od pracowników z Firmy R-BUD
26.    Od pracowników z Firmy R-BUD
27.    Od Marii i Andrzeja Topolskich
28.    Od Barbary Topolskiej
29.    Od Renaty i Krzysztofa Topolskich
30.    Od Właścicieli Firmy R-BUD i P-BUD

 

Poza Parafią (odprawia ks. prof. Józef Łach):

1.      Od ucz. pogrz.: 27.12.2021 – 17.30
2.      Od ucz. pogrz.: 28.12.2021 – 17.30
3.      Od ucz. pogrz.: 29.12.2021 – 17.30
4.      Od ucz. pogrz.: 30.12.2021 – 17.30
5.      Od ucz. pogrz.: 31.12.2021 – 6.30
6.      Od ucz. pogrz.: 03.01.2022 – 6.30
7.      Od ucz. pogrz.: 04.01.2022 – 6.30
8.      Od ucz. pogrz.: 05.01.2022 – 6.30

MSZE ŚW. POGRZEBOWE:

† Jerzy Kociołek

W Parafii:

 1. Od żony: 07.06.2022 – 17.30
 2. Od córki z rodz.: 07.06.2022 – 17.30
 3. Od syna z rodz.: 09.06.2022 – 6.30
 4. Od wnuków i prawnuków: 09.06.2022 – 6.30
 5. Od kuzynki Olgi Michniowskiej: 13.06.2022 – 6.30
 6. Od szwagierki z córką i zięciem: 13.06.2022 – 6.30
 7. Od chrześnicy Hani z rodz.: 18.06.2022 – 6.30
 8. Od Stanisławy i Mariana Noszczyńskich z rodz.: 18.06.2022 – 6.30


Poza Parafią (odprawiają księża w czasie ferii):

 1. Od Mirka Tabora z rodz.: 22.02.2022 – 17.30
 2. Od Marka Wieniawskiego z żoną: 24.02.2022 – 17.30
 3. Od rodz. Machników: 25.02.2022 – 17.30
 4. Od Stanisławy i Mariana Noszczyńskich z rodz.: 26.02.2022 – 17.30
 5. Od Katarzyny i Wojciecha Taborów: 27.02.2022 – 17.30
 6. Od ucz. pogrz.: 22.02.2022 – 17.30
 7. Od ucz. pogrz.: 24.02.2022 – 17.30
 8. Od ucz. pogrz.: 25.02.2022 – 17.30
 9. Od ucz. pogrz.: 26.02.2022 – 17.30
 10. Od ucz. pogrz.: 27.02.2022 – 17.30
 11. Od ucz. pogrz.: 28.02.2022 – 6.30

Podkategorie