arrow
arrow
Święcenia kapłańskie naszego Rodaka

W imieniu środowiska nauczycieli religii i innych środowisk wychowawczych, w tym rodziców oraz uczniów zwracamy się z prośbą o niewprowadzanie zmian w prawie prowadzących do niewliczania ocen z przedmiotów religia/etyka do średniej ocen końcoworocznych, uzyskiwanych przez uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz utrzymania dotychczasowego wymiaru godzin z tych przedmiotów. 

W obliczu zapowiedzi ministerialnych, a także prac podjętych nad nowelizacją rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych rozpoczęcia procedury opiniowania projektu nowelizacji wspomnianego rozporządzenia, w którym przewiduje się zmiany dotyczące oceny z przedmiotu szkolnego, jakim jest religia pragniemy wyrazić swoją opinię oraz wnieść uwagi co do tej kwestii:

 1. Uważamy, że ocena z religii/etyki powinna pozostać na świadectwie, jako odzwierciedlenie wysiłku ucznia włożonego w zdobywaniu wiedzy i umiejętności z danego przedmiotu.
 2. Ocena z religii/etyki powinna być wliczana do średniej ocen.
 3. Ocena pełni rolę motywacyjną i informacyjną, dlatego mamy obowiązek bronić prawa uczniów do jej posiadania oraz wliczania do średniej ocen.
 4. Ocena z religii/ etyki, zgodnie z podstawą programową, nie jest za formację.
 5. Forsowanie stanowiska usunięcia oceny z religii/etyki jest wyrazem nierównego traktowania uczniów uczęszczających na przedmiot o charakterze wyznaniowym. 
 6. Uważamy, że model religia lub etyka powinien zostać w Polsce wprowadzony, jako standard edukacyjny oraz wyraz troski Narodu o wychowanie człowieka wartościowego a tym samym wykluczyć opcję NIC.

Ponadto pragniemy zaznaczyć, że obecność lekcji religii w przestrzeni szkolnej ma swoją wartość dodaną poprzez wspieranie szkoły w jej funkcji dydaktycznej, wychowawczej, profilaktycznej, socjalizacyjnej. Redukowanie lekcji religii, umniejszanie jej wartości, marginalizowanie oraz tworzenie zafałszowanego obrazu w przestrzeni medialnej jest postawą niegodną państwa demokratycznego, którego ideą i obowiązkiem jest troska o integralny rozwój młodego pokolenia Polaków.

Konkludując wyrażamy pragnienie, aby został utrzymany status quo w tej kwestii.

z wyrazami szacunku

Elżbieta Cibor

Bernadetta Petrykowska

link do petycji: LINK

PIĄTEK – 12.01.2024 

 • Dębcza numery nieparzyste od p. Pląder (75) do p. Gasek (47) – od 15.00
 • Dębcza numery parzyste od początku do p. Włodarczyk (48) – od 15.00
 • Dębcza od p. Kowalczyk (116) do końca ulicy – od 15.00
 • Ul. Dębcza od p. Mocię (50) – po skończeniu powyższych odcinków (trzech kapłanów)

 

SOBOTA – 13.01.2024 

 • św. Urbana od początku lewa strona – od 9.00
 • św. Urbana domy za ul. Łychów od p. Zwierniak i lewa strona – od 9.00
 • św. Urbana od ul. Łychów prawa strona – od 9.00
 • św. Urbana od początku prawa stronapo skończeniu powyższych odcinków (trzech kapłanów)

jasełka_plakat.jpg

orszak_2024_plakata.jpg

Drodzy Parafianie,

Razem z Maryją i Józefem, naśladując ich prostotę i pokorę, klękamy przed Słowem, które stało się Ciałem: Jezusem Chrystusem, naszym Zbawicielem. Pochylamy się w cichej adoracji nad wielką tajemnicą Wcielenia, które napełnia radością i pokojem każdego, kto przyjmuje Dziecię Jezus do swojego serca.

Niezgłębiony jest Bóg w swojej miłości! Oto przychodzi do nas wszystkich, choć na to nie zasługujemy, daje nam Siebie samego i zaprasza do  życia wiecznego.

W Święta Bożego Narodzenia doświadczymy Jego szczególnej obecności, ale wierzymy, że przychodzi On do nas nieustannie w Najświętszej Eucharystii. Pragnie tylko jednego: abyśmy Go przyjęli z największą miłością, na jaką potrafimy się zdobyć.

Przełamując wigilijny opłatek, życzymy Wam, Drodzy, aby Nowonarodzony Chrystus napełnił Wasze serca niezachwianą nadzieją, która pozwoli pokonać wszelkie trudności, silną wiarą, która rozjaśni nawet najbardziej mroczne dni i głęboką miłością, która w każdym człowieku potrafi dostrzec promyk dobra oraz zawsze jest gotowa przebaczyć.

Wszystkim życzymy, aby Święta Bożego Narodzenia upłynęły w atmosferze miłości, radości i życzliwości w gronie najbliższych i przyjaciół. A błogosławieństwo Dziecięcia Jezus niech towarzyszy Wam przez cały Nowy 2024 Rok.

Z modlitwą i błogosławieństwem

duszpasterze Parafii

św. Jana Nepomucena w Bochni