arrow
arrow
Życzenia Wielkanocne -  Święta Zmartwychwstania Pańskiego budzą głęboką wdzięczność wobec Boskiego Zbawiciela za Jego bolesną mękę, śmierć i zmartwychwstanie, otwierające nam bramy wiecznego zbawienia. Z okazji Świat Drodzy Parafianie, Goście przyjmijcie najserdeczniejsze

18 lutego (czwartek) Ksiądz Proboszcz wraz z wszystkimi Księżmi Wikariuszami sprawował uroczystą Eucharystię w intencji swojego poprzednika w 8. rocznicę Jego śmierci.

Na Mszy św. zgormadziła się licznie obecna Liturgiczna Służba Ołtarza i wszyscy parafianie, którzy chcieli okazać wdzięczność Śp. Księdzu Józefowi Gajdzie, który był pierwszym proboszczem naszej wspólnoty i budowniczym kościoła i plebani.

- Niewdzięczność boli najbardziej, dlatego jesteśmy tu, aby dziękować Bogu za dar życia i posługi Śp. Księdza Józefa, który budował ten kościół widzialny, ale nie zapominał również o wspólnocie serc - powiedział na wstępie Ksiądz Proboszcz Kazimierz Kapcia.

W niedzielę 21 lutego o godz. 10.30 w Bazylice Św. Mikołaja odbędą się prymicje Biskupa Leszka Leszkiewicza, poprzedniego proboszcza sanktuarium bocheńskiego.

Będzie to pierwsza Eucharystia po świeceniach biskupich sprawowana przez Jego Ekscelencję w bazylice i czas na dziękczynienie za Jego dziewięciomiesięczną posługę w naszym królewsko-górniczym mieście. Otaczamy Księdza Biskupa modlitwą i wdzięcznością jako wspólnota dekanatu Bochnia-Wschód, której był Dziekanem.

14 lutego o godz. 16.30 odbyło się pierwsze Nabożeństwo Gorzkich Żali, w czasie których w tym roku kazania pasyjne wygłasza Ks. Jakub Jasiak. Tematem przewodnim tegorocznych kazań są słowa: "Chcę bardziej miłosierdzia, niż ofiary". Kaznodzieja w każdym kolejnym kazaniu omawia uczynki miłosierne co do duszy. 

Tematem pierwszego kazania był uczynek miłosierny: grzeszących upominać. W nawiązaniu do Ewangelii św. Jana, Ks. Jakub wskazał na upomnienie Jezusa wobec Judasza jako wzór spełniania tego uczynku.

 Całe kazanie poniżej.

18 lutego (czwartek) mija 8. rocznica śmierci Śp. Ks. Kanonika Józefa Gajdy pierwszego proboszcza (1987-2002) i budowniczego naszego kościoła. W tym dniu o godz. 17.30 Ksiądz Proboszcz Kazimierz Kapcia będzie sprawował Mszę Św. w intencji swojego poprzednika. Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

 

Miłosierny Boże, spraw, aby Twój sługa Józef,
którego w 
ziemskim życiu zaszczyciłeś świętym posłannictwem  kapłaństwa,
radował się wiecznie w 
niebieskiej chwale.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Przez tydzień w naszej parafii miała miejsce wystawa nt. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki. Wystawa przedstawiała historię legendarnego Kapelana "Solidarności", który nie wachał się walczyć o prawa pracownicze, o godność ludzi pracy.

Wystawa łączy się z tradycją naszego górniczo-hutniczego miasta, gdzie nie brakuje problemów społecznych.

Zdjęcia w galerii.