arrow
arrow
Ocena z lekcji religii - W imieniu środowiska nauczycieli religii i innych środowisk wychowawczych, w tym rodziców oraz uczniów zwracamy się z prośbą o niewprowadzanie zmian w prawie prowadzących do niewliczania ocen z przedmiotów religia/etyka do średniej ocen końcoworocznych,

W piątek o godz. 19.00 miała miejsce Droga Krzyżowa przygotowana przez młodzież z naszej parafii wraz z Księdzem Mateuszem i Ks. Damianem.

Młodzież poprzez stworzony odpowiedni klimat do modlitwy skoncentrowała nas na kopii krzyża św. Franciszka z Asyżu, przy którym otrzymał nakaz od samego Chrystusa: "Franciszku idź i odbuduj mój Kościół".

W czasie Drogi Krzyżowej, była możliwość Spowiedzi Św. Zapraszamy w każdy piątek o godz. 19.00.

18 lutego (czwartek) Ksiądz Proboszcz wraz z wszystkimi Księżmi Wikariuszami sprawował uroczystą Eucharystię w intencji swojego poprzednika w 8. rocznicę Jego śmierci.

Na Mszy św. zgormadziła się licznie obecna Liturgiczna Służba Ołtarza i wszyscy parafianie, którzy chcieli okazać wdzięczność Śp. Księdzu Józefowi Gajdzie, który był pierwszym proboszczem naszej wspólnoty i budowniczym kościoła i plebani.

- Niewdzięczność boli najbardziej, dlatego jesteśmy tu, aby dziękować Bogu za dar życia i posługi Śp. Księdza Józefa, który budował ten kościół widzialny, ale nie zapominał również o wspólnocie serc - powiedział na wstępie Ksiądz Proboszcz Kazimierz Kapcia.

18 lutego (czwartek) mija 8. rocznica śmierci Śp. Ks. Kanonika Józefa Gajdy pierwszego proboszcza (1987-2002) i budowniczego naszego kościoła. W tym dniu o godz. 17.30 Ksiądz Proboszcz Kazimierz Kapcia będzie sprawował Mszę Św. w intencji swojego poprzednika. Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

 

Miłosierny Boże, spraw, aby Twój sługa Józef,
którego w 
ziemskim życiu zaszczyciłeś świętym posłannictwem  kapłaństwa,
radował się wiecznie w 
niebieskiej chwale.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

W niedzielę 21 lutego o godz. 10.30 w Bazylice Św. Mikołaja odbędą się prymicje Biskupa Leszka Leszkiewicza, poprzedniego proboszcza sanktuarium bocheńskiego.

Będzie to pierwsza Eucharystia po świeceniach biskupich sprawowana przez Jego Ekscelencję w bazylice i czas na dziękczynienie za Jego dziewięciomiesięczną posługę w naszym królewsko-górniczym mieście. Otaczamy Księdza Biskupa modlitwą i wdzięcznością jako wspólnota dekanatu Bochnia-Wschód, której był Dziekanem.

14 lutego o godz. 16.30 odbyło się pierwsze Nabożeństwo Gorzkich Żali, w czasie których w tym roku kazania pasyjne wygłasza Ks. Jakub Jasiak. Tematem przewodnim tegorocznych kazań są słowa: "Chcę bardziej miłosierdzia, niż ofiary". Kaznodzieja w każdym kolejnym kazaniu omawia uczynki miłosierne co do duszy. 

Tematem pierwszego kazania był uczynek miłosierny: grzeszących upominać. W nawiązaniu do Ewangelii św. Jana, Ks. Jakub wskazał na upomnienie Jezusa wobec Judasza jako wzór spełniania tego uczynku.

 Całe kazanie poniżej.